BDP: AKP gjorde allt i sin makt för att förstöra vapenvilan

0
121


BDP:s borgmästare kritiserar AKP-regeringen för att inte ha vidtagit några åtgärder under den ensidiga vapenvila som utlystes av PKK den 20 mars 2009. I uttalandet understryker de kurdiska borgmästarna att AKP ensamt ansvarar för de konflikter som kan uppkomma efter vapenvilans slut.

Norra Kurdistan (sydöstra Turkiet): I lördags höll 98 borgmästare och provinsfullmäktige för nio provinser från Freds- och demokratipartiet (BDP) ett gemensamt pressmeddelande framför Diyarbakirs kommunhus. De kurdiska politikerna uppmärksammade den ensidiga vapenvila som utlyst av PKK och framförde att den turkiska regeringen inte tagit några som helst positiva steg gällande lösningen av kurdfrågan trots det utlysta vapenstilleståndet från PKK:s sida. BDP politikerna framhöll att AKP regeringen ensamt kommer att ansvara för eventuella konflikter som kan uppkomma och underströk samtidigt att de kommer att kämpa tillsammans med folket för att hålla freden vid liv.

Vi har ingen rätt att vädja till PKK
”Att begära fred räcker inte för att det ska bli fred. Regeringen bör arbeta för fred och vidta åtgärder för det. Regeringens instabila förhållningssätt och passiva inställning gällande vidtagandet av åtgärder, bristen i de civila samhällsorganisationernas insatser samt de fortsatta militära och politiska operationerna bidrar till att risken för att vapenvilan upphör blir allt större för var dag som går. På grund av vår moral, plikttrogenhet och politiska ansvar uppmanar vi regeringen att vidta åtgärder för att lösa problemet. Vi uppmanar samtidigt civila samhällsorganisationer att göra ytterligare ansträngningar för fred, dialog och förhandlingar för att inte låta denna risk livas upp. Som lokala myndigheter står vi folket nära. Där finns ett akut behov av att frambringa demokratiska lösningar för att få regeringen att inta en uppriktig och ansvarsfull attityd. Men med anledning av den nuvarande attityden hos regeringen så är vi av den åsikten att vi inte längre har rätt att göra nya samtal med PKK”, hette det i uttalandet.

Vi kommer att fortsätta med våra ansträngningar
”Vi är helt övertygade om att kurder, turkar och alla andra folkslag som bor i Anatolien och inom den mesopotamiska geografin klarar av att leva jämställt och i fred tillsammans med sina språk, religioner, identiteter och kulturer utan att dominera över varandra. Så länge vi lever, oavsett hur svåra och besvärliga omständigheterna är, kommer vi att fortsätta att göra insatser i syfte att tjäna vårt folk”, hette det vidare.

BDP kritiserar AKP-regeringen med hårda ordalag
BDP:s språkrör Selhattin Demirtas och Gulten Kisanak kritiserar AKP-regeringen med hårda ordalag i ett uttalande under måndagen. ”AKP gjorde allt i sin makt för att förstöra vapenvilan. Hädanefter står AKP-regeringen ensamt ansvarig för de konflikter som kan uppkomma” hette det i uttalandet. Partiets språkrör påpekar att de varnat för att en sådan här situation skall uppkomma och understryker återigen att de inte längre kan vädja PKK om att förlänga vapenvilan då den turkiska sidan inte tagit några som helst steg i fredlig riktning sedan PKK utlyst vapenstillestånd i slutet av mars månad 2009.

Kurd.se