13 C
Stockholm, SE
19 april 2018
imrali
Sedan den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan kidnappades i Kenya 1999 och fängslades i Turkiets mest extremt säkerhetsbevakade fängelse på ön Imrali, har fokus på fängelseön aldrig avtagit.  Öcalan hålls fången i Imralifängelset under total isolering och fokuset har skärpts ytterligare på inväntandet av den politiska vägledningskarta som Öcalan ämnar presentera inom kort.   Detta...
Under det senaste året har över 5 000 minderåriga kurdiska barn åtalats i Turkiet. Ca 2700 namngivna barn avtjänar ett fängelsestraff på upptill 8 år. Barnen döms i domstolar enligt Turkiets antiterrorlagstiftning för vuxna (som gäller för medlemmar i förbjudna partier och beväpnade grupper). Det skriver Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet. ...
Kurdiska ungdomar runt om i Europa ockuperar diverse statliga institutioner i protest mot omvärldens tystnad kring Turkiets isolering av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan, intensifierade militära operationer mot den kurdiska gerillan och politiska operationer mot kurdiska politiker. Turkiets isolering av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan väcker oro hos kurder. Öcalan har inte fått träffa...
  I ett brev av Kurdistan Human Rights Action Group (KHRAG) i Sydafrika beskriver KHRAG att de har oroats och chockerats av de senaste polisrazziorna genomförda av de belgiska myndigheterna mot legitima kurdiska organisationer och institutioner i Bryssel. ”Den belgiska polisen gjorde även razzia mot bostäder och kontor tillhörande ledarna för det kurdiska folket i Bryssel”, skriver KHRAG. ...
Kurdiska kvinnoföreningen AMARA och Kurdiska Rådet välkomnar till paneldebatt. Bland talarna finns Fadile Yildirim, Irene Molina, Ayse Gökkan och Ann-Margarethe Livh. Kurdiska kvinnoföreningen AMARA och Kurdiska Rådet anordnar en paneldebatt inför den Internationella kvinnodagen 8:e mars. Hur utvecklar man den gemensamma kvinnokampen gentemot olika förtryckande mekanismer såsom kön, sexism som inte känner några gränser i samhället?...
Trakasserierna mot demokratisk förtroendevalda kurdiska politiker i Turkiet fortlöper än idag, trots AKP-regeringens påstådda ”demokratiska öppning”. Yilmaz Kerimo (S) vänder sig nu till utrikesministern och uppmanar utrikesministern att gå från ord till handling. Den 24 december 2009 arresteras den kurdiska borgmästaren Demirbaş. Demirbaş kämpar för mångkulturalitet och mångspråkighet i staden Diyarbekir/SUR. Vid en domstolsrättegång senare döms...
imralistngsel
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan har sedan den 15 februari 1999 hållits fången ensam på isoleringsfängelset Imrali vid Marmarasjön. Detta har väckt starka protester både från det kurdiska folket och den kurdiska befrielserörelsen PKK. Nu uppger den turkiske justitieministern att andra interner kommer att förflyttas till fängelseön.  Under söndagen tillkännagav den turkiske justitieministern Sadullah Ergin vid...
Varje dag sedan 1 mars deltar civila kurder i Europa i en fem dagar lång hungerstrejk i Strasbourg enligt ett roterande schema till stöd för de 15 politiska aktivister som hungerstrejkar i staden på obestämd tid.  4:e april, på årsdagen av den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan, tog 32 personer från Skandinavien över den fem dagar långa hungerstrejken. Deltagarna är...
En ny konferens om Dersim massakern kommer att anordnas i EU-parlamentet, EP. De alevitiska organisationerna och andra demokratiska organisationer har ett antal krav som de förväntar sig att den turkiska staten uppfyller. Risken finns att konferensen utlöser en politisk kris mellan EU och Turkiet. Den 19 november ska en konferens anordnas i EU-parlamentet, med syftet att beröra de...
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ställer en fråga till utrikesminister Carl Bildt (m) om stängningen av DTP (Demokratiska samhällspartiet) i Turkiet. Sedan genomförande av kommunalvalet den 29 mars har anhängare och medlemmar i DTP, Demokratiska samhällspartiet, varit föremål för de turkiska myndigheternas förtryck och repression. Trots maktdeonstrationer och en psykologisk krigsföring blev valet en framgång för DTP. Men istället för...

Läs också