Hedin: Situationen i Syrien är kritisk

0
149


Säkerheten för minoriteterna i Syrien är väldigt kritisk och bristen på humanitär hjälp är påtaglig. Roza Güclü Hedin (S) vänder sig till utrikesministern Carl Bild och ställer två aktuella frågor om vilken roll Sverige kommer ta sig an gällande frågorna.  

Situationen för Syriens befolkning är mycket kritisk. Regimen beordrar soldater att skjuta allt och alla som opponerar sig emot det rådande. Detta är oacceptabelt! Det är anmärkningsvärt att man från internationellt håll inte agerar mer och visar handlingskraft. Människor svälter och är i behov av förnödenheter. Bristen på humanitär närvaro är påtaglig.

I Syrien finns det olika minoritetsgrupper. Bland dem finns det kurder. Kurdernas situation har varit trängd under många, många år. De senare åren har förtrycket eskalerat och förföljelsen ser inga gränser. Minoritetsgrupper är särskilt utsatta i kritiska situationer och bör därmed uppmärksammas.

 Med hänvisning till ovanstående är min fråga,

– Vad avser utrikesministern att göra för att garantera människorna i Syrien humanitär hjälp, och vilka insatser kan vi förvänta oss från Sveriges håll?

– Vad avser ministern att göra för att garantera säkerheten för de olika  minoriteterna som lever i Syrien?

Roza Güclü Hedin (S)

 

Kurd.se