Kurd.se hotas med stängning på Facebook

0
221


Den engelska tidningen Daily Mail publicerade nyligen ett dokument med Facebooks hittills hemliga policy på vad som får och inte får laddas upp på Facebook. Dokumentet har läckts ut av en före detta anställd som har haft i uppgift att granska det som rapporters som stötande av vanliga medlemmar.

Dokumentet är intressant ur många aspekter. Facebook har tidigare fått kritik för att man tar bort bilder på mödrar som ammar, samtidigt som man accepterar publicering av pornografiska bilder. Vad som också är anmärkningsvärt är de riktlinjer som gäller Turkiet, PKK och Kurdistan under kategorin ”IP blocks and International Compliance”. Detta avsnitt avslöjar att Facebook har en specifik hantering som rör Turkiet och Kurdistan. Kapitlet avslöjar att Facebook helt kapitulerat för en turkisk inställning till kurder. Det finns ingen motsvarighet eller en annan fråga som rör ett folk, en ledare och motståndsgrupp där Facebook intagit en sådan tydlig ställning. Ur policyn framkommer det att det inte är tillåtet att publicera bilder som föreställer en karta på Kurdistan och att det är förbjudet med allt som relaterar till kurdiska PKK eller den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan, såvida det inte används i direkt propaganda mot PKK eller Öcalan. Samtidigt är det förbjudet att utsätta Ataturk för ”attacker” och publicera bilder/videon som visar när den turkiska flaggan bränns upp.

Facebook har ännu inte gjort ett uttalande, men uppgifterna kastar nu ett nytt ljus på varför kurdiska sidor på Facebook ständigt stängts ned eller hotas med stängning. Bland annat har gruppkonton tillhörande kurdiska BDP ständigt utsatts för stängningar. På bara loppet av 30 dagar har Selahattin Demirtas, språkrör för BDP och folkvald parlamentsledamot, med en fansida med tiotusentals stängts ned två gånger. Nu hotas även nättidningen Kurd.se’s sida på Facebook med stängning. Den sjunde februari fick vi en varning från Facebook till följd av att vi laddat upp en bild på Öcalan. Bilden var relaterad till en nyhet och har tidigare laddats upp vid flertal tillfällen. Vi diskuterade frågan inom redaktionen och följde upp händelsen utan att få svar på varför vi har fått varningen, då bilden vi laddat upp inte bryter mot dem regler som Facebook redogör för. Nu avslöjar det dokument som har läckts ut skälen och de bakomliggande orsakerna till Facebooks hantering. Utöver att vår gruppsida hotas har även en enskild redaktionsmedlem hotats med nedstängning om denne inte tar bort dem bilder som bryter mot Facebooks turkiska policy. Uppladdning av bilder har redan blockerats. Nedstängningen träder kraft sjunde mars.

Som kurdisk nättidning är vi oroade över de dokument som nyligen läckts ut om Facebooks policy. Deras hantering kränker miljoner kurder och utgör ett hot mot yttrandefriheten. Nu har flertal kurdiska sidor och privatpersoner inlett en kampanj mot Facebooks hemliga Turkietpolicy, som vi menar är kränkande och utgör brott mot yttrandefrihet. I protest har uppladdning av bilder på Kurdistan, PKK och Öcalan eskalerat på Facebook. Vi vill härmed uppmana till ett starkt och gemensamt deltagande i kampanjen. Tillsammans kan vi skapa förändringar som garanterar rätten till yttrandefrihet och som leder till att de internationella konventioner om mänskliga rättigheter, där yttrande- och åsiktsfrihet inryms, även följs av Facebook.


Foto: Yeniozgurpolitika.com

Ledarredaktionen Kurd.se