Om Kurd.se

0
279

Redaktionen på Kurd.se har många års erfarenhet av att bevaka kurdfrågan globalt. Vi har som ändamål att informera om kurdernas situation i Turkiet, Mellanöstern och Europa. Arbetet på Kurd.se är ideellt, vilket ställer höga krav på att medarbetare tar eget initiativ och ansvar efter egen förmåga.

Nättidningen Kurd.se grundades år 2003 av en grupp eldsjälar som anser att det kurdiska folkets kamp för frihet, rättvisa, mänskliga rättigheter, fred och demokrati bemöts med tystnad, likgiltighet och till och med censur av världssamfundet. Det politiska förtrycket och den sociala och ekonomiska diskriminering som miljontals kurder utsätts för dagligen diskuteras inte. De kurder som står upp för sina grundläggande rättigheter utsätts för politiska repressalier, blir fängslade och stämplas som ”terrorister”.

Därför är Kurd.se starkt kritisk till den ensidiga nyhetsrapporteringen om kurdfrågan i svensk media, som vi menar är starkt genomsyrad av den tystnad som internationell media följer. Mot bakgrund av detta verkar vi för en ökad och nyanserad mediebevakning av kurdfrågan i Sverige. Detta gör vi genom att även ge utrymme åt kurdiska röster.

Redaktionen på Kurd.se består av akademiker med bakgrund i sociologi, samhällsvetenskap, social antropologi, socialt arbete, ekonomi, juridik, och pedagogik. Med vår mångfald strävar vi efter att skildra händelser utifrån ett nyanserat, analytiskt och kritiskt perspektiv. Vi tar ställning för en värld fri från politiskt förtryck, censur, våld och påtvingad assimilering. Ideologiskt anser vi att människan bör leva i samspel med naturen. Vi anser att varje människa har lika värde och därför också bör ha makt för att kunna förändra det samhälle hen lever i. Vi förespråkar ett jämställt och ekologiskt samhälle där makten är decentraliserad och nära den enskilde individen.

Kurd.se anser att etniska grupper ska ha rätt till självbestämmande i områden där de har en historisk förankring och där de utgör en betydande del av befolkningen. Vi stödjer således ett kurdiskt självbestämmande för kurder i Kurdistan.

Miljontals kurder lever idag utanför Kurdistan på grund av tvångsförflyttning, krig och andra oroligheter. Tiotusental av dessa har bosatt sig i Sverige. Vi anser att en individ kan leva i det svenska samhället utan att överge sin etnicitet och identitet. Vi stödjer en integration, som inte utgår från etnocentrism. Vi strävar efter ett samhälle där alla röster kommer till tals.

Vi på Kurd.se, ser fram emot ett gott samarbete med enskilda individer, opinionsbildare, föreningar, partier och MR-organisationer som vill se en fredlig och demokratisk lösning av kurdfrågan och som delar vår vision om en jämställd och demokratisk värld.