Kurder i Sverige fördömer turkisk massaker

0
375


Kurder i Sverige fördömer den turkiska massakern på de 35 kurdiska barn och ungdomar, de flesta i åldrarna 12-20 år. Slagordet ”Mördare Erdogan” dominerade i samtliga protester i Stockholm, Göteborg och Malmö. Folkmassorna kritiserar samtidigt Sveriges tystnad och uppmanar den svenska staten och regeringen att inta ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och fördöma Turkiets krigsbrott.

I fredags höll Kurdiska Rådet en manifestation på Sergels torg i Stockholm för att hedra de 35 kurdiska barn och ungdomar som blev utsatta för massaker av turkisk militär under torsdagsnatten. Föreningsrådet fördömde de turkiska flyganfallen som resulterade i att minst 35 människor, de flesta barn och ungdomar i åldrarna 12-20 år, miste sina liv och kritiserade omvärldens tystnad. ”Det är inte tid för tystad, utan tid för handling”, hette det i uttalandet.

Bland deltagarna fanns bl.a. Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly. I sitt tal kritiserade också Ohly den svenska statens tystnad och fördömde den turkiska statens agerande, som han menar är en ”terroristisk handling”. Med på plats fanns även representanter för Kurdistans Nationella Kongress, KNK, Riksförbundet Ung Kurd och Koordinationen för det kurdiska samfundet i Europa, CDK.

KNK representanten fördömde massakern i byn Roboski med hårda ordalag och uppmanade den internationella opinionen och demokratiska internationella organisationer att fördöma den turkiska staten angrepp mot kurder. KNK uppmanar också EU, USA och andra stater att lägga ett vapenembargo och frysa sina relationer med Turkiet. Manifestationen samlade omkring 400 personer. Slagorden ”Turkiska armén ut ur Kurdistan”, ”Mördare Erdogan”, ”Kurdistan, Kurdistan solidaritet” skanderades av folkmassan.

Protester mot massakern i byn Roboski ägde också rum i Göteborg och Malmö
På nyårsafton på Gustav Adolfs torg i Göteborg samlades uppemot 300 personer. Representanter för föreningen Kurdiska kvinnor för integration, CDK och Rättvisepartiet socialisterna höll varsitt tal. Samtliga talare fördömde och kritiserade den turkiska massakern på de 35 kurdiska barn och ungdomarna med hårda ordalag. Kurdiska kvinnor för integration och CDK uppmanade Sverige att bryta tystnaden om Turkiets krigsbrott och inta ett ställningstagande för mänskliga rättigheter.  

I Malmö samlades runt 10-tal ungdomar. Ungdomarna protesterade mot den turkiska massakern på de kurdiska barn och ungdomarna i Roboski och uppmanade den svenska regeringen att bryta sin tystnad och fördöma Turkiets krigsbrott mot kurder.

I Helsingborg höll den kurdiska kvinnoföreningen en minnesstund för offren i Roboski.

Kurd.se