JUST NU! Uppemot 250 personer samlade utanför Sveriges riksdag

0
236

Uppemot 250 personer är samlade utanför Sveriges riksdag. Kurder manifesterar för att uppmärksamma om hungerstrejken som pågår på obestämd tid i Franska Strasbourg sedan 1 mars och uppmana Sverige till att agera för att hungerstrejkarnas krav uppfylls. Svensk polismyndighet har infört en stor polisinsats till området och polisen har vidtagit avspärrningar. 

Strax efter 13:30-tiden på torsdagen samlades uppemot 250 personer vid Mynttorget för att uppmärksamma om hungerstrejken som pågår på obestämd tid i Franska Strasbourg sedan 1 mars. De politiska aktivisternas hälsa är i livshotande fara och kurder är oroliga för aktivsternas hälsa. Nu vädjar man till Sverige till att agera för att hungerstrejkarnas krav uppfylls. De hungerstrejkande kräver en lösning av kurdfrågan genom dialog och ställer följande krav:

1.    Att Europeiska Rådet omedelbart eliminerar all oro över Öcalans hälsa och säkerhet, som har ökat till en allvarlig grad.
2.    Att den hårda isoleringen av Öcalan, som orsakar ett extremt obehag hos det kurdiska folket och som kan komma att utgöra grund för samt leda till ett storskaligt krig och otaliga dödsoffer, omedelbart hävs. Att det omedelbart skapas förutsättningar och möjligheter för Öcalan att träffa sina advokater.
3.    Att Europeiska rådet och internationella institutioner tar steg i riktning mot att nå en fredlig lösning av kurdfrågan samt ett frigivande av Öcalan.
4.    Att Europeiska rådet övervakar den turkiska statens förtryckande och våldsamma politik mot det kurdiska folket och fryser Turkiets medlemskap om landet inte vidtar åtgärder för att ändra den politik som bedrivs i dagsläget.
5.    Att Europeiska Unionen och medlemsstater omedelbart överger den attityd som fram till idag har visat stöd för Turkiets våld och förnekelsepolitik mot det kurdiska folket och istället använder sitt inflytande för att få till stånd en rättvis och fredlig lösning av den kurdiska frågan. Som ett första och inledande steg för detta ändamål: att ta bort den kurdiska frihetsrörelsen från terrorlistan, som den har placerats i på orättvisa grunder.
6.    Att en lösning av den kurdiska frågan uppnås via demokratiska och politiska kanaler. Att internationella organ och institutioner omgående medverkar för att skapa förutsättningar och möjligheter för Öcalan att kunna bedriva politik.
7.    Att den demokratiska internationella opinionen och samfundet ingår i ett aktivt samarbete och stödjer det kurdiska folkets kamp för demokrati, frihet och fred.

Demonstranterna bär på plakat med budskapen ”Frihet för Öcalan”, ”Politisk status för Kurdistan”. Enligt erhållna uppgifter har en delegation för demonstranterna överlämnat en dossier till riksdagen som inrymmer information om Turkiets repressiva politik mot kurderna, Turkiets isolering mot den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan som idag är inne på dag 268, hungerstrejken som pågår i obestämd tid i turkiska fängelser sedan 15 februari och i franska Strasbourg sedan 1 mars och krav som förutsätter en fredlig lösning av kurdfrågan. 

Anmärkningsvärt är den stora polisinsats som införts till området. Svensk polis har upprättat stora avspärrningar runt hela området.

bild ej relaterad
Kurd.se