Ny rapport släppt om Turkiets brott mot de mänskliga rättigheterna

0
186

Den turkiska människorättsorganisationen Insan Haklari Dernegi (IHD) presenterade nyligen en rapport för 2011, där man redovisar Turkiets brott mot mänskliga rättigheter. Rapporten visar oroväckande höga siffror för brott mot mänskliga rättigheter i Turkiet, med totalt 12 685 frihetsberövanden, 2 992 arresteringar, samt 3 252 fall av tortyr och misshandel.

Rapporten har titeln ”Institutionaliserande Polisstat. Utvärdering av 2011, Rapport om brott mot Mänskliga Rättigheter”. IHD:s ordförande Öztürk Türkdoğan uttalar sig i hårda ordalag om rapportens resultat. ”Det är en konkret försämring som har ökat anmärkningsvärt i jämförelse med tidigare år. Ingen stat som påstår sig vara en demokrati kan tillåta sådana överträdelser. Den politiska makten i Turkiet bygger en polisstat.”

Türkdoğan tillägger att ”dödsfall i fängelser och problematiken med F-typ fängelserna fortsatte under 2011, samtidigt som staten fortsatte att ignorera frågan”. Türkdoğan går vidare i sitt uttalande med att nämna att konflikten i kurdfrågan nu nått en kritisk punkt, och understryker att ”dödsfallen har ökat anmärkningsvärt till följd av att förhandlingarna nått sitt slut. Parterna borde genast uppta förhandlingar så att en dialog av ickevåld kan skapas för att uppnå fred.”

Vidare belyser Türkdoğan att allmän uppmärksamhet kring frågan om massgravar måste skapas. 3 248 människor är begravda i de 253 massgravar som upptäckts med hjälp av människor som vänt sig till IHD. Tortyr och misshandel har ökat under 2011, berättar Türkdoğan, som understryker att ökningen även avser överträdelser av åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Türkdoğan nämner vidare situationen för barnen i Turkiet, ”2 309 barn hålls för närvarande i fängelse i Turkiet, varav 2100 är fångar.” Därtill utvärderar han Roboski-bombningen som en utomrättslig avrättning.

Statistik för uppgifter om kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet år 2011:
* 57 dödsfall och 130 skador orsakade av polisen som en följd av kränkning av rätten att använda vapen
* Tre människor dödades och 48 sårades av byvakter
* Sexton personer dödades och 12 skadades vid regiongränserna
* 36 personer dog och 11 skadades i fängelse
* 46 personer, inklusive två barn, dödades och 121 skadades i oidentifierade mord
* 31 personer dog och 96 skadades på grund av formella fel och försummelser
* 43 personer dog och tre skadades vid självmord av polis och soldater

Människor som utsatts för våld
*Politiska partier, fackliga och organisation representanter: 65 skadade
*Journalister: 2 skadade
*Lärare: 2 skadade
*Studenter: 1 död, och 43 skadade
*Lokala administratörer: 1 skadad
*Arbetare: 3 döda, och 34 skadade
*Övriga: 35 döda, 76 skadade

Väpnade sammandrabbningar
*Soldater, poliser och tillfälliga byvakter: 154 döda, 285 sårade
* Beväpnad militanta: 184 döda, 19 sårade
* 13 personer, inklusive 5 barn, dog och 63 människor, inklusive 25 barn, skadades till följd av minor och övergivna bombexplosion

Misstänkta dödsfall
*2 barn och 55 vuxna döda

Hedersmord
*11 personer (1 barn, 9 kvinnor och 1 man) dödade, 5 personer (1 barn, 4 kvinnor) skadade

Kränkningar av kvinnors rätt att leva
*Självmord kvinnor: 56 dödade, och 20 skadade
* Kvinnor som utsätts för våld i hemmet: 117 döda, 117 skadade
* Våld, sexuella övergrepp och våldtäkt mot kvinnor i allmän plats: 2 döda, 176 skadad
* Kvinnor tvingade till prostitution: 9

Kränkningar av barnens rätt att leva
* Självmord barn: 30 döda, 17 sårade
* Barn som utsätts för inomhus och utomhus våld: 158
* Våld, sexuella övergrepp och våldtäkter av barn i allmän plats: 33 döda, 2 skadade
* Barn tvingade till prostitution: 14

Tortyr, misshandel, förödmjukande, kränkande behandling och bestraffning
* Fall av tortyr och misshandel under anhållning: 310
* Fall av tortyr och misshandel på andra platser än fängelser: 517
* Fall av tortyr och misshandel av byvakter: 15
* Fall av tortyr och misshandel i fängelser: 1 döda, 724 sårade
* Fall av hot från polisens sida: 102
* Fall av att misshandel från polisingripanden i samband med massdemonstrationer: 1425
* Fall av exponering för tortyr och misshandel av särskilda säkerhetsstyrkor: 58
* Fall av våld på skolor: 119

Kränkningarna av personlig säkerhet och frihet
* 12,685 människor omhändertagna
* 2,922 människor fängslade
* 4400 flyktingar och immigranter tagna i förvar
* 14 flyktingar och immigranter som mist livet

Kurd.se