KCK: Europadomstolen måste ingripa mot isoleringen av Öcalan

0
208


KCK:s juridiska kommitté uppmärksammar faktumet att Turkiets isolering mot den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan inte är rättslig. Kommittén framför att isoleringen mot Öcalan nu pågått i över 110 dagar och uppger att europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR måste ingripa mot Turkiets handling.

Haydar Varto, ledamot inom Kurdistans samhällsunions (KCK) juridiska kommitté uppmärksammar faktumet att Turkiets isolering mot den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan inte är rättslig. Varto framför att isoleringen mot Öcalan nu pågått i över 110 dagar och uppger vidare att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) måste ingripa mot isoleringen av Öcalan. Varto går vidare i uttalandet som gjordes den 15 november genom att uppge följande kring ämnet:

”Det är en skandal om en person som vår ledare som försvarar ett folk, förs till en nivå där han inte ens får möjligheten att försvara sig själv i Europadomstolen. Om Europadomstolen visar ett närmande som accepterar detta och inte ingriper i situationen innebär det att även Europa är delaktig gällande det här ämnet.”

All policy som tillämpas mot vår ledare är politisk: Det har ingen rättslig förankring
”All policy som tillämpas mot vår ledare är politiskt. Det är policyn som har drivits fram av internationell politik. Det har ingen rättslig förankring” understryker Varto och uppger vidare att det senaste försvarsdokumentet som Öcalan har skrivit har skapat obehag och reaktion hos både AKP och de globala kapitalistiska kretsarna:

”I själva verket har vår ledare uppmärksammat det här faktumet under sina sammanträden med sina advokater. AKP insåg att vår ledare inte skulle låta sig luras av avledningspolitiken. Även de globala kretsarna insåg att denna politik inte skulle ge resultat. De förväntade sig följande; de trodde att eftersom vår ledare är öppen för att kompromissa, har han övergivit sina egna ideologiska målsättningar och skulle därmed nöja sig med det som staten har att erbjuda. Men de senaste försvarsdokumenten offentliggjorde vår ledares ställningstagande. Vår ledare offentliggjorde att han inte accepterar det globala systemets, dvs. USA.s och Londons förnekelse-, avtynings- och integrationspolitik mot kurderna. Han kritiserar politiken med hårda ordalag och intar en radikal inställning.”

Öcalan gjorde inga eftergifter gällande det kurdiska folkets vilja, av den anledningen blir han utsatt för straff
Varto yttrar vidare att Öcalan representerar ett samhälle och att ett nedbrytande av Öcalan således innebär ett nedbrytande av ett samhälle. Varto går vidare i sitt uttalande och uttrycker följande:

”De internationella krafterna lyckas inte få Öcalan på sin egen linje. De olagliga tillämpningarna och politiken som förs mot Öcalan avgörs inte av Turkiet. Den turkiska staten tillämpar politiken men det är USA och EU som står bakom politiken. Vår ledare övergav inte och gjorde inga som helst eftergifter gällande de värderingar som han själv tror på och det kurdiska folkets vilja. Dessa krafter sade då i sin egen tur att; ”han kommer inte till den linje och ändamål som vi avser, han blir inte ett verktyg för vår politik, låt oss i så fall för gott lämna honom för avtyning och sätta honom i isolering. De kanske även har velat tillämpa detta tidigare, men lyckades inte. För de var rädda för det kurdiska folkets reaktion. De avsåg att utveckla den nuvarande processen steg för steg för att normalisera faktumet hos samhället. Detta är utgångspunkten. Av den anledningen har det här faktumet ingen rättslig förankring. Det här utgörs av en politisk metod: isolation, integration, assimilation och om inte det går avtyning. Detta inrymmer hård makt och politisk makt.”

De gör ett brott mot vår ledare
Varto uppmärksammar vidare att det varken finns en lag som är stiftad särskild för enbart en person inom vare sig den turkiska konstitutionen eller inom någon internationell lagstiftning. ”Att stifta en särskild lag för en person utöver de befintliga lagarna innebär att rättsprocessen är en godtycklig behandling”, uppger Varto och understryker att detta handlande innebär ett brott mot de mänskliga rättigheterna. ”Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att på nytt godtyckligen tillämpa en förvärrad behandling, som att det inte räcker med det straff som en fånge redan har dömts till”, uppger Varto och betonar att det är detta som har gjorts mot Öcalan.

En omvänd process pågår mot Öcalan
”Trotts att man upplever en förändringsprocess i både de politiska och rättsliga aspekterna i Turkiet, där landet befinner sig i en ny process där en ny konstitution skapas, där man vill utveckla nya lagar byggt på demokratiska normer och integreringen i EU, pågår det samtidigt en omvänd process både vad gäller de politiska och juridiska aspekterna mot Öcalan. Öcalans möjligheter för ett fritt handlingsutrymme och möjligheter för kommunikation måste säkerställas. I det aktuella fallet är det en fråga om ett omvänt program som tillämpas. Detta är en rent politisk strategi, ett beslut som AKP har tagit.”

Är även Europadomstolen en del i detta?
”Den nuvarande situationen kommer att ha en negativ påverkan på Öcalans pågående rättsfall i Europadomstolen. Det är en skandal om en person som vår ledare som försvarar ett folk, förs till en nivå där han inte ens får möjligheten att försvara sig själv i Europadomstolen. Om Europadomstolen visar ett närmande som accepterar detta och inte ingriper i situationen innebär det att även Europa är delaktig gällande det här ämnet. Det innebär att även domstolen har inkluderats i detta beslut.”

Kurd.se