Manifestation utanför Sveriges riksdag 19 april

0
257

15 personer, varav 5 kvinnor hungerstrejkar på obestämd tid i franska Strasbourg sedan 1 mars. Hungerstrejken är idag inne på dag 49 och aktivisternas hälsa är i livshotande fara. Kurder är oroliga för aktivsternas hälsa och uppmanar CPT att omedelbart ta sig till Imrali för att undersöka de villkor och förutsättningar som den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan hålls fången under. 

Turkiska myndigheter har utsatt den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan för en mycket hård och intensiv isolering sedan 27 juli 2011. Isoleringen har varat i över 8 månader, sammanlagt i 267 dagar. I protest mot isoleringen mot Öcalan har kurder hungerstrejkat på obestämd tid i turkiska fängelser sedan 15 februari och i franska Strasbourg sedan 1 mars. Hungerstrejken i fängelserna är idag inne på dag 64, medan hungerstrejken i Strasbourg är inne på dag 49. Aktivisternas hälsa är nu i livshotande fara, men dem uppger att de är fast beslutsamma att fortsätta hungerstrejken fram till dess att deras krav uppfylls.

Kurder runtom i hela Europa och Kurdistan uttrycker sitt för aktivisterna och har utfört protestaktioner mot CPT:s och Europarådets tystnad i över en månad. Enligt erhållna uppgifter kommer kurder i Stockholm att manifestera utanför Sveriges riksdag nu på torsdag med syftet att uppmärksamma aktivisternas kritiska hälsotillstånd och uppmana Sverige till att agera för att hungerstrejkarnas krav uppfylls. De hungerstrejkande kräver en lösning av kurdfrågan genom dialog och ställer följande krav:

1.    Att Europeiska Rådet omedelbart eliminerar all oro över Öcalans hälsa och säkerhet, som har ökat till en allvarlig grad.
2.    Att den hårda isoleringen av Öcalan, som orsakar ett extremt  obehag hos det kurdiska folket och som kan komma att utgöra grund för samt leda till ett storskaligt krig och otaliga dödsoffer, omedelbart hävs. Att det omedelbart skapas förutsättningar och möjligheter för Öcalan att träffa sina advokater.
3.    Att Europeiska rådet och internationella institutioner tar steg i riktning mot att nå en fredlig lösning av kurdfrågan samt ett frigivande av Öcalan.
4.    Att Europeiska rådet övervakar den turkiska statens förtryckande och våldsamma politik mot det kurdiska folket och fryser Turkiets medlemskap om landet inte vidtar åtgärder för att ändra den politik som bedrivs i dagsläget.
5.    Att Europeiska Unionen och medlemsstater omedelbart överger den attityd som fram till idag har visat stöd för Turkiets våld och förnekelsepolitik mot det kurdiska folket och istället använder sitt inflytande för att få till stånd en rättvis och fredlig lösning av den kurdiska frågan. Som ett första och inledande steg för detta ändamål: att ta bort den kurdiska frihetsrörelsen från terrorlistan, som den har placerats i på orättvisa grunder.
6.    Att en lösning av den kurdiska frågan uppnås via demokratiska och politiska kanaler. Att internationella organ och institutioner omgående medverkar för att skapa förutsättningar och möjligheter för Öcalan att kunna bedriva politik.
7.    Att den demokratiska internationella opinionen och samfundet ingår i ett aktivt samarbete och stödjer det kurdiska folkets kamp för demokrati, frihet och fred.

Information:
Datum: Torsdag 19 april
Tid: 13:30
Samling: Mynttorget, Stockholm

Kurd.se