Svenska riksdagsledamöter visar stöd för politisk hungerstrejk

0
197

Svenska riksdagsledamöter visar stöd för de kurder som har inlett en fyra dagars hungerstrejk i flera städer i Sverige. Hungerstrejken inleddes i sympati med de politiska fångar som hungerstrejkar på obestämd tid i turkiska fängelser sedan 15 februari och dem 15 kurder som inledde en hungerstrejk på obestämd tid i franska Strasbourg den 1 mars.

I torsdags inledde ett tiotal kurder i Gävle, Stockholm och Uppsala en fyra dagar lång hungerstrejk. Hungerstrejken i Sverige inleddes i koordination med hungerstrejken i franska Strasbourg, där en grupp på 15 personer inledde en hungerstrejk på obestämd tid.

Kraven som samtliga politiska hungerstrejkare ställer är följande:
–    att isoleringen mot Öcalan omedelbart upphör
–    att Öcalans hälsotillstånd och säkerhet garanteras
–    att CPT (Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning) snarast besöker Imrali och undersöker omständigheterna på Imrali-fängelset och därefter informerar allmänheten om resultaten snarast
–    att Europarådet vidtar åtgärder mot den turkiska statens förtryck mot det kurdiska folket och Europeiska unionen överväger sina relationer med Turkiet och om det inte sker förbättringar, helt upphöra relationerna med landet.
–    att PKK tas bort ur EU:s terrorlista

Svenska riksdagsledamöter visar stöd för politisk hungerstrejk
I fredags besökte Elin Lundgren, riksdagsledamot för Socialdemokraterna de politiska hungerstrejkarna i Gävle. Lundgren besökte tältet på Gävle centrum tillsammans med ordförandet för partiets ungdomsförbund. Riksdagsledamot Lundgren uttryckte sitt stöd för det kurdiska folket och framförde att hon kommer att arbeta för att öka stödet för det kurdiska folkets kamp för frihet.

Samma dag besökte även Vänsterpartiets vice ordförande Ulla Andersson och en musikgrupp för partiet hungerstrejkarna i Gävle. Andersson uttryckte att deras stöd för kurderna kommer att fortsätta. Inger Schörling, f.d. EU-parlamentariker för Miljöpartiet besökte också tältet.

Hungerstrejkarna i Stockholm fick besök av Vänsterpartiets förre partiledare Lars Ohly. Ohly pekade på vikten av hungerstrejkarna och menade att dem är viktiga för att väcka opinion mot förtrycken och angreppen mot det kurdiska folket. Vidare kritiserade han EU:s och den svenska regeringens tystnad om den turkiska statens angrepp mot det kurdiska folket. ”Samtidigt som regeringen påstår att man värnar om mänskliga rättigheter och demokrati, säljer man samtidigt vapen till diktaturer och är tysta om massakrerna mot det kurdiska folket”, framförde Ohly och definierade den svenska regeringens tystnad som ”hyckleri”.

Ohly uppmärksammade att man som Vänsterpartiet tidigare tagit upp gripanden av politiskt verksamma kurder i Turkiet på dagordningen i riksdagen och framförde att man åter kommer att lyfta upp ämnet på dagordningen.

Vidare framförde Ohly att imperialistiska stater och förtryckande regimer stämplat flertal rörelser som bedriver kamp för folkens rättigheter som terrorister och uttryckte att man borde riva ”terrorlistan”. Ohly underströk att PKK bedrivit kamp för det kurdiska folkets rättigheter i åratal och uttryckte följande:

–    Trots att PKK vid flertal tillfällen utropat vapenvila och uttryckt att man är för dialog och förhandlingar har de inte undgått angripanden från den turkiska staten. Man borde därför ställa sig själv frågan: Vem är terrorist? Vem är det som har ställt sig emot att folken lever sida vid sida i fred? Den turkiska regeringen beter sig som en terrorist, hette det i uttalandet.

Samtliga kurdiska föreningar i Skandinavien och Europa förbereder för två dagars hungerstrejk
Enligt erhållna uppgifter kommer samtliga kurdiska föreningar i Skandinavien och Europa att inleda en två dagar lång hungerstrejk med start 10 mars.

Kurd.se