PKK: Det är inte gerillan som angriper, utan det är soldater

0
171


KCK:s verkställande råd gör ett uttalande gällande striden i Silvan i Amedprovinsen (Diyarbakir) föregående torsdag. ”Det är inte gerillan som angriper, utan det är soldater”, heter det i uttalandet.

Under fredagen publicerade KCK:s* verkställande råd ett skriftligt pressmeddelande om de militära operationer som har utförts av den turkiska armén under den senaste tiden, och stridigheterna som inträffade på landsbygden Silvan i Farqin i Amedprovinsen (Diyarbakir) föregående torsdag. I pressmeddelandet meddelar KCK:s verkställande råd följande budskap:

”Som det ses går det inte att bromsa förlusterna och sammandrabbningarna så länge ett tvåsidigt eldupphör inte uppkommer. De som angriper är inte gerillans styrkor utan de är turkiska soldater. Vi ber därför den turkiske premiärministern Erdogan att genast upphöra med de militära och polisiära operationerna.”

KCK:s verkställande råd påminner om faktumet att den turkiska armén utför sina militära operationer mot gerillans styrkor trots den passiva försvarsposition som gerillan befinner sig i. KCK meddelar att 43 kurdiska gerillamedlemmar har mist sina liv på grund av den turkiska arméns militära operationer inom de senaste tre månaderna. KCK går vidare genom att uppge följande kring den militära operationen som ägde rum i Silvan:

”Under den senaste perioden har de militära operationerna utökats och utvidgats och sammandrabbningarna har blivit allt fler. HPG:s förluster under de senaste tre månaderna är ett antal på sammanlagt 43 gerillasoldater. Dessa förluster, trots det rapporterade vapenstilleståndet, är ett resultat av de angrepp och operationer som har utförts av den turkiska militärens styrkor. Trots att vår rörelse många gånger har givit den turkiska militären och den turkiska staten varningar blir de militära operationerna alltmer omfattande och utökade och de pågår i full fart. Även de förluster som den turkiska armén lidit under operationen som ägde rum den 14 juli har uppkommit som ett resultat av de militära operationerna som har utförts.

Dagen innan dessa sammandrabbningar ägde rum gjorde HPG ett pressmeddelande där de bad att de militära operationerna i området skulle stoppas. Trots det här vädjandet från HPG:s sida fortsatte de militära operationerna från den turkiska militärens sida. Det uppges att 13 turkiska soldater har dödats och ytterligare sju soldater har sårats under de här stridigheterna. På samma sätt som HPG:s styrkor led förluster på grund av den turkiska militärens attackerande operationer under de tre senaste månaderna har även den turkiska armén lidit förluster som ett resultat av dess militära aktion som ägde rum den 14 juli 2011. Det som bör noteras är att den turkiska arméns källor hävdar att även sju gerillamedlemmar har mist sina liv under den här militära sammandrabbningen. Gällande det här kommer HPG att ge riktiga uppgifter under den närmaste tiden.”

Den turkiska massmedian sprider desinformation
KCK:s verkställande råd pekar på den turkiska massmedians spridning av desinformation och går vidare i uttalandet genom att uppge följande kring ämnet:

”Som det ses kommer förlusterna och sammandrabbningarna att inte kunna bromsas så länge som ett tvåsidigt eldupphör inte rapporteras. I nuläget är den som angriper inte gerillan utan det är de turkiska soldaterna som gör det. Trots att realiteten förhåller sig på det sättet finns det en del kretsar och framförallt den turkiska massmedian som sprider desinformation, skapar förvirring kring realiteterna och vänder på sanningen. Genom att vända på sanningen och skapa förvirring kring verkligheten vill de visa läget som om det var gerillan som utförde angreppen. När den kurdiska gerillans styrkor, vilka är det kurdiska folkets barn, föll gruppvis som martyrer i städer såsom Hatay, Dersim, Pazarcik, Uludere och Sivas, var dessa massmedior inte enbart tysta om faktumet utan de firade dessa gerillasoldaters död med jubel och applåder.

Som det är känt har vår ledare och vår rörelse mycket tydligt synliggjort och redogjort för hur dödandet kan stoppas. För det här ändamålet finns en enda väg och det är att få militären bort från dess angreppsposition och få ett slut på de eliminerande militära operationerna. Så länge som de eliminerande operationerna inte upphör kommer de som ger ut sig på jakt själva att bli villebråden. Det är vad som är verkligheten. Istället för att sprida desinformation, vända på sanningen och ge det turkiska samhället en felaktig förståelse av läget och de verkliga förhållandena som är gällande skall ni ta en ställning som helt får slut på de militära operationerna och sammandrabbningarna. Ett sådant ställningstagande skulle helt få slut på de militära operationerna och sammandrabbningarna och det skulle också bromsa lidandet av mer förluster för båda parter. Det skulle också kunna bli det första steget som banar vägen för en fredlig fas utan militära sammandrabbningar. Om inga polisiära och militära operationer utförs uppkommer inga förluster av människoliv heller. I det här avseendet krävs det att den turkiske premiärministern Erdogan eller en annan högt uppsatt statstjänsteman träder fram för att offentliggöra för den allmänna opinionen att den turkiska staten avser att lösa den kurdiska frågan i Turkiet genom dialog och fredliga metoder och inte genom våld och eliminerande operationer och aktioner.

Om de verkligen upphör med alla former av operationer och angrepp mot det kurdiska folket och dess befrielserörelse kommer garanterat inga fler förluster att uppkomma på båda sidor. Inom den här ramen ber vi alla parter att ta rätt ställning i frågan och agera ansvarsfullt för att en sann och stabil fred skall utvecklas. Vår rörelse har fram tills nu inte fattat något annat beslut än det berättigade självförsvaret som tas till då eliminerande angrepp utförs mot oss. Men om de militära operationerna skulle fortsätta som de gör i nuläget kommer det att innebära att sammandrabbningarna och förlusterna kommer att utökas alltmer. Den turkiska statens militära och polisiära krafter måste genast upphöra med sina angripande operationer och frambringa ett tvåsidigt eldupphör.”

 

*Faktaruta KCK och PKK
Kurdistans samhällsunion, KCK är den rörelse som internationell media syftar på när de skriver PKK. PKK är idag en ideologi som rymmer den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalans ideologiska och politiska teser. KCK utgör ett system som är byggt på denna ideologiska förankring. Man kan säga att PKK är kärnan och KCK samt dess andra ideologiska och politiska fraktioner kretsar runt den här politiska och ideologiska kärnan.

Relaterade länkar:
HPG ger nya upplysningar om striden i Amed
Ögonvittnet berättar: Turkiska armén dödade de turkiska soldaterna
13 turkiska soldater dog av oklar anledning

Kurd.se