Kerimo: Stoppa trakasserierna mot demokratiskt förtroendevalda i Turkiet

0
61


Trakasserierna mot demokratisk förtroendevalda kurdiska politiker i Turkiet fortlöper än idag, trots AKP-regeringens påstådda ”demokratiska öppning”. Yilmaz Kerimo (S) vänder sig nu till utrikesministern och uppmanar utrikesministern att gå från ord till handling.

Den 24 december 2009 arresteras den kurdiska borgmästaren Demirbaş. Demirbaş kämpar för mångkulturalitet och mångspråkighet i staden Diyarbekir/SUR. Vid en domstolsrättegång senare döms och fängslas han. 

Demirbaş lider av en allvarlig sjukdom kallad “djup ventrombos”. Utan riktig behandling försämras tillståndet för den insjukade snabbt. Förhållandena i det turkiska fängelse där Demirbaş placerades efter domen var så dåliga att hans tillstånd snabbt försämrades. Efter internationella påtryckningar frigav Diyarbekirs fjärdedomstol från det långtidsstraff han dömts till den 14 maj 2010 men man belades honom dock med reseförbud.

Enligt den medicinska expertrapporten måste Demirbaş söka vård utomlands för att kunna behandlas med medicinen “pradaxa”. Det är tydligt att borgmästare Demirbaş har arresterats och dömts på grund av sina politiska åsikter. Han lider idag svårt av att inte kunna söka den vård han behöver utomlands.

Jag har upprepade gånger krävt att regeringen ska agera mot situationen i Turkiet. Jag får allmänt välmenande fraser till svar, men det räcker inte. Det är dags att utrikesministern går från ord till handling.

Min fråga till utrikesministern är:
Vilka konkreta åtgärder avser utrikesministern vidta för att sätta tryck på att demokratiska rättigheter respekteras i Turkiet så att trakasserierna mot demokratiskt förtroendevalda upphör?

Yilmaz Kerimo (S)

Kurd.se