KCK ordförande: Erdogan förbereder samhället för krig

0
236

KCK:s ordförande Murat Karayilan utvärderar den senaste tidens politiska utvecklingsförlopp i Kurdistan. Karayilan uppger att AKP:s nya strategi är baserad på eliminerande och förintelse och framför att den turkiska staten har förvandlat Kurdistan till en krigszon. Karayilan framhåller att man som frihetsrörelse kommer att göra motstånd för att skapa en framtid av frihet. 

Murat Karayilan, ordförande för Kurdistans samhällsunions (KCK) verkställande råd utvärderar den senaste tidens politiska utvecklingsförlopp i Kurdistan i en intervju med nyhetsbyrån ANF den 28 mars 2012. I intervjun framhåller Karayilan att den turkiska staten förvandlat hela Kurdistan till en krigszon och uppger att man från turkiskt håll anfaller den kurdiska gerillan på alla fronter. Karayilan uppger att man som Kurdistans frihetsrörelse kommer att göra motstånd mot det krig som utvecklats och intensifierats i AKP:s ledning. Karayilan utvärderar även vad som i media kallas för Turkiets ”nya strategi”. KCK:s ordförande utvärderar den nya strategin som en strategi för eliminerande och förintelse av Kurdistans frihetsrörelse. ”Men vi kommer att göra motstånd för att skapa en framtid av frihet”, understryker Karayilan.

ANF (firatnews.com): Samtidigt som AKP:s isolering av Öcalan går in på sin 236:e dag, fortsätter de hungerstrejk som har inletts med syftet att protestera mot isoleringen. Har ni något meddelande gällande ämnet?

–    Den förvärrade isoleringen som utvecklats mot vårt ledarskap [red.anm: syftar på Abdullah Öcalan] är i själva verket ett genomförande av tortyr. Detta är en isolering som har utvecklats mot hela det kurdiska folket och utgör samtidigt ett ställningstagande mot det kurdiska folkets kamp för frihet. Vårt ledarskap bedriver en kamp och gör ett motstånd för en vilja. Kränkningarna av alla moraliska, humanitära och rättsliga normer som görs för att få eftergifter och alla dem grymma metoder som tillämpas på Imrali, avslöjar AKP:s verkliga avsikter. Imrali utgör det bästa område som avslöjar hur väl AKP är bunden till lagen och vilket närmande man har till demokratin och det kurdiska folket. AKP regimen bortser från alla moraliska regler och bryter mot både nationella och internationella lagar med sina tillämpningar på Imrali. De hungerstrejker som har inletts inom landet, i fängelser och i diasporan är självklart väldigt viktiga och betydelsefulla. Enligt de information som nått media så har deltagandet i fängelserna överskridit antalet 1000 och det framkommer att deltagandet kommer att öka ytterligare. Samtidigt fortsätter hungerstrejken i Strasbourg, som kan kallas för en av Europas huvudstäder, beslutsamt. När alla dessa aktioner, inklusive Newroz-motståndet utvärderas, visar vårt folk och våra kadrer sin bestämda beslutsamhet och ställningstagande vad gäller ledarskaps-frågan.  Det kurdiska folkets motstånd och värnande om sitt ledarskap kommer att utvecklas och sprida sig på alla fronter.

–    AKP försöker att ge en sken av att isoleringen inte är en krigsförklaring utan något normalt. Vi kan inte under några som helst omständigheter acceptera eller vara tysta mot detta. Ingen patriot, ärlig och ärofull kurdisk individ bör vara tysta inför de inhumana metoder som tillämpas mot ledaren Apo [red.anm: syftar på Abdullah Öcalan] på Imrali. Varje person bör visa ett demokratiskt-nationellt ställningstagande genom att i synnerhet inta ett ställningstagande mot dessa inhumana metoder och tortyr. Vi kan inte erhålla någon information om vårt ledarskap i flera månader. Om ett folk inte kan värna om sitt ledarskap, kan de inte heller värna om sin framtid och kommer därmed att förlora sin framtid. Mot bakgrund av detta bör samtliga patriotiska institutioner och organisationer och alla dem demokratiska kretsar som är för fred, att utveckla och inta ett ställningstagande mot den föraktliga krigsuppfattning som den turkiska staten har inlett på Imrali. Alla bör veta att det enbart går att uppnå ett resultat mot kriget och fascismen genom att göra motstånd mot detta faktum.

ANF (firatnews.com): AKP:s ”nya strategi” har fått mycket utrymme i turkisk media. Hur utvärderar ni denna strategi som det dels har diskuterats om flitigt och som dels presenteras som något nytt?

–    Den nya strategin, är en strategi som bygger på eliminerande och förintelse av Kurdistans frihetsrörelse. En del kommentatorer i media uppger att denna strategi är ett återvändande tillbaka till 90-talet. Detta är delvist rätt. I själva verket överskrider AKP-regeringens anfall mot Kurdistans frihetsrörelse koncepten under 90-talet. […] De avser att uppnå resultat genom att leka med de sociala vävnaderna i Kurdistan, genom att fördjupa metoderna som avser att förstöra samhället. Om man utvärderar ämnet utifrån detta perspektiv är den nuvarande strategin mer omfattande än den under 90-talet. Det är också på grund av att den nya strategin är mer omfattande som dem själva uppger att den inte är en upprepning av konceptet på 90-talet, utan man påstår att detta koncept kommer att bringa framgång. Orsaken som ligger till grund för detta påstående är konceptets omfattning. Dock är AKP själva fullt medvetna om att dem inte kan uppnå resultat genom sin motsägelsefulla yttrande som: ’krig mot PKK, samtal med deras förlängda arm’ och därmed inta ett ställningstagande som är omöjlig att genomföra. I själva verket finns här ingen avsikt för en lösning, utan det finns en eliminerande-koncept. Det är fråga om en strategi att försvaga kurderna. Alla har vetskap om att det inte är möjligt att göra distinktioner mellan PKK och kurderna och PKK och andra kurdiska orienteringar. Vad gäller den kurdiska politiken är det inte heller möjligt att utsätta ledaren Apo för isolering och samtidigt ta steg för att lösa frågan. Vilken kurdisk politiker eller revolutionär kan förhandla med den turkiska staten samtidigt som ledaren Apo är under hård isolering? Ingen kan varken acceptera eller ha det i åtanke.

–    Det man i själva verket eftersträvar är att skapa en fragmentering hos den kurdiska sidan. Det är inom detta ramverk som man uttrycker ’för krig mot PKK, ha sammanträden med BDP’. Detta är i själva verket en ansträngning att så frön av osämja mellan PKK och BDP. Detsamma gäller de försök att ge södra Kurdistans ledarskap Barzani, huvudrollen i den så kallade PKK:s avväpningsprocess. Detta är i själva verket en listig och slug politik för att skapa ett tillstånd av motsättning och konflikt mellan södra Kurdistan och PKK. Jag tror inte att varken BDP eller KDP kommer att låta sig själva komma till spels. Den viktigaste frågan här är eliminerings-politiken mot den kurdiska frihetsrörelsen. Ingen kurdisk patriot kan låta sig bli verktyg för detta. Vi har vid flera tillfällen pekat på vilka institutioner som är mottagliga för sammanträden och förhandlingsprocess. Ja, BDP är också en aktör, men när det tillämpas isolering på Imrali och när man utvecklar elimineringspolitik mot gerillan, så innebär det att man redan har utvecklat ett stadium där man har eliminerat BDP:s roll som aktör. Du ska utsätta den ena sidan av kurderna för slag samtidigt som du ska hålla den andra sidan för dialog. Är detta möjligt?

ANF (firatnews.com): Vad är det som egentligen avses att göras?

–    Det man egentligen avser att göra går att bedöma i praktiken. Vad är det man praktiserar? För det första tillämpar man en hårdare isolering och tortyrsystem på Imrali. Alla juridiska och moraliska värden körs under mattan där. Det är AKP själv som insisterar på den våldsamma processen. Det var AKP som tog upp våldet på Newroz som resulterade i att människor från bägge sidor miste sina liv, att 500 personer av vårt folk skadades och över hundra personer greps. Det har idag klargjorts att det var Erdogan själv som fattade ett sådant beslut. De ville inte att Newroz skulle firas under fred. För på dagordningen finns ett förintelsekoncept. Det är mot bakgrund av detta som dem närmar sig på det här sättet. Men vårt folks stora motstånd gav dem det svar som krävdes. Parallellt med Newroz förvandlade man hela Kurdistan till en krigszon genom att anfalla gerillan i Cudi, Hizan, Dersim (Tunceli) och Çelê (Çukurca). Det finns ett krig i varje hörn av Kurdistan idag. Det upplevs rörligheter och angrepp mot våra styrkor i hela Kurdistan. Sedan utsatte statens medlemmar, för en andra gång, politikern Ahmet Turk, den äldsta inom kurdisk politik, mest mogna, fredligaste, som under hela sitt liv kämpat för fred, en som strävar för en fredlig lösning på denna fråga, för ett organiserat knytnävsslag. Vi kommer aldrig glömma det organiserade knytnävsslaget. Detta knytnävsslag är ett slag riktad mot det kurdiska folkets vilja.

–    Det har upplevts ofantligt många massakrer i Kurdistan. Det har nu passerat tre månader sedan massakern i Roboski. Har gärningsmännen avslöjats? Nej. Den 28 mars 2006 miste 13 personer sina liv i Amed (Diyarbakir). Har dem poliser som använde sig av riktiga kulor mot dessa 13 personer ställts inför rätta? Nej. Är inte dessa 13 liv, också liv? Sju av dessa 13 var barn, en var en 78 årig pensionär. Ställdes dem personer som avrättade 12 åriga Uğur Kaymaz och hans far inför rätta? Nej. Ställdes dem personer som avrättade Ceylan Önkol, inför rätta? Nej. Polisen som sköt direkt mot Şerzan Kurt, och tog Kurts liv, fick han några följder? Nej. Det finns massor av liknande exempel. Den här staten säger med andra ord: ’Jag kan döda kurder närhelst jag vill, jag ger tillstånd när det behagar mig, jag ger inte tillstånd när det inte behagar mig, jag ska även ta mig rätten att avgöra när dem ska få fira sina högtider eller inte, jag ska även avgöra vad de ska ha och inte ha’. Staten vill hantera kurderna utifrån denna typ av diskriminering, herre-slav-förhållande ur ett förnedrande perspektiv. Vi kurder kan inte längre acceptera detta och kommer inte längre att acceptera det heller. Vi kommer aldrig glömma massakern i Roboski. Vi kommer aldrig glömma AKP:s diskrimineringspolitik i Wan (Van). Vi kommer aldrig glömma bort AKP:s föraktliga metoder att tömma Wan på befolkning. Vi kan inte på några som helst grunder visa tolerans mot tortyrsystemet på Imrali.

–    […] Det är uppenbart att man vill uppnå resultat genom ett omfattande krig, genom att utveckla en omfattande skrämselstrategi mot hela samhället. AKP-regeringen har förberett för detta under en lång tid. För detta ändamål har man dels ökat sina diplomatiska relationer och försöker dels att förbereda samhället inför denna process. Det är på grund av detta som Erdogan använder sig av konstant aggressiv retorik. Han avser att väcka chauvinistiska känslor och förbereder samhället för krig. Kort sagt, det är en situation av ett omfattande angrepp.

ANF (firatnews.com): Vad tänker ni göra mot detta faktum?

–    Vad kan vi som PKK göra under detta skede under en period där man bildar allianser med USA främst för att köpa ännu dödligare vapen som Predatorer: där man åker till södra Kurdistan och uttrycker ’vi kommer att inleda ett omfattande drag för att förinta PKK, delta i den ni också’ och samtidigt även gör förberedelser för detta ändamål: under en period där man redan har inlett anfall mot Cudi, Hizran, Dersim och Amed: under en period där man angriper vårt folk på ett kränkande sätt?  Vad kan vi göra? Jag ställer denna fråga till samtliga vänner i Turkiet, till alla de kretsar som är för demokrati och fred: Vad hade ni gjort om ni var i våra skor och det hade inletts ett omfattande angrepp mot er? Jag vänder mig till politikerna i södra Kurdistan: Vad hade ni gjort ni om ni var i våra skor och hade en stat framför er som inlett ett omfattande kränkande angrepp mot era barn, äldre, politiker och ledarskap, samtidigt som man varje dag använder sig av olika medel för att utföra mordförsök på er och har som mål att förinta era styrkor? Jag vänder mig till alla demokratiska-politiska partier, civilsamhällesorganisationer och fackföreningar: Vad hade ni gjort om ni var i våra skor? Det är uppenbart att det finns ett anfall med syftet att förinta. Vi vill lösa den här frågan med demokratiska och fredliga medel. Vi har sagt att vi står för en demokratisk och fredlig lösning ända till slutet, men AKP gjorde en U-sväng i samband med de senaste utvecklingarna i Mellanöstern och lät vår fredliga hand stå i luften. Det är på grund av detta som man satte stopp för Imrali och Osloprocessen och förklarade totalt krig mot oss. Vad kan vi göra mot detta? Naturligtvis kommer vi att göra motstånd. Vi kommer att göra motstånd mot den turkiska kolonialismens anfall på grundval av Revolutionär folkkrig-strategin. I själva verket finns förutsättningarna för att vinna framgång och seger genom att göra motstånd, nu mer än någonsin. Vi vet mycket väl vad den turkiska staten vill åstadkomma. Självklart har vi våra egna förberedelser.
 
–    Om Newroz nu hade firats på en fredlig grund, om staten hade tagit mjuka steg mot de fredliga budskapen, om isoleringen på Imrali hade hävts och om det inte hade genomförts operationer, hade den här våren bemötts på ett annat sätt. Men vad gjorde man? Man förbjöd Newroz, man brukade sig av våld under Newroz, man spillde blod på Newroz, man skärpte tortyrsystemet på Imrali och inledde operationer därefter och idag faller våra kamrater martyrer.

–    Samtidigt finns ett brett allianskoncept. Man inleder allianser med alla i ett försök att förinta oss. […] Vårt folk ska veta att vi inte enbart gör motstånd mot dessa orättvisa angrepp för att rädda vår heder och ära. Självklart måste vi göra motstånd för vår heder, ära och värdighet, dock ska vi göra motstånd för att skapa en framtid av frihet. Förutsättningarna att vinna i detta motstånd, hoppet om att skapa en framtid i frihet i detta motstånd finns nu mer än någonsin. Vår chans att vinna har ökat nu mer än någonsin. […] Vi skall göra motstånd och vinna över den turkiska statens, i ledning av AKP, fascistiska metoder som har utvecklats mot vårt folk och mot denna kolonialism. För att vinna krävs det rätt ledarskap, stark organisering och ett beslutsamt motstånd. Vårt folk och våra vänner ska veta att ingen armé kan lyckas inför Kurdistans gerillor, som har ett 30 år av erfarenhet av gerillaföring. Särskilt efter de lärdomar som har tagits efter de senaste tidernas praktiker. Det är inte möjligt att någon makt kan bli framgångsrik inför Kurdistans frihetsgerillor som överskridit den klassiska gerillaföringen och nått en modern gerillaprestanda. […] Om de hade föredragit en politisk lösning och fred, var vi redo för detta, men de visar att dem inte föredrar detta utan förklarar att de vill förinta oss och sätter detta i praktiken. I detta skede ska vi självklart starkt vara en Serhildan-rörelse [red.anm: Serhilan, betyder ”uppror” på kurdiska] på den politiska arenan och samtidigt göra motstånd på gerilla arenan. Vårt folk bör visa större självuppoffring och visa ett större deltagande i Serhildan-rörelsen. En passiv attityd under den här perioden kommer inte leda någon vart. Det är av vikt att alla gör självuppoffringar och intar en position av motstånd för framgång.

ANF (firatnews.com): Vad kan ni säga om de senaste operationerna och sammandrabbningarna?

–    Den turkiska staten inledde en omfattande krigsprocess mot gerillan i desperation efter nedgången som upplevdes av vårt folks stora motstånd under årets Newroz. Till följd av detta inledde man operationer mot Cudi den 21 mars och mot Hizan den 24 mars. Vi fick veta genom media att fyra av våra kamrater förlorat sina liv i Cudi och att 15 av våra värdefulla kvinnliga kamrater förlorat sina liv i Hizan.  […] Vi hyllar dessa martyrer respektfullt och skickar våra kondoleanser till deras familjer och Kurdistans folk. Det ska vara till kännedom att vi kommer att ställa de ansvarige för varje martyrskap till svars i den nya processen. I synnerhet att 15 av våra kvinnliga kamrater för första gången i vår frihetskamp nått martyskapet till följd av ett stort motstånd lämnar ett viktigt budskap till Kurdistans kvinnor och folk. Martyrskapet av dessa värdefulla kurdiska kvinnor, som har tagit sig till bergen och deltagit i kampen för ett liv av heder, ära och värdighet mot förräderi och koloniala anfall, ger ett viktigt budskap till vårt folk och mänskligheten.

Översättning,
Kurd.se