Kurdiska rådet och Ung Kurd skickar öppen inbjudan

0
193


I ett pressmeddelande bjuder Kurdiska Rådet och ungdomsförbundet Ung Kurd in samtliga svenska och kurdiska parlamentariker samt kurdiska organisationer till demonstrationen mot turkiskt bombardemang mot södra Kurdistan lördag den 27 augusti.

På lördag anordnar Kurdiska Rådet tillsammans med ungdomsförbundet Ung Kurd en demonstration mot turkiskt bombardemang mot södra Kurdistan.

– Vi fördömer med hårda ordalag bombardemangen som sker mot södra Kurdistan och uppmanar samtliga kurder, oavsett partipolitiskt åsikt, och samtliga svenska vänner, till att uttrycka sitt missnöje mot händelserna genom att delta på demonstrationen lördag den 27 augusti, uppgav Ferit Sincar, ordförande för ungdomsförbundets till Kurd.se under tisdagen.

Nu uppger föreningsrådet och ungdomsförbundet i ett gemensamt pressmeddelande att de välkomnar samtliga svenska och kurdiska parlamentariker samt kurdiska organisationer till demonstrationen mot turkiska bombardemang.

– På demonstrationen på lördag kommer vi att visa vårt fördömande av turkiskt bombardemang mot södra Kurdistan. Som kurder kräver vi ett omedelbart stopp på kriget! Vårt folk har blivit tvungna att lämna sina hem, de har ingen säkerhet och har fått lida stora materiella skador av turkiskt bombardemang. Bombardemangen har även bidragit till evakuering av över hundra byar och flertal skogsområden har satts i brand. Vi fördömer detta med hårda ordalag och uppmanar den svenska opinionen att tillsammans med oss fördöma all krigsretorik mot kurderna och uppmana till en fredlig lösning av kurdfrågan i Mellanöstern”, hette det i uttalandet. 

Kurd.se