5.5 C
Stockholm, SE
30 april 2017
Kurdistans frihetsfalkar, TAK ger den turkiska staten hårda varningar. Organisationen uppger att de kommer att inleda helomfattande och heltäckande attacker mot Turkiet. I ett skriftligt pressmeddelande meddelar Kurdistans frihetsfalkar, TAK att organisationen kommer att inleda helomfattande och heltäckande attacker mot Turkiet. TAK meddelar i sitt uttalande att den turkiska statens handlingar mot det kurderna har till...
En grupp intellektuella bestående av akademiker och politiker har beslutat sig för att inleda rättsliga åtgärder mot den turkiska generalstabschefen Basbug. Gruppen kräver att han skall straffas med 5 års fängelse enligt paragraf 148 inom den turkiska brottsbalken. En grupp akademiker, politiker och intellektuella bestående av Ufuq Uraz, oberoende parlamentsledamot i Istanbul, professor Baskin Oran, Ahmet...
Föreningen för Turkiets industri och affärsmän, TUSIAD framför i ett uttalande att de inte anser att den rådande situationen i Turkiet är hållbar och uppmanar AKP-regeringen att inleda dialog med den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan. Högsta rådgivande nämnden för föreningen för Turkiets industri och affärsmän (TUSIAD), genomförde under veckan ett för allmänheten stängt...
Irak kan komma att drabbas av ett nytt inbördeskrig mellan kurder och araber. Det avslöjas av dokumenten som ingår i den 400 000 sidor långa krigsrapporten om Irak som har läckt ut via den nätbaserade tidningen WikiLeaks. Enligt dem rapporter som har läckt ut från den nätbaserade nyhetstidningen WikiLeaks oroar sig USA för att ett nytt...
tåg
Irakiska transportministeriet har offentliggjort att de planerar att knyta samman södra Kurdistans städer med resterande Irak med hjälp av järnväg. Enligt uppgifter kurdiska nättidningen Sbeiy erhållit har Amer Abduljabar Ismael som är Iraks tranportminister uppgivit att centralregeringen kommit överens med Kurdistans regionala regering, KRG om att knyta samman södra Kurdistans (norra Irak) städer med resterande Irak via...
För första gången sedan den turkiska republikens bildande diskuteras kurdfrågan öppet i det turkiska parlamentet. Men dessa diskussioner, som var ämnade att ta upp det kurdiska folkets och det kurdiska språkets status i Turkiet blev istället en plattform för uttryckande av nationalistiska och fascistiska åsikter och yttranden. Nu föreslår CHP nya massmord likt Dersim-massakern, mot det kurdiska folket. ...
Turkiska myndigheter har åter nekat advokater till den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att få träffa sin klient. Den hårda isoleringen som förs mot Öcalan sedan 27 juli 2011 är på torsdagen inne på dag 289. Öcalans advokater har varken erhållit någon information från eller om sin klient på över nio månaders tid. Åklagarmyndigheten i Bursa nekade på torsdagen...

DTP riskerar att stängas

Tisdagen den 8 december kan vara början på slutet för det kurdiska partiet DTP. Den turkiska åklagarmyndigheten har väckt åtal mot partiet och kräver att den stängs. De yrkar även på att politisk verksamma kurder förbjuds att fortsätta med sina aktiviteter. Demokratiska samhällspartiet, DTP riskera att stängas på grund av att partiet anses vara för prokurdisk....
imralistngsel
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan har sedan den 15 februari 1999 hållits fången ensam på isoleringsfängelset Imrali vid Marmarasjön. Detta har väckt starka protester både från det kurdiska folket och den kurdiska befrielserörelsen PKK. Nu uppger den turkiske justitieministern att andra interner kommer att förflyttas till fängelseön.  Under söndagen tillkännagav den turkiske justitieministern Sadullah Ergin vid...

Nouri al-Maliki i Ankara

nouri-al-maliki
Iraks premiärminister Nouri al-Maliki besökte under måndagen Turkiets huvudstad Ankara. Avsikten med al-Maliki besök är att närvara för att skriva på det gemensamma avtalet Nabucco, om exporten av naturgas från Irak och Turkiet och vidareförsäljning av ämnet till de Europeiska staterna.   Al-Maliki som inte vill att Kurdistans regionala regering (KRG) skall utgöra en delaktig...

Läs också