Öcalan: Det är slut på allt det jag kan göra

0
194


Under sitt senaste möte med sina advokater den 27 juli 2011 ger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan ett kritiskt uttalande. ”Det är slut på allt det jag kan göra. Om jag från och med nu skall kunna fortsätta med att spela min egen roll måste det finnas en arena för hanterandet av hälsan, säkerheten och ett fritt handlingsutrymme”, heter det i uttalandet.

Under sitt senaste veckomöte med sina advokater den 27 juli 2011 ger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan ett kritiskt uttalande.  I sitt uttalande vänder sig Öcalan till den turkiska staten och den kurdiska befrielserörelsen och uppger att det är slut på allt det som han kan göra i det här läget. Öcalan uppger följande kring ämnet:

”Det är slut på allt det jag kan göra. Om jag från och med nu skall kunna fortsätta med att spela min egen roll måste det finnas en arena för hanterandet av hälsan, säkerheten och ett fritt handlingsutrymme. Från och med nu kommer jag inte att göra något så länge dessa faktorer inte finns.”

Mitt hälsotillstånd
”Till de personer som frågar hur det är med min hälsa kan jag säga följande; Jag utför kamp mot problemen och ni kan ställa er frågan om hur jag utför den här kampen. Det allra viktigaste inom den här kampen är faktumet om att med vilket resultat vi kommer att komma fram i det här avseendet.”

Irans angrepp är ett fegt angrepp
Öcalan går vidare i uttalandet och fokuserar på det militära angrepp som den iranska militärmakten med den iranska regimen i spetsen utför mot södra Kurdistan (norra Irak). Öcalan går vidare i uttalandet och yttrar följande kring Irans militära operation:

”Jag förmodar att även Turkiet deltar i den militära operationen som började utföras mot Qendil den 16 juli. Irans angrepp är ett fegt angrepp. Det är ett smaklöst angrepp. Iran har i nuläget lagt det här smaklösa angreppet på sina egna axlar. Det här är inte enbart ett angrepp mot Qendil, utan genom det här vill de skära av den ådran av frihet som finns hos kurderna i varje del av Kurdistan. Genom den här attacken avser de förinta och utplåna. Gerillan vet hur den skall försvara sig själv och den kommer att utföra krig i det avseendet.”

Irans tillstånd liknar Saddams tillstånd
Öcalan uppger vidare att Irans nuvarande tillstånd liknar det tillstånd som Iraks avrättade diktator Saddam Hussein befann sig i och går vidare i ämnet genom att yttra följande kring det här faktumet:

”Iran vill nu skära av den ådran av frihet som finns hos kurderna från roten och det här är mycket farligt. Det här är ett angrepp som är på regional nivå. Turkiet sätter Iran i verk på arenan men Iran är inte i stånd att skönja faran. Iran för ett mycket farligt spel, och i Turkiet finns ingen som förstår det här. I själva verket är regeringens problem något annat, och dess problem är hur den skall tillbringa de dagar som den befinner sig i. Iran kommer inte att enbart begränsa sig till det här. Efter att de är färdiga med kurderna kommer de att försöka att lägga Turkiet under sitt eget inflytande. De gör det därför att Iran avser att inrätta sin egen hegemoni mot Israel i regionen. Turkiet förstår inte det här och spelar på ett farligt sätt. USA:s politik är inte uppriktigt heller. USA stödjer Iran på ett objektivt sätt och hamnar på samma front som Iran.”

Ni måste skydda de civila
Öcalan uppger vidare att de civila som befinner sig i Qendil måste skyddas och att familjernas säkerhet där måste garanteras.

”Skulle det krävas måste de civila evakueras därifrån. Internationella inrättningar måste också lägga sin egen uppmärksamhet på Iran och de måste utföra verksamheter gällande det här ämnet. Krafterna i söder får inte vara tysta kring det här läget heller.”

Turkiet avser att utplåna kurderna genom Iran
Öcalan går vidare i sitt uttalande och uppger att Turkiet vill utplåna kurderna genom Iran.  

”Det här är en regional plan. De försöker att utplåna det kurdiska folkets värden. Genom det här angreppet ger Iran ett budskap om närmande och samarbete till USA och Israel. Ahmedi Nejad ger i sin tur budskapet om motverkande av USA och Israel till Turkiet inför mullorna i landet och vill således dra Turkiet mot sig själv.”

Båda parterna står bara ut med mig
Öcalan uppger vidare att han inte kan utföra ett praktiskt ledarskap inom de villkor och förutsättningar som han lever under och fortsätter i ämnet genom att uppge följande:

”Jag kan inte utföra ett praktiskt ledarskap härifrån. Jag kan inte göra något sådant under de här villkoren och förutsättningarna. Båda parter säger en del saker till mig. Vad staten och AKP gör är i sig ett befintligt faktum. Båda parter står bara ut med mig. Detta är i själva verket utpressning. Qendil brukar sig av mig som ett redskap. Staten å andra sidan använder sig av delegationen som ett redskap. Båda parterna använder mig som ett redskap.”

Det är slut på allt det jag kan göra
Öcalan uppger vidare att han hädan efter gör slut på brukandet av sig själv som ett redskap och går vidare i sitt uttalande genom att uppge följande kring ämnet:

”Från och med idag skall jag göra slut på det här. Det är slut på allt det jag kan göra. Om jag från och med nu skall kunna fortsätta med att spela min egen roll måste det finnas möjligheter för hanterandet av hälsan, säkerheten ett fritt handlingsutrymme. Från och med nu kommer jag inte att göra något så länge dessa faktorer inte finns. Min nuvarande position orsakar skada för såväl staten som för kurderna. En del personer yttrade att Öcalan inte kan utföra det praktiska ledarskapet under de här villkoren och förutsättningarna. De har rätt, man kan inte göra det. Under de här villkoren och förutsättningarna kan inga fredsförhandlingar utföras.”

Min situation liknar Mandelas situation
Öcalan uppger vidare att hans situation liknar Mandelas situation i Sydafrika och går vidare i ämnet genom att yttra följande:

”Desmond Tutu sade till Mandela att; ’så länge du inte blir frigiven skall du inte hamna inom det här arbetet’. Han hade rätt. Men sedan banade de vägen för Mandela. Så länge som även jag inte blir frigiven och agerar på ett fritt sätt kommer jag inte heller att lägga mig i det här fredsarbetet. Från och med nu är det inte rätt heller.”

Det finns inte en enda person som kan spela De Klerks roll
Öcalan uppger vidare att det inte finns någon person i Turkiet som skulle kunna spela De Klerks roll och yttrar följande i ämnet:

”Lägg De Klerk åt sidan, i nuläget har premiärminister Erdogan tagit på sig Cillers roll. Han utför den ena militära operationen efter den andra. Delegationen utförde inte heller det som hade ålagts dem. KCK utförde inte heller det som hade ålagts dem. Vi kan inte uppnå något på det här sättet heller. Det här orsakar såväl skada på staten som på kurderna. Om processen utförs under de här villkoren och förutsättningarna under ytterligare en period har det här faktumet inget som helst nytta för kurderna.”

Jag underlättade arbetet för båda parterna
Öcalan uppger vidare att han har underlättat båda parternas arbete och går vidare i uttalandet genom att uppge följande i ämnet:

”Jag framförde förslag till de och pekade ut lösningens vägar för dem. Jag framförde protokoll i det här avseendet. Vad mer kan jag göra utöver det här? Ska jag lyckas göra ytterligare genom uttalanden här som varar i en timme en gång i månaden! Men båda parternas ställningstaganden är olika. De använder sig av mig här som ett redskap. Båda parterna står bara ut med mig. Jag är inte en person man bara kan stå ut med. Detta skall alla veta. Jag kommer aldrig någonsin tillåta att de spelar med kurdernas heder och ära.”

Till kurdiska politiker och turkiska statstjänstemän
Öcalan går vidare i sitt uttalande och vänder sig till kurdiska politiker.  

”De säger hela tiden att ’vi kan inte hejda folket, vi har svårt att hejda folkmassan, folkmassan är på väg att explodera. Om ingen lösning sker kommer vi att inleda det revolutionära folkets krig. Vi är förberedda för såväl krig som för fred’. Är det någon som hindrar dig? Det är upp till dig om du gör det eller inte. Men kom inte och kasta över allt på mig på det här sättet. Turkiet å andra sidan upprepar sig gång på gång att ’vi kommer att göra slut, vi kommer att göra slut på det här sättet’. Om du nu tänker göra ett slut på det, gör då ett slut på det i så fall.”

Till den turkiska regeringen
Öcalan går vidare i sitt uttalande och yttrar följande kring den turkiska regeringens politik:

”Om du tänker göra ett slut på det, gör det i så fall. Vad väntar du på? Regeringen kan göra vad den vill göra för att göra ett slut på det. Den sätter poliser och specialstyrkor i verket i det här avseendet. Den kopplar ihop fyra styrkor till en styrka och skapar en tredje styrka. Gör det ni avser att göra. Igår hade de åter ett toppmöte på premiärministerns residens. Jag vet inte vilka beslut de fattade. Men jag är inte med på det här sättet. De säger att ’det kommer att bli som i Sri Lanka’. Dem säger att de skall attackera Qendil med 300 stridsplan och göra ett slut på det. Om du nu tänker göra det, vad väntar du på! Om rörelsen är förberedd i det här avseendet kommer den att bevisa att här inte är Sri Lanka.”

AKP vill ha ett krig och inte en lösning
Öcalan går vidare i sitt uttalande och uppger att han inte kommer att låta sig själv användas som ett redskap och yttrar följande kring processen:

”Jag har även sagt detta till delegationen. Jag uppmanade även Erdogan i det här avseendet. Jag har sagt att jag skall dra gerillan till en säker plats. Men de gav inte ens möjlighet till det här. De svarade inte ens på yttrandet om att Öcalan säger att han skall dra de väpnade styrkorna till en säker plats. Vad mer kan jag göra? AKP vill ha ett krig och inte en lösning. På det här sättet kommer inte de mödrars tårar, som premiärministern påstår sig värdesätta, att sluta falla. Jag säger att jag skall dra de väpnade styrkorna till en säker plats för att få ett slut på mödrarnas tårar, men de besvarar inte ens på här initiativet från min sida. Tvärtom finns det sammandrabbningar och militära operationer varenda dag. Varje dag dödas soldater och gerillor. Hur skall freden uppkomma då blod rinner? Det här är mitt öppna brev till regeringen. Om ni vill att tårarna skall sluta falla ner från mödrarnas kinder, bana då vägarna för mig att dra gerillans styrkor till en säker plats.”

Kriget kommer med snabba steg
Öcalan går vidare i uttalandet och yttrar följande om de personer som säger att kriget kommer:

”Jag säger följande till de personer som säger att kriget kommer med snabba steg och att den enda person som kan hindra det här kriget är Öcalan; Ska jag lyckas göra detta genom de ett till två timmars sammanträden jag har här en gång i månaden? Om det går att göra något sådant härifrån, kan de då själva komma hit och åstadkomma det. Vem kan göra något under dessa omständigheter här? För att Öcalan skall kunna spela sin egen roll måste regeringen ta steg i det här avseendet. Den måste visa vilja att göra det. Även de måste göra det som åläggs dem. Hur skall det här ske under de här villkoren och förutsättningarna och på ett ensidigt sätt? Jag vänder mig till de liberala intellektuella; är detta möjligt? Ni lägger över allting på mina axlar. Ni förväntar er allt från mig. Vad kan jag göra under de här omständigheterna? Jag har ingen trollstav i handen för lösningen. Min situation här är som att simma i en flod utan vatten. Hur skall jag simma under sådana villkor och förutsättningar? Vad mer kan göra under dessa omständigheter! Hur kan detta inte inses?”

I trettio år har var och en lagt över sin egen börda på min axel
Öcalan uppger vidare att var och en har lagt över sin egen börda på hans axel i trettio års tid och går vidare i ämnet genom att yttra följande:

”Jag tog på mig den här bördan i 30 år på fri fot och 13 år här. De har lärt sig den här metoden för mitt ledarskap. De sätter mig alltid i arbete. Men hädan efter kan jag inte längre hjälpa till i det här avseendet. Jag accepterar inte en sådan uppfattning. Jag accepterar inte utförande av en gerilla som är på det här sättet. Jag vet inte om de kommer att föra krig eller inte, eller om de har styrkan att göra det eller inte. Men jag kan inte fortsätta på det här sättet. Gerillan måste utvärdera fasen väl och om det skulle krävas skall den inte lyssna på någon och således försvara våra värden. Politikerna måste fatta beslut på ett uppriktigt och ärligt sätt och verkställa sina egna beslut.”

Jag finns inte med under dessa villkor och förutsättningar från och med nu
Öcalan går vidare i uttalandet och yttrar vidare att han även kommer att tala om de här villkoren för delegationen. Öcalan fortsätter i ämnet genom att yttra följande kring sina egna villkor och förutsättningar:

”Jag har även sagt till delegationen att jag inte längre kan fortsätta under de här villkoren och förutsättningarna. Jag tror att jag kommer att sätta mig ner med delegationen ytterligare en gång. Jag kommer att tala om mitt eget beslut även för dem. Om båda parter kommer överens med varandra från och med nu, skall de göra det i så fall. Jag finns inte med under dessa villkor och förutsättningar från och med nu. Om båda parter kommer överens med varandra, skall de göra det i så fall. Vill de föra krig mot varandra, får de göra det i så fall. Jag kommer inte att lägga mig i längre.”

Om ni vill att jag skall ta på mig någon roll har jag tre villkor
Öcalan går vidare i ämnet och yttrar följande kring de villkor som han ställer för att ta på sig någon roll inom processen:

”Om ni vill att jag skall ta på mig någon roll har jag tre villkor som måste uppfyllas. Dessa utgörs av det hälsoomfattande villkoret, det säkerhetsomfattande villkoret och det fria rörelseomfattande villkoret. Uppfyller ni de här villkoren och förutsättningarna kommer jag att fortsätta. Om båda parter kommer överens om mitt tillstånd kommer att spela min egen roll i det här avseendet. Om inte dessa villkor genomförs från er sida kommer jag inte att fortsätta.”

Jag vill inte att någon mor fäller några tårar
Öcalan går vidare i sitt uttalande och uppger att han inte vill att någon mor fäller fler tårar och går vidare genom att uppge följande kring ämnet:

”Det här faktumet ger mig smärta. Jag vill att den allmänna opinionen i Turkiet skall veta det här. Jag har sagt till premiärministern att ’låt oss dra gerillan till en plats för att få till stånd lösningen’ och att ’låt oss lösa konflikten inom en vecka’. Men det kom inget ljud från premiärministern.”

Kritik till kurdiska intellektuella
Vidare i sitt uttalande tillkännager Öcalan att kurdernas historia utreds men att de inte utvärderar faktumet genom att fördjupa sig i det som är gällande i dagens läge. Öcalan går vidare i ämnet och uppger följande kring faktumet:

”Celadet Elî Bedirhan hade förstått sig väl på sakfrågan, han hade god vetskap om den och han hade utrett den väl. Han hade även skickat brev till Mustafa Kemal. Men denne hade inte makt att göra någonting.  Även det där stadiet kvarstod i ett svagt läge. Han kunde inte göra något mer utöver det här. Men jag utförde lika många uppgifter som en hel värld under de här villkoren och förutsättningarna. Är detta inte synligt? En del kamrater skriver och yttrar en del saker men även de har inte förstått sig på djupet och blir därav bristfälliga i det här avseendet. En del kurdiska intellektuella livnär sig på mig, de brukar sig fortfarande av mig och bevarar sin egen existens genom det här. Vi gav de alla möjligheter. De livnärde sig även på oss i Europa.  I nuläget livnär de sig på mig och det har de gjort i tretton års tid. De gör ingenting och utsätter alltid mig för angrepp. Till och med nu livnär de sig på mig. Genom att göra karriär på det här återvänder de till Turkiet och utsätter mig för angrepp.”

Evrim Demir är den person som har förstått sig allra bäst på processen
”Jag gör mina utvärderingar å Evrim Demirs minne. Jag tillägnar dem henne. Evrim Demir är den person som har förstått sig allra bäst på processen. Hon är en 18-årig tjej, men förstod sig väl på alla de företeelser som sker. För att hon har förstått det har hon fattat sitt eget beslut och utfört sin egen aktivitet. Evrim har förstått, men KCK, PKK, BDP och DTK har inte förstått. Den som är ledande när det gäller den här processen och har förstått sig väl på den är Evrim Demir. Samtidigt har också Mustafa Malcok gjort det. Båda av dem är väldigt unga och skall utföra ledarskapet för oss under det här stadiet. Men jag föreslår att ni skapar möjligheterna för att kunna yttra er på ett fritt sätt istället för att offra er själva.  Jag hedrar minnet av dem båda med ära.”

Det finns en Gladio som styr i Dersim
Öcalan fortsätter i sitt uttalande och yttrar följande kring Dersim (Tunceli):

”Jag vill säga en del saker om Dersim och Cewlik (Bingöl). På dessa ställen finns det platser som inte har uppnått de resultat som avsågs under valet. Jag kritiserar icke-utvärderandet av det här faktumet och att inga fler diskurser har utförts om det. Det finns en Gladio som styr i Dersim. Detsamma är gällande även i Cewlik. Det finns en Gladio som även styr Cewlik. Men båda Gladioverksamheterna för båda platserna styrs ifrån samma högkvarter. De här personerna såsom Kamer Genc som säger att; ’vi är turkiska aleviter, vi är inga kurder’ utgör Gladions element och dessa utbildar sina egna barn i USA. Kamer Genc är en person som kommer ifrån militärkuppen från 1980. Trots faktumet att denne gör precis vad som helst är det ingen som säger någonting till honom. Varför det? Jo därför att han lägger hand på en del av Dersim på det där sättet och knyter den till Gladion. Medborgarna i Cewlik säger att, ’vi är inga kurder utan vi är shafiitiska zazayer.  I Dersim utvecklar de den alevitiska zazayismen. I Cewlik utvecklar de den shafiitiska Zazayismen. Källan till de båda är Gladion. Det här faktumet måste analyseras väl. Det måste tas ställning gällande båda av dessa faktorer. I själva verket utgör de båda samma sak. Båda av dessa saker görs med syftet att förinta kurderna. Det måste vidtas åtgärder mot dessa. Båda utgörs av samma attityd. Så länge som det där tillståndet inte analyseras väl kommer inga utvecklingar att uppkomma i det här avseendet.”

I slutet av sitt uttalande tillkännager den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan att det har publicerats en del nyheter angående fängelserna och går vidare genom att yttra följande i ämnet:

”Det sägs att många fångar har blivit förvisade. Det klargörs att ytterligare en KCK-operation kommer att äga rum. Det kan hända att den blir större och mer omfattande än den som ägde rum tidigare. Även stora militära operationer skulle kunna genomföras. Det där tillståndet kommer i så fall att leda till att allt kör fast.”

Kurd.se