Helepce – Kurdistans Hiroshima

0
247


Idag har det gått 24 år sedan Saddam Hussein och ”Kemiske-Ali” gasade ihjäl tusentals kurder i staden Helepce i södra Kurdistan. Med franska Mirage-plan bombarderade Saddamregimen den kurdiska staden med kemiska attacker bestående av nerv- och senapsgas, vilket dödade över 5000 kurder. Attacken i Helepce betraktas idag som ”Kurdistans Hiroshima”.

Helepce, onsdag den 16 mars 1988: Irakiska bomber som innehåller nerv- och senapsgas, vilket dödar en person inom 15 minuter, faller över staden Helepce i södra Kurdistan (norra Irak). Under tre dagar anfaller Saddamregimen Helepce vid 16 olika tillfällen med 6-8 franska Mirageplan vid varje tillslag. Merparten av de 5000 människor som gasas ihjäl är barn och kvinnor. Över 10 000 människor skadas i attackerna och än idag 2012 lever många människor med men för livet. Blindhet, leukemi och cancer är några av menen som drabbar Helepcebor. Kvinnor lider av missfall och infertilitet. Spädbarnsdöd och antalet grava missbildningar och andra defekter vid födseln är mycket vanliga. Nerv- och senapsgasen skadade inte bara människorna utan även djur och natur. Halter av de kemiska gaserna går än idag att finna i vattnet och i jorden, vilket kan förklara orsakerna bakom varför människorna än idag blir drabbade av de kemiska gaserna som föll ner över staden för över 20 år sedan.

Händelsen i Helepce var kulmen på folkmordskampanjen som gick under namnet Al-Anfal. Genom kampanjen avsåg Saddamregimen att tillintetgöra kurderna för att sedan helt ta över de områden som beboddes av kurder. Regimen hade som mål att göra dessa områden som beboddes av kurderna till bosättningsområden för araber. Mellan åren 1988-89 dödades mer än 180 000 kurder systematiskt, runt 4500 byar jämnades med marken och hundratusentals människor tvångsförflyttades. 

Kurdernas brott: De kämpade för frihet och värdighet.

På åskådarläktaren: Hela världssamfundet!

Få länder i världen kritiserade Irak för detta gigantiska brott mot mänskligheten. Detta för att Irak under den tiden betraktades som vän av västvärldens och de allierades politiska maktskikt under det blodiga kriget mot Iran 1980-88. Det var främst länder utan några angelägna intressen i Irak som kritiserade detta brott mot mänskligheten. Det fanns även länder med intressen i Irak som kritiserade detta folkmord, men på sin höjd var det inte mer än innehållslöst prat vars syfte var att blidka den inhemska opinionen. Inte ett enda land i världen vidtog konkreta åtgärder för att förhindra eller straffa de ansvariga för ett av de största folkmorden under 1900-talet, trots att de kemiska bomber som användes var internationellt förbjudna.

Redaktionen på Kurd.se fördömer med hårda ordalag detta inhumana brott mot det kurdiska folket och kritiserar starkt världssamfundet för deras tystad och likgiltiga ställningstagande inför detta grova brott mot mänskliga rättigheter. Vi beklagar sorgen för det kurdiska folket och säger skarpt NEJ till fler Helepce!

Klicka> Låt tillägnad Helepceoffren