15.5 C
Stockholm, SE
18 augusti 2017
KCK:s verkställande råd uppger i ett skriftligt pressmeddelande att en medlem inom KCK:s verkställande råd, två medlemmar inom HPG:s militära råd och fyra andra kurdiska gerillor mist sina liv under de turkiska flygräderna mot Xinere och Xakurke områdena den 10 oktober 2011. HPG-gerillans aktion vid Çelê (Cukurca) där 81 turkiska soldater blev dödade utfördes med syftet att hedra minnet...
Under sitt möte med sina advokater den andra september utvärderar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan de senaste veckornas politiska händelse- och utvecklingsförlopp i Turkiet. Öcalan ger mycket viktiga upplysningar om sin politiska vägledningskarta och yttrar att det kurdiska folkets kamp är en överlevnads- och frihetskamp. Folkledaren välkomnar även de 1 september demonstrationerna med syftet att frambringa en demokratisk...

Kurd.se under attack!

Redaktionen på Kurd.se vill meddela att vår hemsida är under attack. Sedan onsdag den 24 augusti 2011 har vår hemsida varit utsatt för attack från ett okänt håll. Attacken har försvårat vårt arbete genom försening av nyheter och utgör fortfarande ett hinder för oss att publicera bilder på startsidan. Vi vill meddela att vi har...
A.Öcalan
Under sitt senaste möte med sina advokater den 16 december utvärderar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan de politiska händelserna i Turkiet och Kurdistan. Öcalan uppger att det lagliga fältet i Turkiet fungerar dåligt och framför vidare att lösningen endast finns inom den demokratiska kampen. Öcalan yttrar att han därför vill att en organisation, som inrymmer alla demokratiska parter, etableras. Under sitt...
Kurdistans samhällsunions (KCK) verkställande råd tillkännager i ett pressmeddelande att organisationen utlyser ett villkorligt eldupphör med anledning av ankomsten av den muslimska fastemånaden Ramadan. Kurdistans samhällsunions (KCK) verkställande råd som har varit i ett aktivt försvarsposition sedan i början av juni uppgav under fredagen att det villkorliga vapenstilleståndet kommer att vara från och med den 13...
A. Öcalan
Under sitt möte med sina advokater den 23 december 09 gör den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan viktiga utvärderingar om de skeenden som äger rum i Turkiet och norra Kurdistan. Öcalan uppger att kampen för det kurdiska folket är ett avgörande mellan existens och omintetgörande, och att de turkiska myndigheterna gör en köpslagning om hans grundläggande mänskliga rättigheter. ...
KCK:s verkställande råd uppger att utspridandet av ljudinspelningarna som innehöll förhandlingar mellan PKK och den turkiska underrättelsetjänsten MIT inte har något med rörelsen att göra. ”Utspridningen av dessa förhandlingar från PKK:s sida är omöjligt med tanke på rörelsens politiska moral och metod”, fastslår KCK. Under måndagen uppger KCK:s verkställande råd i ett pressmeddelande att utspridandet av...
Ordförandet inom KCK:s verkställande råd meddelar i en presskonferens att PKK kommer att förlänga det villkorsbaserade eldupphöret som rapporterades den 13 september i ytterligare en månad. Eldupphöret kan gå över i ett permanent vapenstillestånd på villkor att den turkiska staten och dess militärmakt och regering ger ett positivt svar på den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalans, PKK:s och det kurdiska...
Den kurdiska befrielserörelsen ger nu freden en ny chans genom att ta ytterligare ett historiskt beslut för att visa det internationella samfundet sin vilja att lösa konflikten med diplomatiska och fredliga medel och etablera fred i området. KCK:s ledning förlänger tidsfristen för vapenstilleståndet som löpte ut den 1 juni. Tidsfristen blir nu förlängd till den 15 juli....
A.Öcalan
Under sitt möte med sina advokater den fjärde juni uppger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att parlamentet måste fatta ett beslut som går ut på att bana vägen för honom om han skall kunna ge ifrån sig något som är till fördel för den nya fasen. Öcalan varnar vidare om faktumet att en ny kritisk fas har inletts och...

Läs också