Att våldta och tortera barn i turkiska fängelser är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter

0
238

De kurdiska barn som har frigivits från turkiska fängelser gör nu kritiska uttalanden om vad de har blivit utsatta för i fängelserna. Barn som fängslas på politiska grunder utsätts för systematiskt våld, sexuella övergrepp och våldtäkt, uppger de frigivna barnen till nyhetsbyrån Dicle. Fängelseadministrationen bemöter de traumatiserade barnens klagomål med likgiltighet. Sedan avslöjandet har både den journalist som har rapporterat om skandalen och ett av barnen som vittnat om övergreppen arresterades.

Sexuella övergrepp och våldtäkt på barn i Pozanti-fängelset visar återigen under vilka förhållanden som fängslade barn befinner sig i de turkiska fängelserna. Pozanti-fängelset är sedan tidigare känt för att utsätta barn för tortyr. Nu inkommer uppgifter om att kurdiska barn utsätts för sexuella övergrepp och våldtäkt i fängelset. De kurdiska barn som har kommit att kallas för ”de stenkastande barnen” i media och som arresterats med motiveringen att de deltagit i demonstrationer talar nu ut om vad de blivit utsatta för i Pozanti-fängelset. Barnen uppger att de placeras i avdelningar med kriminella fångar som utsätter dem för systematiskt våld, sexuella övergrepp och våldtäkt.

En ny rapport från det turkiska justitiedepartementet visar att antalet fängslade kurdiska barn under de senaste åren har ökat med 1000 procent. Enligt den turkiske vice premiärministern, Bulent Arinc, sitter nu 2 309 barn i olika turkiska fängelser.

FN definierar våldtäkter som ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är oacceptabelt att barn fängslas, våldtas och torteras i fängelse.

Vi kräver att en oberoende kommission ska utreda de allvarliga händelserna i Pozanti-fängelset samt att de ansvariga ställs inför rätta.

Brott mot barnkonventionen, alla 4 huvudprinciper artikel 2,3,6,12
Brott mot deklarationen för de mänskliga rättigheterna artikel 5. Avseende tortyr
Samt FN´s konvention mot tortyr

Svensk-Turkisk Solidaritets och Kulturföreningen i Stockholm
Turkiska Art och och Kulturföreningen
Europeiska Fredsrådet-i Sverige
Kultur arbetare föreningen ZIRYAB
Varken Hora eller Kuvad
Kurdiska Pedagojik Centrum
Vänsterpartiet-Nacka
Kurdiska Rådet i Sverige
Svensk- kurdisk kultur förening en i Stockholm
Kurdiska kvinnoföreningen AMARA
Kurdiska internationella kvinnoföreningen i Helsingborg
Kurdisk solidaritet förening i Uppsala
Kurdiska kvinnoföreningen för jämställdhet  i  Uppsala
Kurdiska Kvinnor för Integration i Göteborg
Riksförbundet Ung Kurd Sverige
Kurdocide Watch CHAK Sverige
Mesopotamien Demokratisk Förändring Partiet
Kurdiska Institutet i Stockholm
Iransk-svensk arbetarsoldaritetskommitten
Stockholms Kommitten för Kurdernas Rättigheter
Kurdiska kultur föreningen i Borlänge
Internationella föreningen DIALOG i Dalarna
HörnAfrika i Borlänge
Somaliska Föreningen i Borlänge

 
För ytterligare information:
Murat Kuseyri,
kuseyri.murat@gmail.com
073 975 15 08

Relaterade länkar:
UPPROP mot sexuella övergrepp på barn i Pozantifängelset i Turkiet (2012-02-28)
Sexuella övergrepp mot barn i turkiska fängelser (2012-02-27)