5.5 C
Stockholm, SE
30 april 2017
calan
  Under sitt senaste möte med sina advokater den 27 maj fokuserade den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan på tidsfristen för det vapenstillestånd som rapporterats av KCK. Öcalan vädjade till alla parter i konflikten att ge freden en chans. I sitt uttalande vände sig Öcalan i synnerhet till Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan och fastslog att det tyngsta verkliga...
calan
Under sitt möte med sina advokater den sjunde april utvärderar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan den senaste tidens händelseförlopp i regionen. Öcalan pekar på lägets känslighet och understryker att kurderna måste vara förberedda på alla de framtida händelser som väntar. Öcalan understryker vidare även att kurderna inte längre kan följa en medelväg. Den kurdiske folkledaren...
Anledningen till varför Turkiet vill att den Danmark-baserade kurdiska tv-kanalen ROJ TV stängs ned. - Här är bilderna på Mord, Våld, Tortyr och Förtyck som Turkiet vill dölja!  "Bara ROJ TV såg verkligheten". Du fick inte nys om det på turkisk media...Du fick inte nys om det på svensk media...Du fick första nys om det på...
A. Öcalan
Under sitt möte med sina advokater den 21 april meddelar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan viktiga budskap kring lösningen av kurdfrågan. Öcalan uppger bland annat att han inte är för ett krig och varnar för en intensifiering av kriget om inte dialogens fas inleds. Öcalan uppger även att det kurdiska folket från och med nu kommer att skapa sitt...
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalans försök att frambringa en fredlig lösning av kurdfrågan i Turkiet besvaras med tio dagars isolering i isoleringen av de turkiska myndigheterna. Under sitt möte med sina advokater den nionde oktober uttrycker Öcalan starka protester mot det disciplinstraff som han oskyldigt tilldelats av de turkiska myndigheterna och ber alla parter att arbeta hårt för att...
calan15
Under sitt senaste möte med sina advokater den 27 juli 2011 ger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan ett kritiskt uttalande. ”Det är slut på allt det jag kan göra. Om jag från och med nu skall kunna fortsätta med att spela min egen roll måste det finnas en arena för hanterandet av hälsan, säkerheten och ett fritt handlingsutrymme”, heter...
KCK:s verkställande råd utvärderar anfallen mot den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan och massakern vid byn Roboski. KCK framför att målet med dessa utföranden är att få det kurdiska folket att göra eftergifter i frihetskampen. KCK riktar också uppmärksamhet till de hungerstrejker som bedrivs i turkiska fängelser och de fängslade kurdiska politikernas ställningstagande vad gäller rätten att försvara sig på...
calan4
Under sitt möte med sina advokater den 7 augusti fokuserar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan på den senaste tidens politiska händelser. Öcalan utvärderar intellektuellas åsikter om honom, kritiserar det eurocentrerade tankesättet och vädjar till den turkiska premiärministern att vara modig gällande kurdfrågan och uppmanar honom ta risker för att en lösning skall komma till stånd. ...
Under måndagen rapporterade KCK:s verkställande råd att det vapenstillestånd som hade rapporterats den 13 augusti och förlängts ytterligare två gånger har nu blivit förlängt under en längre period. Vapenstilleståndet kommer att vara fram till valet som skall hållas i Turkiet och norra Kurdistan år 2011. Det vapenstillestånd som rapporterades den 13 augusti var från början ett...
A.Öcalan
Under sitt möte med sina advokater den 25 augusti 2010 offentliggör den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan de pågående förhandlingarna som sker mellan honom som förhandlande part och den turkiska staten på fängelseön Imrali. Öcalan klargör för faktumet att de personer som kommer för att förhandla med honom talar i den turkiska statens namn. Den allmänna opinionen...

Läs också