Läs om Demokratiblockets kvinnliga kandidat: Sehbal Senyurt Arinli

0
84

 

Läs om Demokratiblockets kvinnliga kandidat: Sehbal Senyurt Arinli, född 1962 i den turkiska staden Giresun. Är av bosniskt ursprung.

Bakgrund: Mellan åren 1978- 1985 jobbade Arinli som korrespondent på diverse tidningar och tidskrifter i Turkiet. År 1985 tog hon examen i journalistik vid Ankara universitet. Efter examen flyttade Arinli till London där hon tog kurser i det engelska språket. Sedan dess och fram till idag har Arinli regisserad en mängd program och dokumentär. Under sin tid utomlands har Arinli deltagit i olika aktiviteter för att visa solidaritet med det palestinska folket. Hon har även samtidigt aktivt deltagit i olika insatser och kämpat för förtryckta minoriteters rättigheter i Turkiet.

Arinli som är av bosniskt ursprung ser sig själv som en världsmedborgare som alltid tagit plats inom kampen för demokrati i Turkiet. När hon åter flyttade tillbaka till Turkiet fortsatte hon att jobba som journalist och regissör samt fortsatte aktivt verka för mänskliga rättigheter i landet. Minoriteters rättigheter, det kurdiska folkets kamp för frihet, kvinno- och ekologiska frågor var viktiga arbetsområden för Arinli. Vidare har hon även arbetat mycket med att stärka filmsektorn och skydda arbetarnas rättigheter och upphovsrätten och dessutom undervisat vid olika universitet i Turkiet. Hon har även arbetat som konsult inom EU för utarbetandet av nationella och internationella lagar. Arinli är dessutom Turkiets första kvinnliga kameraman.

Sehbal Senyurt Arinli ställer upp i valet som oberoende kandidat för ”Arbete, Demokrati och Frihetsblocket” från den turkiska staden Mugla.