Hultqvist (S) kräver Carl Bildts agerande mot Turkiet

0
223


Peter Hultqvist ställer utrikesminister Carl Bildt (m) mot väggen.

Utvecklingen i Turkiet är förfärande. Under flera år har en systematisk förföljelse pågått i förhållande till BDP –Freds- och demokratipartiet. Det handlar om folkvalda politiker som fängslats. Därutöver har journalister, författare, förläggare och medborgarrättskämpar gripits. Sedan i maj 2009 har 7.748 personer anhållits på tvivelaktiga grunder. De flesta av dem är medlemmar i BDP.

Nu senast nås vi av rapporter om en flygattack mot den kurdiska byn Roboski i sydöstra Turkiet där 35 människor, de flesta barn och ungdomar, dödats. Förföljelsen av den kurdiska befolkningen är oacceptabel och måste fördömas av den svenska regeringen.

Min fråga till ministern är:
Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att starkt markera det oacceptabla i den förföljelse den turkiska staten bedriver mot BDP samt den fruktansvärda flygattacken mot byn Roboski?

Peter Hultqvist
Riksdagsledamot (S)

Kurd.se

Relaterade länkar: BDP språkrör: Detta land heter Kurdistan, detta folk heter kurder (2011-12-30)
Nu måste omvärlden agera! (2011-12-30)
Namnen på dem älskade (2011-12-30)
Manifestation mot turkisk massaker i Göteborg (2011-12-30)
Turkiet – Landet som inte finns (2011-12-30)
HPG: Gerillan har ingen rörlighet i Roboski (2011-12-29)
Protester mot turkisk massaker i Norge och Finland (2011-12-29)
Masslakten fortsätter! (2011-12-29)
Vänsterpartiet i Borlänge fördömer massakern i Turkiet på Kurdiska civila (2011-12-29)
Lars Ohly: Turkiets bombningar måste upphöra (2011-12-29)
Manifestation mot turkisk massaker i Stockholm (2011-12-29) KNK vädjar till internationell fördömande av turkisk massaker (2011-12-29) Turkiet ”öppen dödskammare” för kurder (2011-12-29)
Turkisk militär visste om smugglingen (2011-12-29)
BDP:s språkrör: Detta är massaker – över 30 döda, ytterligare 17 saknas (2011-12-29)