FLASH! Hungerstrejken på obestämd tid i Strasbourg uppnått sitt mål

0
190

Vid 12-tiden på lördagen avlutade de 15 politiska aktivister som hungerstrejkat på obestämd tid i franska Strasbourg sedan 1 mars sin aktion. ”Hungerstrejken som idag är inne på dag 52 har nått sitt mål, av den anledningen avslutar vi aktionen”, hette det i uttalandet.

Aktivsternas kvinnliga representant Gönul Kaya offentliggjorde gruppens beslut.

– Hungerstrejken som idag är inne på dag 52 har nått sitt mål, av den anledningen avslutar vi aktionen, hette det i uttalandet.

Kaya avslutade sitt tal med att understryka att kampen för den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalans och det kurdiska folkets frihet kommer att forsätta.

– Hungerstrejken är avslutad, men aktionerna för Öcalans och det kurdiska folkets frihet kommer att fortsätta i nya former, hette det i uttalandet.

De hungerstrejkande kräver en lösning av kurdfrågan genom dialog och hade ställt följande krav:

1.    Att Europeiska Rådet omedelbart eliminerar all oro över Öcalans hälsa och säkerhet, som har ökat till en allvarlig grad.
2.    Att den hårda isoleringen av Öcalan, som orsakar ett extremt obehag hos det kurdiska folket och som kan komma att utgöra grund för samt leda till ett storskaligt krig och otaliga dödsoffer, omedelbart hävs. Att det omedelbart skapas förutsättningar och möjligheter för Öcalan att träffa sina advokater.
3.    Att Europeiska rådet och internationella institutioner tar steg i riktning mot att nå en fredlig lösning av kurdfrågan samt ett frigivande av Öcalan.
4.    Att Europeiska rådet övervakar den turkiska statens förtryckande och våldsamma politik mot det kurdiska folket och fryser Turkiets medlemskap om landet inte vidtar åtgärder för att ändra den politik som bedrivs i dagsläget.
5.    Att Europeiska Unionen och medlemsstater omedelbart överger den attityd som fram till idag har visat stöd för Turkiets våld och förnekelsepolitik mot det kurdiska folket och istället använder sitt inflytande för att få till stånd en rättvis och fredlig lösning av den kurdiska frågan. Som ett första och inledande steg för detta ändamål: att ta bort den kurdiska frihetsrörelsen från terrorlistan, som den har placerats i på orättvisa grunder.
6.    Att en lösning av den kurdiska frågan uppnås via demokratiska och politiska kanaler. Att internationella organ och institutioner omgående medverkar för att skapa förutsättningar och möjligheter för Öcalan att kunna bedriva politik.
7.    Att den demokratiska internationella opinionen och samfundet ingår i ett aktivt samarbete och stödjer det kurdiska folkets kamp för demokrati, frihet och fred.

Kurd.se