PKK uttrycker mycket hård kritik mot isoleringsstraff av Öcalan

0
264


KCK uttrycker mycket hård kritik mot den 20 dagar långa isoleringsstraff som den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan dömts till. ”Istället för att frambringa en demokratisk och fredlig lösning av kurdfrågan tar AKP-staten till massakerns, eliminerandets och utpressningarnas vägar. Tortyrsystemet på Imrali gör slut på tålamodet”, heter det i uttalandet.

Under förgående vecka uppgav Asrin advokatbyrå att de har fått uppgifter om att den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan dömts till isoleringsstraff under november månad, vilket är en isolering som utövas inom en redan befintlig enrumsisolering. Denna isoleringsstraff sattes i verk den 29 november 2011 och pågick under 20 dagar. I ett skriftligt uttalande den 3 januari uttrycker Kurdistans samhällsunion, KCK* mycket hård kritik mot det 20 dagar långa isoleringsstraff som Öcalan dömts till av turkiska myndigheter. I uttalandet uppger KCK följande:

”Istället för att frambringa en demokratisk och fredlig lösning av kurdfrågan tar AKP-staten till massakerns, eliminerandets och utpressningarnas vägar och utökar sina angrepp mot det kurdiska folket, dess ledarskap och dess gerillor. När man funderar över faktumet att de avser att kamouflera den här redan icke-rättsliga förvärrade isoleringen som de dessutom avser att göra konstitutionell, överskrider detta tortyrsystem mot vår ledare på Imrali tålamodets gränser.

AKP-regeringen tar till alla möjliga vägar och metoder i sin krigföring mot kurderna. Ännu en gång har det framkommit att den varken känner till några rättsliga regler eller moraliska mått, utan agerar godtyckligt. Den turkiska staten använder sig av vidriga metoder med målet att tvinga till underkastelse, men dessa metoder är dömda till undergång emot ledaren Apos [red.anm: syftar på Abdullah Öcalan] höga vilja och stora humanitära ställningstagande.”

KCK drar också paralleller mellan tortyr-mentaliteten på Imrali och massakern vid byn Roboski och menar att det är tortyr-mentaliteten på Imrali som visat sig som massaker vid byn Roboski.

Det som utförs har vare sig någon rättvis eller rättslig förankring: Det utgörs är en fascistisk statsterrorism
”Den turkiska staten utsätter den kurdiske folkledaren, kurdiska folkvalda politiker, representanter, fackförbundsmedlemmar, samhälleliga civila organisationer, kurdiska ungdomar, kvinnor, advokater, journalister och bybor för angrepp. I sitt krig som utförs med målet att kuva det kurdiska samhället och tvinga det till underkastelse, känner den turkiska staten inte till några som helst nationella och internationella konstitutioner utan agerar helt utifrån ockupationens lagar. Det som de utför har vare sig någon rättvis eller rättslig förankring utan det är en fascistisk statsterrorism.”

De internationella institutionernas tystnad är förbryllande. Man kör öppet över mänskliga rättigheter och universella lagar.
”Ledaren Apo, är ingen fånge som Turkiet har tagit till fånga med egna medel. Han är en fånge som har kidnappats till följd av en internationell komplott av internationella krafter och därefter överlämnats till Turkiet. Av den här anledningen överskrider ledaren Apos fångenskap Turkiets nationella grundlagar och faktumet hamnar således inom internationella konstitutioner. Trots detta har han hållits under svår isolering i över fem månader, vilket också inrymmer ett psykiskt tortyr. Som om detta inte är tillräckligt har de även tillämpat isoleringsstraff inom en redan befintlig enrumsisolering. Trots att de verkställer allt detta genom att köra över den egna nationella rätten och internationella rättsordningar, är det helt förbryllande att inga internationella organisationer visat någon som helst invändning mot det här faktumet. Att främst Europadomstolen och CPT intar en tyst ställning som denna när internationell rätt körs över framför ögonen på dem visar ännu en gång att de är också medskyldiga i brottet. Av den här anledningen är dessa institutioner lika ansvariga för denna inhumana isolering och tortyr av ledaren Apo som AKP-staten. Man kör öppet över mänskliga rättigheter och universella lagar.”

Aktionerna måste stärkas
KCK understryker vidare att det är det kurdiska samhället som utgör måltavla för dessa angrepp och går vidare genom att yttra följande:

”Hela Kurdistans folk måste stärka sina samhälleliga aktioner mot AKP:s orättsliga, oetiska och smutsiga massakerpolitik. Samtliga protestaktioner och kampanjer som har inletts av olika institutioner mot isoleringen och tortyren av ledaren Apo samt för ledaren Apos frihet, är mycket ärbara och betydelsefulla. Vi uppmanar vårt patriotiska folk till att ta del inom dessa kampanjer och säga ’nu får det vara nog’ till tortyren, massakrerna och förintelsen. Vi uppmanar vårt patriotiska folk till att stärka de massiva aktionerna som har inletts för att uppnå ändamålet att leva ett fritt liv tillsammans med ledaren Apo och för att värna om kampen för frihet och mänsklighet.”

 

*Faktaruta KCK och PKK
Kurdistans samhällsunion, KCK är den rörelse som internationell media syftar på när de skriver PKK. PKK är idag en ideologi som rymmer den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalans ideologiska och politiska teser. KCK utgör ett system som är byggt på denna ideologiska förankring. Man kan säga att PKK är kärnan och KCK samt dess andra ideologiska och politiska fraktioner kretsar runt den här politiska och ideologiska kärnan.

Kurd.se