DTK: Det finns inget mer vi kan göra för att bevara vapenvilan

0
112


Demokratiska samhällskongressen,
DTK uppger i ett uttalande att det inte finns någonting kvar att göra från deras sida för att bevara den ensidiga vapenvilan som förklarades av PKK i augusti månad förra året.

Norra Kurdistan (sydöstra Turkiet): Demokratiska samhällskongressen (DTK) uppger i ett uttalande att alla ansträngningar för att uppnå en varaktig fred i Turkiet endast har visats av kurdiska politiker. Organisationen framför att den kurdiska frågan trätt in i en ny fas och att det nu är dags för turkiska icke-statliga organisationer att organisera sig och sätta press på den turkiska regeringen att vidta konkreta åtgärder för att lösa den kurdiska frågan. Det finns inget mer den kurdiska sidan kan göra för att bevara vapenvilan då den turkiska sidan inte tar några steg i fredlig riktning understryker organisationen.

DTK uppger att om Turkiet ser sin framtid i ett demokratiskt och fredligt Mellanöstern, så måste de agera omedelbart för att lösa den kurdiska frågan. Organisationen betonar även det faktum att kurdfrågan inte kan lösas med det klassiska förnekande förhållningssättet som staten har haft tidigare.

Gällande frågan om kurdernas strävanden efter självständighet framför DTK att det kurdiska folket inte har avsikt att separera sitt hemland från Turkiet eller att bilda en självständig stat.

”Kurdernas krav är att leva tillsammans, och att villkoren skall bygga på lika och fria deltagande av alla etniska grupper inom politik och förvaltning ”, heter det i uttalandet.

Vidare i uttalandet vädjar DTK den turkiska regeringen att lägga fram ett projekt på bordet innan de kan förvänta sig något från den kurdiska sidan. DTK uppger att kurderna hade förhoppningar från den turkiska staten, men inga positiva steg har tagits av den turkiska regeringen sedan två år, trots att den kurdiska sidan med PKK velat lösa frågan på ett fredligt sätt.

”Vapenvila är en möjlighet för fred. Om inte denna möjlighet nyttjas kommer situationen att bli värre”, hette det vidare.

Kurd.se