Konferens om Dersim massakern anordnas i EP

0
136


En ny konferens om Dersim massakern kommer att anordnas i EU-parlamentet, EP. De alevitiska organisationerna och andra demokratiska organisationer har ett antal krav som de förväntar sig att den turkiska staten uppfyller. Risken finns att konferensen utlöser en politisk kris mellan EU och Turkiet.

Den 19 november ska en konferens anordnas i EU-parlamentet, med syftet att beröra de massakrer som genomfördes i Dersim (Tunceli) i norra Kurdistan (sydöstra Turkiet) under åren 1937-1938. Konferensen anordnas under namnet ”Aleviter, händelserna och statens delaktighet.” Bland arrangörerna finns Demokratiska alevitiska federationen och Föreningen för en återuppbyggnad av Dersim. När konferensen anordnades förra året ledde det till en politisk kris mellan Turkiet och EU. De gick så långt att man försökte få Frankrike, som var ordförandelandet i EU under den perioden, att ställa in konferensen.

Under åren 1937-1938 genomförde den turkiska staten massmord på alevitiska kurder i Dersimregionen. Hundratusentals människor dödades och det skapades en våg av massdeportationer från området till de turkiska regionerna och framförallt till Istanbul, för assimilation. Enligt arrangörerna så genomfördes detta under statens uppsyn och medgivande. Bevisen är överväldigande i form av vittnen, bilder, statliga rapporter och andra dokument. Även under 1920-talet dödade den turkiska staten tusentals alevitiska kurder i Koçgiri.

Arrangörerna uppmanar nu den turkiska staten att erkänna massmordet på aleviter och genomföra de nödvändiga förändringarna som krävs för att assimilationen och det 85 åriga förtrycket mot minoritetsgrupper inte ska fortsätta. Enligt arrangörerna för AKP och CHP en politik som står i vägen för en nödvändig förändring och att det är en fråga som även berör EU då Turkiet försöker bli medlem i unionen. Några av kraven de framförde är:

• Att Cem-husen, som är aleviternas mötesplats ska få  officiell status.

• Att koranlektioner inte bör vara obligatorisk för alla elever.

• Försöken till att assimilera aleviterna, genom att räkna tron som en del av Islam, bör upphöra.

• Aleviters rättigheter bör skyddas av konstitutionen.

• Att de inom ”djupa staten” och kontragerillan som låg bakom morden under oroligheterna i Maras, Çorum, Malatya, Sivas och Gazi ska åtalas.

• Att planerna för att bygga dammar över det för aleviterna heliga Munzurfloden bör upphöra.

• Att staten erkänner att massmord genomfördes i Koçgiri och Dersim.

Vittnen från Dersim massakern, representanter för alevitiska organisationer, parlamentsledamöter från det europeiska parlamentet, akademiker, journalister, historiker, och andra framträdande personer förväntas närvara. Bland deltagarna återfinns  bland annat Oral Çalislar, Derya Sazak, Dogu Ergil, Faik Bulut, Erdogan Aydin, Ufuk Uras, Kemal Bülbül, Mehmet Bayrak, Yeter Gültekin och Sema Kaygusuz. Även DTP:s parlamentsledamöter Serafettin Halis och Aysel Tugluk kommer vara närvarande.

Kurd.se

Dela med dig på Facebook