Demokratiblockets kvinnliga kandidat: Yuksel Avsar

0
128

 

Läs om Demokratiblockets kvinnliga kandidat: Yuksel Avsar, född i Hocvan Hasköy i norra Kurdistan (sydöstra Turkiet).

Bakgrund: Avsar tog examen i Offentlig förvaltning på Kooperativa institutet vid Gazi universitet. Det politiska intresset började i samband med hennes deltagande i Revolutionära Östkulturella centrum i Ankara. Avsar har även tagit plats inom arbeten för kvinnofrågor inom den kurdiska befrielsekampen. Under militärkuppen den 12 september 1980 arresteras Avsar och utsätts för tortyr i 45 dagar. Efter frigivningen började Mamak-äventyret. På grund av sitt kurdiska ursprung fick Avsar oftast sparken från sina jobb eller blev tvingad till exil. Avsar har även en politisk bakgrund som sekreterare för Facket för socialt arbete inom DISK och verksamhet i upprättandet av partiet ÖZDEP. Hon har även arbetat för YDH och varit vice ordförande för Kurd-Der. Efter bildandet av partiet KADEP fick hon rollen som viceordförande. Avsar har även tagit plats inom gruppen för ”Kvinnornas initiativ” och arbetar idag inom olika institutioner för kvinnor.

Yuksel Avsar kandiderar som oberoende kandidat för ”Arbete, Demokrati och Frihetsblocket” från staden Ardahan.