Kurdiska magasinet Lvinpress intervju med Ahmed Deniz ansvarig för PKK:s utrikesfrågor

0
393

alt

Ahmed Deniz: Vi önskar allesammans Kurdistans självständighet och en kurdisk stat, till och med ett barn vill ha en kurdisk stat. Vi tänker ständigt på en kurdisk stat.

Hur ser ni som PKK på de senaste uttalanden som Iraks president, södra Kurdistans president och Gorrans ledare meddelat avseende Kurdistans självständighet?

Ahmed Deniz: Största folkslaget i världen som är utan egen stat är kurdiska folket. Just nu pågår en frihetskamp. Målet med denna kamp är kurdiska folkets frihet. Varje rörelse som har startat en kamp har haft Kurdistans självständighet som mål. Med andra ord har samtliga kämpat för självständighet.

Idag ser vi stora förändringar komma i mellanöstern. Nationer revolterar mot regimer som fått namnet den arabiska våran, men vi kallar det nationernas vår. I denna process ska inte kurdiska folket komma ut tomhänta. Kurderna behöver i samtliga delar vara eniga och ha en röst samt kämpa för den saken. Men för en kurdisk stat behöver vi lösa en del uppgifter. Till exempel har vi inte haft en nationell kongress eller en konferens hittills. Kurdisk enighet har inte uppnåtts.

Om vi inte bildar en nationell kongress, nationell konferens, enighet och inte ser till att den kurdiska rösten har större tyngd i den internationella politiska arenan är en kurdisk stat långtifrån en realitet.. Det som är sant däremot är att våra hjärtan brinner för Kurdistans självständighet men vi behöver dessa förberedelser. Vi behöver bilda en nationell konferens. Den behöver vara demokratisk och kurder från samtliga delar måste vara delaktiga, även utanför politisk partier. Vi behöver börja med en kommitté. Om vi inte skapar denna enighet hur ska vi bilda en kurdisk stat?

Med andra ord stöder ni Newshirwans uttalande som uppgav att vi behöver förbereda oss och ta tillbaka de områden som är utanför kurdiska regeringens administration innan vi pratar om en kurdisk stat?

Ahmed Deniz: Jag säger att i denna stund i mellanöstern räcker det inte endast med att vi kämpar för ett partis intressen eller en del av Kurdistan utan vi behöver prata om samtliga delar av Kurdistan, rättare sagt hela Kurdistan. För detta ändamål behöver vi bilda en nationell konferens.

Just nu är kurdiska folket inte eniga. Internt är kurder delade, varje parti är upptagen med sina intressen. Vi kan inte kämpa för oss själva och de för sig själva. Denna fas vi går igenom är jätte känsligt och det finns mycket att hämta. Om vi inte utnyttjar det till fördel för kurdiska folket är det stor risk att vi går miste om mycket. För att inte gå miste om något behöver vi bilda en nationell kongress. Om vi lyckas med det kommer vi även lyckas med en kurdisk stat och fienden kommer inte kunna stoppa oss.

Ni anser alltså att vi inte har börjat förbereda oss?

Ahmed Deniz: Precis, vi har inte gjort det. Vi önskar allesammans Kurdistans självständighet och en kurdisk stat, till och med ett barn vill ha en kurdisk stat. Vi tänker ständigt på en kurdisk stat. I södra Kurdistan finns det en del frihet men kurdiska frågan har inte lösts helt.

Vad anser ni om Jalal Talabanis uttalande om att en kurdisk stat är poeternas dröm?

Ahmed Deniz: Det där var hans tidigare åsikt, jag tror att han har ändrat sig nu. Men det som behövs likt vatten och bröd för kurdiska folket är en nationell kongress.

Översättning,
Kurd.se