Trettio soldater flyr under attack av två man

0
211


Isik Kosaner, före detta turkisk överbefälhavare, som nyligen lämnade in sin pensionsansökan, erkänner den turkiska arméns svagheter mot gerillan. I en ljudupptagning som ”läckt” ut på internet hör man Kosaner tala inför andra befälhavare när han kritiserar sin armé och dess oförmåga att dra fördel av avancerad teknik mot den kurdiska gerillan.

I ljudupptagningen hör man Kosaner bland annat säga:

”Om den man jag utser som befälhavare för specialenheten slänger sitt vapen och flyr så kan vi inte utföra detta [uppdrag]. Detta betyder att vi inte tränade dem väl. Om han flyr trots graden på sin arm är det självklart att posteringen kommer att falla, det är självklart att vi kommer lida förluster. De möter två män [Red.anm: från den kurdiska gerillan som går till attack]. Trettio stycken [Red.anm: turkiska soldater] flyr, de retirerar. Det är en skam.”

Kosaner fortsätter med att kritisera sina befälhavare:

”De i ledande positioner försvinner. Det som sårar hårdast är de som lämnar sina vapen och flyr. Sedan visas bilderna med vapennummer på Roj TV. Om jag vore dessa högrankade befäl hade jag inte visat mig bland folk. Men mannen skäms inte. Dessa kan inte utföra något. Sedan går man [Red.anm: den kurdiska gerillan] in i posteringen och det resulterar i att vi ger en mängd martyrer. Allt sker nu öppet inför folket.”

Kosaner fortsätter med ett ämne som han säger att egentligen inte ens vill föra på tal:

”Lyssna nu, jag ska ge ett till exempel som jag egentligen inte ens vill ta i min mun. De [Red.anm: turkiska soldaterna] hör ett ljud i mörkret och öppnar eld. Alla [soldater] hör nu ljudet och det börjar skjuta i tron att man attackeras. Vår vän visar sig ha skjutit vår egen soldat. Vi dödar soldaten [själva], ni känner till det va? Det gör ni.”

I ljudupptagningen erkänner den tidigare befälhavaren att man lagt minfält utan att upprätta minkartor. Detta har lett till att turkiska militärer dött under militära operationer i områden där man långt tidigare lagt ut minor. I upptagningen nämner Kosaner en händelse där tio soldater dör och fem andra skadats sedan de trampat på arméns egna minor.

Vidare nämner Kosaner de militära styrkornas oförmåga att dra fördelar av avancerad teknologi så som de obemannade farkosterna (UAV:s) som från luften förser de turkiska styrkorna med direktsända bilder från marken. Kosaner nämner specifikt den attack som genomfördes av medlemmar i HPG-gerillan mot en postering i Hantepe i Hakkari under sommaren 2010. Det framgår av ljudupptagningen att trots bilder från Heron-enheten, en obemannad flygfarkost (UAV), inte klarade av koordinera och agera på informationen.

Attacken mot Hantepe uppmärksammades redan när den skedde 2010 och väckte starka reaktioner då videosekvenserna från Heron-enheten ”läckte” till den turkiska tidningen Taraf. Sekvenserna visade hur en enhet ur gerillan närmade sig en postering och tog kontroll över posteringen efter att attackerat den med handgranater och automateld. Bilderna visade också hur medlemmarna i gerillan säkrade området sedan de få överlevande soldaterna flytt i panik. När flygunderstöd väl var på plats hade gerillan på ett säkert sätt retirerat från området.

När dessa bilder ”läcktes” till Taraf började övriga AKP-vänliga tidningar i sann osmansk anda genast att konspirera. Det hette att PKK endast kunde utföra sådana attacker med den turkiska militären goda minne som endast velat få en anledning att genomföra vidare operationer. AKP:s syfte var givetvis egentligen att vinna mark i den interna turkiska maktkampen mellan det islamistiska AKP och den sekulära armén. Sanningen visade sig dock vara enkel. Den turkiska armén, som även i västliga medier ibland utmålas som en modern armé, agerar i själva verket ofta på ett inkompetent vis och har svårt att hantera en välutbildad och motiverad gerilla som kämpar för sin frihet.

Detta är givetvis allmänt redan känt hos den breda kurdiska allmänheten som inte enkelt sväljer lögner från vare sig AKP eller den turkiska armén. Dessvärre lever den turkiska och tyvärr även den europeiska allmänheten i en annan verklighet. Ett exempel på det senare är hur man i SVT:s nyheter i dagarna kablade nyheter med ursprung ur den turkiska armén om att man i de senaste flygräderna mot gerillans baser i södra Kurdistan dödat hundra medlemmar i gerillan. Att gerillan tillbakavisade uppgifterna och endast medgav tre egna förluster trots hundratals bombningar nämndes inte, vilket kan förväntas av varje institution som betraktar sig som ett oberoende institut och har den minst uns av respekt för god så kallad journalistisk sed. (SVT:s nyheter nämnde givetvis inte heller det multipelt riktade mordet gentemot sju civila kurder som dödades när ett turkiskt stridsflygplan sköt en raket mot deras bil när de flydde mot säkerhet från bombningarna.)

Mot bakgrund av den interna turkiska maktkamp mellan armén och den turkisk-islamistiska AKP-regeringen bör man även notera att AKP under de senaste åren vunnit terräng. Många befälhavare åtalas under rättegångar, AKP har kontroll över polisväsendet och den turkiska underrättelsetjänsten. Många bedömare tror också att AKP fått större kontroll armén med den nyligen utsedda övelbefälhavaren, Necdet Özel. Özel har för övrigt fått öknamnet ”kemiske Necdet” av kurder på grund av misstankar av hans inblandning av kemiska stridsmedel i attacker mot gerillan under 2006 och som ledde till massiva protester i norra Kurdistan under mars och april 2006. Att AKP med sin nyvunna kraft nu förstärker de polisiära styrkorna med ny utrustning och även ligger bakom attackerna mot södra Kurdistan som lett till civila förluster borde råda bot mot tvivel mot åsikter som att ”bara är militären som står för allt ont i Turkiet medan AKP kämpar för att öka allas frihet, inklusive kurdernas”. Denna senaste ljudupptagning som ”läckt” till turkiska medier kan även tolkas som ett försök från AKP att sänka förtroende hos den turkiska allmänhet för armén. (Den turkiska armén har traditionellt varit den statliga institution med högst trovärdighet hos den turkiska allmänheten). På så sätt kan AKP vinna legitimitet hos den turkiska allmänheten för sin strävan att bekämpa den kurdiska motståndsrörelsen med polisstyrkorna (som man har större kontroll över). Ett annat tecken för detta är att det nyligen beslutades att köpa in nya bepansrade fordon för hundratals miljoner kronor till polisens enheter i norra Kurdistan. AKP kan således enklare terrorisera den kurdiska civilbefolkningen och kurdiska politiska meningsmotståndare, men även större makt över det militära spelet mot det beväpnade kurdiska befrielserörelsen.

Yusuf al-Kurdi