Frys Turkiets EU-ansökan

0
79


Vi kräver att utrikesminister Bildt och statsminister Reinfeldt agerar kraftfullt mot Turkiet. Förhandlingarna om EU-medlemskap måste frysas till dess minoriteters rättigheter respekteras i landet, skriver Jacob Johnson och Amineh Kakabaveh.

I fredags beslutade den turkiska författningsdomstolen att stänga det pro-kurdiska Demokratiska Samhällspartiet, DTP. Författningsdomstolen har också förbjudit 37 DTP-politiker, däribland partiledaren ­Ahmet Türk och före detta partiledaren Aysel Tugluk att bedriva politisk verksamhet i fem år.

Författningsdomstolens stängning av DTP är ett slag i ansiktet på de krafter i Turkiet­ som verkar för en fredlig lösning av den kurdiska frågan och riskerar att få myc­ket allvarliga konsekvenser på stabiliteten i hela Turkiet, men naturligtvis särskilt i de kurdiska delarna av landet.

Beslutet från domstolens sida går också stick i stäv med den så kallade demokratiska eller kurdiska öppning som regeringspartiet AKP lanserat, och som åtminstone före domstolens beslut har mötts med försiktigt positiva reak­tioner från kurdiskt håll.

Även om domstolens beslut på många sätt är helt oacceptabelt är det samtidigt endast ytterligare ett exempel på hur de traditionella turknationalistiska krafterna nu återigen slår till mot demokratiska, politiska partier som hävdar och kräver kurdernas rättigheter i Turkiet.

DTP har majoritet i 99 kommuner och i nio landsting samt 21 mandat i det turkiska parlamentet. Partiet har mycket starkt stöd i sydöstra Turkiet och är starka förespråkare av en fredlig lösning av kurdiska frågan.

Den 29 mars 2009 genomfördes kommunalval i Turkiet. Vi båda närvarade på valdagen som valobservatörer i staden Mersin, som har en stor kurdisk befolkning och är belägen Medelhavskusten. Vi fick rapporter både från kurder i Mersin och i övriga delar av de kurdiska delarna av Turkiet att DTP:s kandidater motarbetades före valet samtidigt som andra partier gynnades otillbörligt. Trots det gjorde DTP ett starkt val och befäste sina ställningar i städer som Diayrbakir.

Efter kommunalvalet 29 mars har anhängare och medlemmar i DTP varit föremål för de turkiska myndigheternas förtryckande och repression.

I stället för att acceptera valutgången lät myndigheterna bara två veckor efter valet arrestera ett 300-tal ledande medlemmar i DTP med krystade juridiska motiveringar eller med stöd i en uppenbart ihålig lagstiftning som kan förvandla varje oppositionell yttring från kurdisk sida till ”terrorism” eller ”samröre med PKK”.

Den turkiska författningsdomstolens  beslut i fredags är dessvärre helt i linje med förföljelserna mot DTP efter valet i mars. Det visar att de mer progressiva, demokratiska krafter som finns också inom det regerande AK-partiet ännu en gång har förlorat en strid mot de reaktionära kemalistiska krafterna. Turkiet har återigen tagit ett steg bakåt i sin demokratiska utveckling. Det är helt oacceptabelt att ett kandidatland till EU agerar på det här sättet och förbjuder ett demokratiskt vald parti. DTP har myc­ket starkt stöd av den kurdiska befolkningen och har ansträngt sig för att föra en dia­log kring den kurdiska frågan med den nuvarande regeringen.

Stängningen är inte förenlig med de demokratiska principerna. Vi fördömer det starkt och uppmanar Turkiet att ta sitt ansvar i den demokratiska processen.

Även om DTP nu har förbjudits vet vi att det finns många starka krafter i Turkiet som kommer att fortsätta kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet ger allt sitt stöd till de krafterna.

I Europa har vi hoppats på att de förändringar som skulle leda någon vart och som faktiskt har genomförts i den turkiska lagstiftningen, skulle ge konkreta resultat. Den turkiska staten diskriminerar fortfarande människor bland annat från etniska utgångspunkter och berövar dem deras demokratiska rättigheter.

Sverige är fortfarande ordförande för EU. Vi kräver att utrikesminister Carl Bildt och statsminister Fredrik Reinfeldt agerar kraftfullt. Förhandlingarna om ett turkiskt medlemskap i EU måste frysas, till dess Turkiet respekterar minoriteters rättigheter samt rätten till att bilda partier.

Jacob Johnson
riksdagsledamot (V), Uppsala
Amineh Kakabeveh
riksdagsledamot (V), Stockholm
 
 
Ursprungligen publicerat i UNT

Kurd.se

Dela med dig på Facebook