Hultqvist till Europarådet: Ta initiativ till en resolution som kräver att Turkiet respekterar det kurdiska folkets rättigheter

0
228

Den hungerstrejk som pågår i franska Strasbourg sedan 1 mars väcker även oro hos svenska politiker. Hungerstrejken är idag inne på dag 48 och aktivisterna fysiska hälsotillstånd försämras på allvar från timme till timme. Nu vänder sig Peter Hultqvist (s) till Europarådets generalsekreterare och uppmanar honom bla. att stödja en strävan efter att lösa konflikten med fredliga medel.

Mot bakgrund av den hungerstrejk som nu pågår och som blixtbelyser förnekandet av den kurdiska befolkningens legitima rättigheter i Turkiet så är det av största vikt att Europarådet sätter denna fråga på dagordningen. Det är inte rimligt att det kurdiska folket år efter år förnekas möjligheten till sitt eget språk och identitet.

Att folkvalda kurdiska politiker fängslas på lösa grunder och förhindras att fullgöra sina uppdrag är ett brott mot de demokratiska fri- och rättigheter som regleras i FN:s stadga. Den hungerstrejk som nu pågått i 47 dagar är ett sätt att inför världsopinionen påvisa det orimliga i dagens situation.

Som folkvald medlem av Sveriges Riksdag uppmanar jag Dig som generalsekreterare i Europarådet (European Council) att ta initiativ till en resolution som kräver att Turkiet respekterar det kurdiska folkets rättigheter, omedelbart släpper samtliga politiska fångar och stödjer en strävan efter att lösa konflikten med fredliga medel.

Med vänlig hälsning
Peter Hultqvist (s)
Riksdagsledamot

Kurd.se