EUTCC uppmanar EU att ta bort PKK från terroristlistan!

0
134


EUTCC (EU Turkey Civic Commission) skickar ett öppet brev till EU institutioner och media. I brevet understryker EUTCC att tiden är inne för EU att ta bort PKK från terroristlistan och uppmanar EU att bana väg för politiska fredssamtal med företrädare för PKK. Kurd.se har översatt brevet till svenska.

Till EU institutioner och media
EUTCC uttalande
20.9.2011

Tiden är inne för EU att ta bort PKK från terroristlistan och bana väg för politiska fredssamtal!

En av de långvariga konflikterna i Mellanöstern är den kurdiska frågan i Turkiet, som fortsätter att vara framträdande i nästan alla olösta konflikter. EU och europeiska länder spelar en avgörande roll för att lösa detta olösta problem. Ett modigt kliv framåt behövs i europeisk politik i detta avseende. Men det finns en stötesten framför: Svartlistningen av PKK som en terroristorganisation utgör ett allvarligt hinder för en politisk lösning av den kurdiska frågan. Lossar man greppet om ”terrorism”-etiketten kommer det att hjälpa till att normalisera situationen och främja de demokratiska rösterna i Turkiet till att tala ut. Fred kan inte uppnås med vapen eller genom att anklaga kurder, oavsett om de stöder PKK eller inte.

Det är dags för EU-länder och länder där kurder bor i att inleda en positiv dialog med kurdiska företrädare och organisationer i deras samhällen, och för EU att ta ett långt mer bestämd hållning för en fredlig politisk lösning. Vi förutsätter att EU är fullt medveten om att svartlistningen av PKK som en terroristorganisation aldrig kommer att leda till en politisk lösning eller till en demokratisering av Turkiet. Tvärtom, svartlistningen ökar problemen. En angelägen och effektivt steg vore därför att omedelbart ta bort PKK från terroristlistan och därmed eliminera de argument som genomdriver Turkiets negativa och destruktiva politik mot kurderna.

Det är en absurditet att EU bibehåller sitt beslut om att svartlista en organisation som terrorister som, åtminstone i en bemärkelse, redan är engagerad i samtal med turkiska myndigheter – en organisation som miljontals kurder stödjer. Att svartlista PKK som en terroristorganisation bortser från skillnaden mellan terrordåd och handlingar av motstånd mot en stat som använder terroristiska metoder. Att stigmatisera en grupp som ”terrorister”, som EU gör i det här fallet, är ett effektivt sätt att utesluta gruppen från den politiska arenan.

EU:s samordnare för terroristbekämpning, Gilles de Kerchove, betonade till Ararat News (2011-09-12); […] att det inte finns något terrorhot från kurdiska organisationer, inklusive PKK, på europeisk mark mot något EU-land. Men den mångmiljonstödda PKK är sedan 2002 fortfarande med i EU:s terroristlista.

I en kommentar till ljudinspelningarna av samtalen mellan MIT och PKK sade utrikesminister Ahmet Davutoglu att ett icke-våldsamt klimat är förutsättningen för denna typ av process. ”Tyvärr försvinner grunden till förhandlingar när det finns terrorhandlingar,” sade han. ”Vi pratar endast med de som vill prata och inte med de som spänner sina muskler mot staten” (Hurryiet Daily News 2011-08-09).

Detta uttalande visar tydligt att Turkiet inte är redo för en politisk lösning. Det är ett välkänt faktum att PKK har skapat förutsättningar för fredssamtal flera gånger sedan 1990-talet. Det är inte PKK som skapar terrorhandlingar eller spänner sina muskler; detta är perfekt utfört av den turkiska staten själv, som t.ex. den senaste större upptrappningen av den väpnade konflikten initierad av Turkiet och Iran med syfte att förstöra PKK.

Som ett brådskande ärende uppmanar EUTCC EU att ta bort PKK från terroristlistan. Istället för svartlistning skulle ett konstruktivt första steg vara att arrangera inledande samtal med företrädare för PKK.


Kariane Westrheim – Michael Gunter – Hans Branscheidt

Ordförande för EUTCC – Generalsekreterare – Styrelsen

Kurd.se