Öcalan: Parlamentet måste bana vägen för freden

0
101


Under sitt möte med sina advokater den fjärde november ger den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan viktiga budskap kring kurdfrågan, freden och demokratiseringsprocessen i Turkiet. Öcalan pekar på den viktiga roll och ansvar som läggs på det turkiska parlamentet och uppger att parlamentet måste bana vägen för freden och fatta beslut om en politisk och demokratisk lösning av kurdfrågan.

Under sitt möte med sina advokater pekar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan på den viktiga roll och ansvar som läggs på det turkiska parlamentet. Öcalan uppger att parlamentet måste bana vägen för freden och fatta beslut om en politisk och demokratisk lösning av kurdfrågan. Folkledaren uppger vidare att han vill förhindra att fler förluster och mer smärta uppkommer och vänder sig till Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan. ”Om Erdogan inte löser den här konflikten utan istället agerar som denne har gjort under de senaste sju åren vid den politiska makten, kommer hans öde att sluta som Özals.”

Ingen skall försöka splittra PKK
Öcalan går vidare i ämnet och vänder sig till den turkiska staten och den sittande AKP-regeringen och vädjar om en lösning av konflikten. Öcalan påminner premiärminister Erdogan om Turkiets förre president Turgut Özals situation genom att yttra följande i ämnet:

”Om du inte löser den här konflikten utan istället avser att agera som du gjort under dina sju år vid makten, det vill säga genom att slå dövörat till när det gäller den och inte lägga hjärta och själ för att lösa den, kommer ditt öde att bli som Özals 48 timmar. Det sägs att USA stödjer AKP. Men det som bör vetas är att er situation inte kommer att se bättre ut än vad Özals gjorde under hans tid, då denne hade en väletablerad samverkan och kontakt med USA.  Anledningen till det här är att AKP först och främst omfattas av en islamisk identitet. Özal omfattades inte av en liknande situation. USA främjar inte den här identiteten så värst mycket. Özals slut är ett känt faktum. När Özals politiska kraft inte räckte till för att ta på sig den roll som denne tilldelats av USA, för att lösa konflikten och verkställa dess innebörd, blev han undanröjd. Özal dog inte en naturlig död utan han blev mördad. AKP:s situation liknar hans.”

Kuppmakarna kommer att attackeras och undanröjas
Öcalan går vidare i sitt uttalande och uppmärksammar om de planer på militärkupper, som träder fram i dagsläget, genom att ge uttryck åt följande:

”Kuppmakerin inom militären kommer att motverkas och utplånas, men det som är av vikt här, är vad de kommer att ersätta den med. Kuppmakarna är fortfarande ett befintligt faktum och de är inte slut än. Turkiets förre premiärminister Tansu Ciller har sedan 1967 varit verksam som en CIA-agent.”

Premiärminister Erdogan och president Gul måste agera med mod
Öcalan fokuserar vidare även på de diskussioner som inleds inom det turkiska parlamentet kring kurdfrågan.

”Den här konflikten måste hamna på parlamentets agenda och diskuteras och lösas där. Parlamentet måste fatta beslut om en fredlig lösning och bana vägar för den demokratiska och fredliga lösningen. Jag vill förhindra att nya smärtor och förluster uppkommer. Jag har sedan 16 år tillbaka beslutat mig för att kämpa för detta faktum. Jag säger att en fred är möjlig att etablera. Cengiz Candar hade skrivit om detta faktum i en av sina artiklar. Turkiets förre president Özal hade då sagt till Candar; ’lösningen av den här konflikten är en plikt som hamnar på mina axlar. Det är en skyldighet gentemot folket och jag är ålagd att uppfylla den.’ Det jag vill säga här är att den här konflikten måste lösas, den måste lösas av respekt för Özal och för hans skull. När det gäller avväpnande och kanaliserande av PKK, mot den fredliga processen, har jag å min sida övertygat mig själv om detta faktum. Jag har förändrats. Vi har förändrats. Vår avsikt var att lösa den här konflikten tillsammans med Özal. Men det gick inte att göra det. Jag är sorgsen över att vi inte kunde lösa konflikten tillsammans med Erbakan heller. Även han var villig att lösa konflikten, men resultatet är ett känt faktum och det är att de båda ledarna blev undanröjda av en del krafter. Numera är AKP ett befintligt faktum. Om AKP inte löser konflikten kommer även de att bli utplånade. De befintliga krafterna är verkligen inte en stor främjare av AKP och jag kan helt säkert säga att de för närvarande håller på att förbereda ett alternativ till AKP. Detta faktum bör kännas till av alla.”

Om ingen fredlig lösning utvecklas under vintern kommer blodiga stridigheter och krig bryta ut under våren
Öcalan går vidare i sitt uttalande och varnar för de konsekvenser som kan uppkomma, om en fred inte utvecklas, under den här vintern. Öcalan går vidare i ämnet och yttrar följande:  

”Om ingen lösning utvecklas under den här vintern kommer blodiga stridigheter och krig att bryta ut under våren. Staten och regeringen måste fatta ett beslut om etablerandet av freden. Om inget beslut fattas om en fredlig lösning kommer de krafter, som främjar inledandet av ett inbördeskrig, att få sin vilja igenom.”

Turkiet kan varken lösa konflikten eller splittra PKK, genom att låta personer som hoppat av befrielserörelsen och befinner sig utanför processen, att återvända till landet
Den kurdiske folkledaren Öcalan går vidare i sitt uttalande och fokuserar på de planer som avser att låta de personer, som hoppat av den kurdiska befrielserörelsen, att återvända till Turkiet. Öcalan uppger att Turkiet varken kan lösa konflikten eller splittra PKK, genom att låta personer som hoppat av befrielserörelsen och befinner sig utanför processen, att återvända till landet.

”Det må hända att det till och med blir bättre att de här personerna som hoppat av återvänder, eftersom deras rätta ansikten då kommer fram och det kommer även att framkomma vad för typ av människor de är och vems eller vilkas spelande marionetter de är. Turkiet måste veta att inga som helst resultat kan nås genom gagnande av några förrädare. De skall inte göra några försök att undanröja PKK genom Barzani och Talabani heller. De har på samma sätt inrättat några holdingbolag i Bitlis och Agiri. De kan genom spenderande av miljontals dollar binda en del kurder vid sig i det här avseendet, men de kommer inte att kunna påverka alla kurder på det här viset. Kurder kommer aldrig någonsin backa från sin frihetskamp och sin heder. Såväl i söder och i de fyra delarna som helhet, är kurderna alltid på fötter och innehar en hederlig och beslutsam ståndpunkt. Det där spelet är till ingen nytta och alla kommer att förlora på det. ”

Trots alla outhärdliga villkor vill jag vara bunden till folket, ge de mitt stöd till dem, vara deras vän på kampens väg och fortsätta med att föra den hederliga kampen tills mina sista andetag
Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan går vidare i sitt uttalande och fokuserar på sin egen roll för lösningen av konflikten genom att yttra följande:

”Jag vet inte hur mycket jag kan hålla ut här. Jag kommer inte låta mig själv falla in i några självmordsrelaterade företeelser. Trots alla outhärdliga villkor vill jag vara bunden till folket, ge de mitt stöd till dem, vara deras vän på kampens väg och fortsätta med att föra den hederliga kampen tills mina sista andetag. Men ingen skall begära det praktiska ledarskapet av mig. Kurder skall själva diskutera frågan inbördes och komma fram till besluten. Men om det krävs att jag tar en praktisk roll måste mina villkor och förutsättningar justeras. Jag måste då kunna ta mig till alla platser. I elva års tid har det funnits ett samband med mitt hälsotillstånd och de här villkoren. Jag inte i stånd till att bevaka någonting härifrån. Det är många saker som jag är omedveten om. Parlamentet måste fatta beslut om den demokratiska konstitutionen, den demokratiska lösningen och freden. Folkets demokratiska aktiviteter måste styrkas med syftet att verka för den demokratiska lösningen. Om parlamentet inte fattar det här beslutet kommer PKK och det kurdiska folket att själva fatta sina egna beslut och det där är något som jag inte avser att lägga mig i. Men om en möjlighet för en lösning uppkommer, kommer jag att göra allt i min makt i det avseendet. Staten skall från och med nu inte vänta sig något av mig. Jag har å min sida verkställt allt det som föll på mina axlar i det avseendet.”

Vi har inga problem med Turkiets folk och det är även vi som avslöjar de spel som detta folk blir utsatt för
I sitt uttalande uppmärksammar Öcalan den unionistiska attityden, som har dominerat Turkiet sedan 1906 till idag. Öcalan yttrar att det problem som råder, inte är ett problem som råder mellan det turkiska och det kurdiska folket och att hans avsikter är att avslöja de spel som Turkiets folk blir utsatt för. Öcalan yttrar att det är engelsmännen som står bakom den här politiken och att detta även ger förklaring till varför de personer som skapade unionismens och turkismens ideologi inte är turkar. Öcalan uppmärksammar vidare dagens representanter för den här hundra år gamla attityden och vädjar till det kurdiska folket att vara vaksamma på dem. Öcalan går vidare och uppger följande i ämnet:

”I nuläget är det Kamer Genc, Deniz Baykal och Kemal Kilicdaroglu som representerar den där attityden. De är alla det där rövarbandets fortgång. Kamer Genc framträder och pratar om Dersim här och där. För att förhindra uppkommande av en överenskommelse med kurderna avrättade de Seyid Riza, utan att vänta på Mustafa Kemal. På samma sätt som de visade Mustafa Kemal som kurdernas fiende, vill de även visa mig som turkarnas fiende. De kallar även mig för ”barnmördare” och ”turkarnas fiende”. På det här sättet försöker de att hindra en överenskommelse mellan kurder och turkar. De vill fördjupa utvecklingsprocessen. Bahcelis och Baykals positioner är ett befintligt faktum. Både framför ’låt vad som helst hända, men lös inte konflikten.’ På samma sätt som Mustafa Kemal inte var kurdernas fiende, är jag inte heller turkarnas fiende. Vi har inga problem och kommer inte ha några problem med det turkiska folket och den turkiska nationen. Jag vet att även det turkiska folket är ett arbetande och satsande folk. Men de är inte medvetna om den turkiskhetsideologi som skapats för dem. Det kan vara max enbart några tusen personer som är medvetna om den. Det turkiska folket är inte medvetet om de spel som de blir utsatta för. Det är vi som avslöjar de spelen och lurendrejerierna som de blir utsatta för.  Det är det här som utgör innerlig vänskap. Det är på så vis det här faktumet skall kännas till. Även historien vänds till det motsatta genom de här spelen.”

Ertürköne har nyligen förstått den turkiska överhetsidentitetens djup och fara
Öcalan fokuserar vidare på journalisten Mumtaz Ertürkönes och professor Baskin Orans artiklar om den turkiska överhetsidentiteten och uppger följande i ämnet:

”Även om Ertürköne var nationalist har han nyligen förstått sig på djupet och faran i dessa kopplingar. Att den turkiska överhetsidentiteten är fasansfull, som nu också påpekas av Baskin Oran, är ett faktum som jag tidigare har redogjort för.  De personer som visar sig själva som värnare av turkiskheten, bryr sig i själva verket inte om samhällets problem. I Turkiet och i regionen finns det en arbetslöshet på 80%. 80% av samhället är hungrig. Men ingen bemödar att bry sig om det. Allt handlar enbart om makt. Kapitalismen går också ut på samma sak. Den försätter samhället och människorna i det här läget.”  

Jag utsattes för samma svep som Mustafa Kemal blev utsatt för
Öcalan går vidare och uppger att den attityd som fanns hos unionisterna även innehas av en del personer bland kurderna och yttrar följande i ämnet:

”Bland oss fanns Hoger. Det var han som mördade barn i Mardin. I området Beytussebap som tillhör Hakkaridistriktet fanns Jirki-klanen. Dessa personer var patrioter.  De hjälpte våra kamrater. Den som först mördade dessa personer var också Hoger. Det har nu visat sig att Hoger arbetade för JITEM. Kamil Atak, som nu ställs inför rätta för JITEM-åtalen, säger i sitt förhör att Hoger var officierare och Cemal Temizöz var överste. Tillsammans med Kamil Atak mördade de många av staden Cizires värdefulla barn. Det fanns ett fotografi. På det här fotografiet finns befälhavaren för militärens sjunde division Necati Özgen, Aygan och Barzani. Barzani, Aygan och Özgen är tillsammans på fotografiet. Människor måste förstå detta faktum väl. Halil Atas och Botan var tidigare befälhavare hos oss. Semdin Sakik och Sait Curukkaya var också den här attitydens representanter. Det de gjorde är ett befintligt faktum. De omringade mig och försökte även att isolera mig, på samma sätt som de utsatte Mustafa Kemal för svep och isolerade honom. De hade samma mål när de mördade min barndomskamrat Hasan Bindal. Det var även dessa förintare, som jag förde kamp mot.”

Politik kan inte föras utan vetskap om historien
Öcalan fokuserar vidare på attityden, som gör de olika folkslagen till varandras fiender och understryker vikten av en demokratisk organisering i samhället, för att motverka den där attityden. Öcalan ber också det kurdiska folket i alla Kurdistans fyra delar att utveckla sin politiska organisering och sin berättigade försvarskraft. Öcalan ber ännu en gång det kurdiska folket att bilda sin nationella kongress och upprepar även ännu en gång kravet på att akademier organiseras, med syftet att ge kunskap om den demokratiska politiken. Öcalan går vidare i ämnet genom att yttra följande:

”De personer som är bundna till sitt folk, turkar eller kurder spelar ingen roll, de måste kunna ta sitt ansvar i det avseendet. Jag vänder mig till folket i Amed (Diyarbakir) och till DTP. DTP måste etablera demokratiska politiska akademier. Politik kan inte föras om man inte har någon vetskap om historien. Dersims situation är ett befintligt faktum. Inget kan fortgå utan att de känner till sin historia och sina mördare. Ni måste känna till den attityden som mördar och utrotar er. Tidigt en morgon avrättar de Seyid Riza utan att vänta på Mustafa Kemal. Vem eller vilka är det som gör det här? Detta görs av de som inte vill ha en överenskommelse mellan kurder och turkar. Det här har en hundraårig historia bakom sig. Dess spår följer ända fram till 1906 års kupp och bibehåller även sin existens ännu idag.”

Jag upprepar mitt krav på bildande av en nationell kurdisk kongress
Öcalan går vidare i sitt uttalande och fokuserar på de blodsfejder som finns mellan olika klaner och ätter i norra Kurdistan (sydöstra Turkiet) och skickar sina hälsningar till det kurdiska folket i södra, östra och sydvästra Kurdistan genom att yttra följande i ämnet:

”Det viktiga här är inte att ni måste ta betalt av varandra, genom att ge tillbaka med samma mynt, när det gäller mord. Beslut er för att sluta fred och försonas med varandra. Jag vill även skicka mina hälsningar till alla i södra, östra och sydvästra Kurdistan. Jag ber de att organisera sig väl och utveckla sitt berättigade och elementära självförsvar. Jag vill sedan även återigen understryka kravet på bildande av en kurdisk nationell kongress.”

I slutet av sitt uttalande skickar den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan sina speciella hälsningar till de kurder som är bosatta i Europa, alla de som arbetar på den kurdiska tv-kanalen ROJ TV, och de sjuka fångarna runt om i landets fängelser. Öcalan uppger vidare att han mottagit brev från fångarna på fängelserna i Semsûr, Mîdyat, Riha, Amed, Cewlik, Sêrt, Ordu, Tekîrdag och Bakirkoyê och att skickar sina hälsningar till alla fångarna i fängelserna runt om i landet. Öcalan skickar även sina hälsningar till alla kurdiska ungdomar och ber de att utveckla sig själva genom att läsa hans försvarsdokument.

Kurd.se

Dela med dig på Facebook