Kaplan: Beslutet är inte juridiskt

0
137


Protesterna mot den turkiska valmyndighetens beslut att rösta ned Hatip Dicles parlamentarikerpost ökar. ”Detta är en komplott av AKP:s valmyndighet för att uppnå 330 mandat i parlamentet och få igenom sitt referendum om ändringen av den turkiska författningen utan att behöva vända sig till oppositionen”, uppger den nyvalda BDP-parlamentarikern Hasip Kaplan i en direktsändning på turkiska CNN.

Norra Kurdistan, Turkiet: Den 31 mars 2008 öppnades ett åtal mot Mehmet Hatip Dicle, före detta DEP-politiker och ordförande för Demokratiska samhällskongressen (DTK), för ett tal han hållit den 23 oktober 2007. I det tal som anses vara ”propaganda för en illegal organisation” har Dicle gett uttryck åt följande: ”Det här vapenstilleståndet har blivit ogiltigt. Så länge militären inte slutar med sina operationer kommer dem att använda sig av rätten till självförsvar”. Detta tal utvärderas som ”PKK-propaganda” av den turkiska åklagarmyndigheten, vilka dömde honom till 1 år och 8 månaders fängelse den 9 juni 2009.

I ett direktsänt debattprogram på kurdiska ROJ TV den 10 juni uppgav Dicles advokat Fethi Gumus att den turkiska valmyndigheten (YSK) kommer att utvärdera domen mot hans klient och lyssna på ett muntligt överklagande från Dicle.  Någon rapport om att detta skulle ha skett framkommer inte i media eller från hans advokater. Gumus meddelade i samma debattprogram att YSK beslutat att låta Dicle kandidera till parlamentet då han enligt lag redan har tjänat sitt straff.  Dicle har suttit inne sedan den 24 december 2009 då han greps i samband med den politiska ”KCK”-operationen. Beslutet från YSK var grundad på detta beslut och det fanns därför inga juridiska problem som hindrade honom från att kandidera.  Mehmet Hatip Dicle fortsatte att kandidera till parlamentet som oberoende kandidat för Arbete, frihet och demokratiblocket från Amed (Diyarbakir) och valdes in i det turkiska parlamentet med 77 709 röster.

Idag ställer YSK sitt veto mot Dicle. Juridiskt är detta inte möjligt. YSK har enligt turkiskt lag inte rätten att rösta ned en parlamentarikerplats efter att denna har fått sitt officiellt bekräftade juridiska bevis som styrker och legitimerar den talades status som invald parlamentariker. Enligt Gumus har Dicle redan erhållit detta juridiska bevis.

Den instans som enligt turkiskt lag har rätt att rösta ned Dicles parlamentarikerpost i dagsläget är parlamentet. Efter att Dicle avlagt sin ed i parlamentet kan parlamentet besluta att rösta ned hans post som parlamentariker och ta bort hans immunitet, om de kan lägga fram bevis som styrker att Dicle inte har suttit inne för den dom som denne har dömts för. Vad som händer efter detta beslut är att man åter går till val i det område som händelsen berör, vilket i det här fallet är kurdiska Amed (Diyarbakir).

YSK:s beslut sätter i dagsläget hinder för detta ovan beslut som i själva verket är juridiskt bindande enligt lag. Detta beslut går inte enbart emot det egna landets rättsväsende utan skapar även en politisk polemik i landet. Beslutet som YSK har tagit innebär att de röster Dicle har vunnit nu istället går till ett annat parti. Det parti som vinner Dicles nära 80 000 röster beslutas efter den som har fått mest röster i området. Enligt ANF är denna person Oya Eronat från AKP. Eronat skall enligt lokala medier hämtat ut sittjuridiska bevis som styrker och legitimerar den talades status som invald parlamentariker i det turkiska parlamentet redan en timme efter YSK:s beslut.  

Hasip Kaplan, nyvald parlamentariker för Demokratiblocket med bakgrund som advokat, uppgav i ett direktsänt debattprogram på turkiska CNN i onsdags att all bevis tyder på att YSK:s beslut inte är juridisk utan snarare politisk. YSK har enligt lag inte rätten att rösta ned Dicles post efter att denne erhållit sitt juridiska bevis. De enda som enligt lag har rätten att rösta ned Dicles post är parlamentet. Kaplan framhåller att YSK själv har tillåtit Dicle att kandiderar till posten då Dicle enligt YSK redan har avtjänat sitt straff.

”Detta är en komplott av AKP:s valmyndighet för att uppnå 330 mandat i parlamentet och få igenom sitt referendum om ändringen av den turkiska författningen utan att behöva vända sig till oppositionen”, uppger Kaplan.

Genom ett sådant handlande avser AKP att ändra den turkiska konstitutionen enbart utifrån sina egna partipolitiska intressen. AKP:s mening är att bruka sig av sin egen maktställning vid den politiska makten i landet och skapa sig fler partipolitiska fördelar. Någon avsikt från AKP:s sida att lösa den kurdiska frågan på demokratisk och fredlig väg eller att främja demokratiseringsprocessen i landet går inte att skönja i dess politik. AKP:s strävan är istället att eliminera det kurdiska folket och den kamp som förs av de för att få sina demokratiska och mänskliga fri- och rättigheter beviljade av den turkiska staten och bli erkända som en enskild etnicitet inom landets nya konstitution med egna språkliga, kulturella och politiska rättigheter.

Med Dicles röster kommer AKP:s nuvarande 326 mandat att stiga till 327. Under torsdagen väntas YSK offentliggöra sitt beslut om de resterande åtta nyvalda parlamentarikerna som sitter inne. Fem av Demokratiblockets kandidater sitter inne för ”KCK”-rättegången, två CHP-parlamentariker och en MHP-parlamentariker sitter inne med anledning av Ergenekonrättegången.

Om YSK av olika själ beslutar att rösta ned tre av dessa parlamentariker kommer även deras röster att inräknas till AKP. Till AKP:s fördel kommer detta innebära att man höjer sina mandater i parlamentet till 330. 

YSK:s beslut möttes med omedelbara protester redan sent på tisdagen. ”Vi går till parlamentet antingen med 36 parlamentariker eller så går vi inte alls”, uppgav BDP:s språkrör Filiz Kocali. Omfattande protester har ägt rum runt om i norra Kurdistan och Turkiet under onsdagen. På torsdagen väntas en massdemonstration äga rum av Dicles väljare i kurdiska Amed.

Relaterade länkar:
FLASH! Skandal beslut från turkisk valmyndighet
Hatip Dicle kandiderar fortfarande till valet
Hatip Dicle hindras från att delta i valet

Kurd.se