Öcalan: Regeringen gör förberedelser för en militär operation

0
132


Under sitt möte med sina advokater den 14 juli 2010 utvärderar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan den politiska fasen som har uppstått efter det att HPG utlyst aktivt berättigat självförsvarsposition i början av juni månad. Öcalan uppger att regeringen gör förberedelser för en militär operation.

Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan uppger i sitt uttalande som han gjorde under sitt möte med sina advokater den 14 juli att AKP-regeringen gör förberedelser för en militär operation. Öcalan uppger att AKP- regeringen har av den anledningen gjort villkoren på fängelseön Imrali svårare för honom under de senaste två veckorna. Öcalan går vidare i ämnet genom att yttra följande kring sin egen situation och kring läget:

”De kommer att utöka slagen. Det som AKP låter framskrida är förintelsen av kurderna. Överenskommelsen mellan Erdogan och militärmakten är ännu farligare och mer hotande.”

Isoleringen i fängelset
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan som har hållits under total isolering i snart 12 år uppger i sitt uttalande den 14 juli att isoleringen av honom på fängelseön har skärpts. Öcalan klargör att hans radio har stängts av och de brev som har skickats till honom inte har överlämnats till honom av den verksamma personalen på fängelseön. Öcalan uppger att de påtryckningar som han utsätts för har ett samband med det läge som för närvarande råder utanför fängelset och varnar för faktumet att AKP-regeringen gör förberedelser för en ny militär operation. Öcalan ger följande information kring fängelsets rådande villkor och förutsättningar:

”Jag kan sedan en vecka tillbaka inte lyssna på radion. De har tagit den på reparation och de har fortfarande inte lämnat den tillbaka till mig. Problemet med inandning och utandning av luft är mycket omfattande. Av den anledningen kan jag inte sova. En del gånger brukar jag öppna den översta luckan på dörren och jag kan således få lite luft utifrån. De ger mig inte breven längre heller. Av femton brev som har kommit har de beslagtagit tretton av dessa.”

Styrandet av systemet på Imrali sker i samarbete med CPT
Öcalan tillkännager att en maskin som kommer att omvandla hans tal till skriven text kommer att placeras i salen under den tid då mötet med hans advokater sker. Öcalan understryker faktumet att de påtryckningar som han blir utsatt för i fängelset har ett samband med allt det som har skett utanför fängelsets väggar under de senaste två veckorna. Enligt Öcalan är de påtryckningar som han utsätts för tecken på förberedelsen av en ny militär operation. Öcalan klargör också att styrandet av systemet på Imrali sker i samarbete med CPT och att en annan orsak till utökningen av påtryckningarna är den rapport som har förberetts av CPT. Öcalan går vidare och fortsätter att fokusera på sin egen situation på fängelseön genom att yttra följande kring ämnet:

”CPT:s rapport har offentliggjorts. Jag hade tidigare yttrat mig om systemet på Imrali. Detta system styrs genom samarbetet med CPT. Det här är ett känt faktum. Det som görs av dem är långt ifrån förtrolighet. Är det så att ni för upp dessa saker på tal, kom då hit och stå för era egna yttranden. Men ni står inte för något av era egna yttranden. Det som ni gör är att ni samarbetar med den turkiska staten.”

Öcalan understryker att CPT:s förslag är långt ifrån den gällande verkligheten och fortsätter att fokusera på ämnet genom att yttra följande:

”CPT säger att; ’på villkor att inte dessa öppnas eller ses kan han skicka brev från fängelset’. Om det är så att de är medvetna om vad de säger, lyssnar i så fall administrationen på det här fängelset till de här kraven? Om ni så begär att detta inte görs femtio gånger, kommer de ändå att öppna breven. Om en sådan väg banas kommer jag i så fall att skicka brev till de varje vecka. Men de saker som CPT för på tal är inte möjliga att genomföra här. Genom sitt samarbete med varandra har de, CPT, Europarådet och Turkiet räckt varandra handen och hindrat genomförandet av en ny rättegång.”

Öcalan nämner sitt eget ställningstagande emot påtryckningarna som en ärofull uthärdning och går vidare i sitt uttalande genom att yttra följande kring ämnet:

”Min situation här måste förstås väl. Härifrån säger jag inte att de skall föra krig eller inte göra det. I själva verket stödjer inte mina existerande villkor och förutsättningar det där. KCK finns, BDP finns och även jag finns. Jag säger alltid härifrån att ingen skall göra det som jag gör. Deras situation skiljer sig mer från min situation. Under det rådande läget kan jag inte utföra ett praktiskt ledarskap. Härifrån tillkännager jag mina synpunkter. Det som jag gör här är att jag utför en ärofull uthärdning. Jag kommer att hålla mig på avstånd från självmordsrelaterade försök, och jag kommer att uthärda till det sista andetaget.”

AKP har ingen avsikt gällande lösningen av kurdfrågan
Öcalan går vidare i sitt uttalande och beskriver AKP-regeringens ställningstagande mot kurdfrågan och klargör för faktumet att den öppning som AKP-regeringen talar om utgör i själva verket förnekelse och förintelse av det kurdiska folket. Öcalan går vidare i ämnet genom att uppge följande:

”De har ingen avsikt gällande lösningen av kurdfrågan.  Den öppning som de talar om utgör konceptet för förintelse och förnekelse. Krisen mellan Turkiet och Israel är också en del av förintelsens politik. Händelsen med det israeliska anfallet mot färjan som var lastad med livsmedel till folket i Gaza borde inte kallas för vad det gör. Deras bekymmer är inte faktumet att de vill hjälpa genom att sända livsmedel eller de nio personernas död. Den så kallade ”One minute-krisen” har inget som helst med livsmedel och Palestinafrågan att göra heller. Det främsta målet är att väcka Israels ilska mot kurderna och få landet att ta del av konceptet för förintelsen. AKP försökte att göra Israel till en del av förintelse-operationen mot kurderna. De vill göra Israel, USA och länderna i väst till samarbetspartners inom den politik som går ut på förintande av kurderna.”

Öcalan understryker faktumet att Turkiets räkenskaper inte kom överens med Israels, USA:s och Iraks intressen och går vidare i ämnet genom att yttra följande kring det rådande läget:

”Det enda som Turkiet kan göra där är att genomföra de där bombardemangen med sina stridsplan. I annat fall kan de inte göra något annat som helst där.”

Öcalan uppger att det förhåller sig på samma sätt med deras samarbete med Syrien och Iran som i sin tur inte kommer att få några som helst resultat och går vidare i sitt uttalande genom att uppge följande kring ämnet:

”Jag tror inte att Syrien kommer att genomföra några operationer. Sådana nyheter har även publicerats tidigare. Men dessa nyheter har förberetts av de kretsar vars vilja utgörs av att föra krig. Syrien kommer inte att acceptera dessa krav på kort sikt. Iran kommer inte heller göra något utöver bombningen av områdena vid gränsen.”

Det farligaste hotet när det gäller förintelse av kurderna är samarbetet mellan Erdogan och militären
Enligt Öcalan utgörs det farligaste hotet när det gäller förintelse av kurderna av samarbetet med militären. Öcalan ger klarare redogörelser kring ämnet genom att yttra följande:

”Det historiska mötet vid Dolmabahce utgör inledningen av ett nytt stadium. Jag hade även under den där tiden sagt att detta möte har genomförts om kurderna som ämne, och detta faktum framkom av sig självt. Erdogan har själv sagt att han inte kommer att avslöja innehållet av det där mötet och att han kommer att dölja det fram till döden.  Erdogan hade under det där mötet med militären kommit överens med dem, och han hade garanterat sitt eget makthavareskap i gengäld mot eliminerandet av kurderna. Denna överenskommelse har också gjorts med de tre sista generalstabscheferna. Jag funderar nu över om det tidigare Ergenekon var farlig eller om AKP:s nya Ergenekon är det? Är Ciller-Gures samarbetet från år 1993 farlig eller är samarbetet mellan Erdogan och militären det? Trots att detta faktum inte har klarnat för mig ännu kan jag säga att dagens samarbete är mer farlig än det tidigare samarbetet.”

Om referendumet kring den delvisa ändringen av den turkiska författningen
Öcalan går vidare i sitt uttalande och fokuserar på det referendum om AKP-regeringens delvisa förändring av den turkiska författningen som skall äga rum den 12 september. Öcalan fortsätter med sina utvärderingar kring läget genom att uppge följande i ämnet:

”Jag ser BDP:s beslut om att bojkotta referendumet som ett befogat beslut.”

Kritik mot PKK:s krigsmetod
Den kurdiske folkledaren klargör vidare i sitt uttalande att han har kritik mot den krigsmetod som har utvecklats och utvecklas alltsedan år 1984 inom PKK. Öcalan redogör för följande kritik mot PKK:

”Innan 1984 års stadium förberedde jag mina egna kamrater och skickade dessa till hemlandet. Under det skedet som jag utbildade de sade jag inte till de att gå och mörda barn och kvinnor. Men som jag har talat om tidigare utförde trearmade, fyraarmade och femarmade banditer aktioner mot byarna med anledning av en byvakt. Det betyder att det här är personer såsom Hogirs, Şahîns, Balîçs, blinde Cemals och Şemdîns verk. Efter 1984 års stadium kritiserade jag alltid deras metoder. Jag har även framfört detta för de personer som kommit hit för att förhöra mig. Det här utgör inte min uppfattning om krig.”

Öcalan understryker faktumet att det försök som han utförde när det gäller rättelser av dessa tillvägagångssätt hade stor påverkan på hans beslut om att ta sig ut i Europa år 1999.  Öcalan påminner om faktumet att han under det skedet sett över alla möjligheter som fanns och sedan har fattat beslutet om att åka till Europa. Öcalan går vidare i sitt uttalande genom att yttra följande kring ämnet:

”År 1999 fanns två vägar framför mig, det var bergen och Europa. Resultatet av det här blev att jag nu befinner mig här. När jag valde Europa som min väg kände jag en stor osäkerhet och jag har även tidigare gjort utvärderingar kring det här ämnet. Hur historien kommer att skriva det här vet jag inte, men jag fattade ett sådant beslut. Om jag hade begett mig upp i bergen hade en stor operation genomförts och det må hända att de hade även hade likviderat mig. Även om jag inte hade blivit eliminerad så hade jag må hända inte kunnat vara lika modig som de där kamraterna.”

Don Quijote-metoder
Öcalan går vidare sitt uttalande och uppger att han vill att metoderna för kriget skall utvecklas på rätt sätt. Öcalan går vidare i ämnet genom att uppge följande:

”Jag namnger den senaste tidens aktioner mot de militära kontrollpunkterna som Don Quijote-metoder. Don Quijote som slogs med sitt svärd mot väderkvarnarna. Även i det här fallet är det inte möjligt för två tre unga människor utför aktion mot militära kontrollpunkter som bevakas med hjälp av den allra mest välutvecklade teknologin. Det där är inte mitt tillvägagångssätt.  De rätta tillvägagångssätten måste utvecklas.”

Öcalan understryker speciellt att han inte vill att någon skall dö och går vidare i ämnet genom att yttra följande:

”Jag blir inte glad när soldater dödas i en aktion. Jag vill inte att vare sig gerillor eller soldater skall dö. Ni ser ju hur mödrarnas hjärtan brinner. Vi vill inte att någon skall dö, och vi försöker att få till stånd lösningen. Gällande lösningen har jag offentliggjort min egen plan som utgörs av stadier, men i gengälld mot det här tog staten inga steg som helst. Statens uppfattning gällande lösningen utgörs av den allra hårdaste formen av förintelsen.”

Öcalan beklagar sorgen för de gerillamedlemmarnas familjer som har mist sina liv i de senaste stridigheterna med den turkiska militärmakten och skickar sina hälsningar till det kurdiska folket i städerna Amed (Diyarbakir), Mûş och Colemêrg (Hakkari).

Ställ staten mot väggen
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan går vidare i sitt uttalande och yttrar följande kring det farliga läget:

”Enbart de civila organisationernas uppmaningar i det civila samhället för inga som helst resultat med sig. När 1999 års krav för att få ett slut på kriget från det civila samhällets organisationer nådde mig tillkännagav jag helt och hållet att jag accepterar det. Jag säger nu att se här, jag gav helt och hållet ett positivt svar gällande deras uppmaningar. Det har nu gått en vecka sedan dess, men fram tills nu har ingen röst kommit från regeringen, de militära operationerna har tvärtemot utökats. Okej, om det förhåller sig på det sättet, har ni i så fall ställt staten mot väggen gällande detta faktum? ”

Öcalan avslöjar den turkiska statens fortsättande av dess förintelsepolitik på följande sätt:

”Genom de uppmaningar ni gör som vänder sig till oss, kommer ni att offra oss. Men ni ställer inte staten mot väggen och frågar de om några som helst räkenskaper. Ni ser ju själva att Erdogan uppger; ’på vilken plats i världen har staten hållit tyst om beväpnade personer uppe i bergen?’ Den brutalitet som gerillornas döda kroppar har utsatts för är ett befintligt faktum, och de gerillor som hamnar levande i deras händer mördar de på plats. Genom dessa handlingar trampar de på vår ära. Jag säger att gerillan skall samlas på en plats som är under FN:s kontroll, och på så vis skall vägen för politiken banas. Men de tvingar förintelsen på oss. Regeringen gör förberedelser för en stor militär operation. Denna operation genomförs på de kulturella, ekonomiska, sociala, politiska och militära arenorna.”

Kurd.se