EU utreder Turkiets användning av kemiska vapen mot kurdisk gerilla

0
389

EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton, meddelar att EU kommer att utreda Turkiets användning av kemiska vapen mot kurdiska PKK-gerillor. Ashton meddelar också att den senaste tidens uttalanden som görs om Turkiets användning av kemiska vapen har väckt misstankar hos EU.

I oktober 2011 miste 36 kurdiska gerillor ur den kurdiska HPG-gerillan sina liv. I de utredningar och undersökningar som gjordes av människorättsorganisationen IHD och en internationell europeisk delegation framkom det att kemiska vapen hade använts i strider mot kurdiska HPG-gerillor. Detta ledde till stora och omfattande kurdiska protestaktioner såväl på nationell som på internationell nivå. De kurdiska protestaktionerna ledde till att uppmärksamhet riktades mot ämnet på både nationell och internationell plan. Av den anledningen väcktes reaktioner också inom Europaparlamentet och Europarådet. Bland annat hos den brittiske EU-parlamentarikern Charles Tannock.

Tannock vände sig till Catherine Ashton, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, angående de uttalanden som görs om Turkiets användning av kemiska vapen och ställde följande frågor: Är den Europeiske unionens höga representation medveten om de uttalanden som görs om användning av kemiska vapen som leder till alarm och diskussioner? Om dessa händelser blir bekräftade av oberoende bevakare, finns det i så fall något internationellt tillstånd för en sådan militär åtgärd? Har EU ställt frågan om dessa uttalanden som görs kring ämnet till den turkiska regeringen? Har EU krävt en utredning av sitt kandidatland Turkiet för att dessa sanningar skall avslöjas?

I sitt svar till Tannock meddelar Ahston att EU fortsättningsvist kommer att utreda ämnet och går vidare i uttalandet genom att uppge följande:

”De uttalanden som görs under de senaste månaderna kring ämnet har väckt misstankar hos oss. EU är medveten om de uttalanden som görs kring ämnet. Detta ämne har tagits upp av vår verksamhetskommission i de förhandlingar som utfördes med Turkiet under december 2011. För att en utredning av ämnet skall göras har rapporter gällande de 36 PKK- medlemmar som miste sina liv vid Cele skickats in från det rättsmedicinska institutet i Turkiet. Kommissionen kommer att fortsättningsvist bevaka ämnet.”

Kurd.se