HPG: Turkiet har genomfört 35 militäroperationer under oktober månad

0
108


De militära operationerna i Kurdistan når inte sitt slut. Enligt de senaste uppgifterna har den turkiska militären genomfört 35 operationer mot HPG-gerillan under oktober månad. Vilket har resulterat i att 13 kurdiska gerillamedlemmar och två civila har förlorat sina liv.

Den kurdiska befrielserörelsen KCK och den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan har sedan i mars månad tagit många fredliga initiativ för att lösa kurdfrågan på fredlig väg. KCK har sedan den 20 mars rapporterat ett vapenstillestånd som har förlängts vid flera tillfällen. Genom detta agerande har KCK gång på gång gett den turkiska AKP regeringen chansen att komma till förhandlingsbordet och lösa frågan genom dialog, fredliga och demokratiska metoder. Men den turkiska regeringen och dess militärmakt har inte nöjt sig enbart med att avvisa det kurdiska folkets, dess ledare Abdullah Öcalans och dess befrielserörelse KCK:s fredliga gester, initiativ och förslag. De har gått så långt i sin brutalitet och grymhet mot det kurdiska folket att de till och med tagit sig rätten att mörda kurdiska barn och ungdomar. Att den turkiska staten även gör civila till sina måltavlor är i sig ingen ovanlig företeelse, då detta har skett vid flera andra tillfällen under det 35 år långa kriget.

Den kurdiska HPG-gerillan redogör i ett pressmeddelande för alla de militära operationer som genomförts i Kurdistan, mot såväl civila som mot gerillan under oktober månad. Enligt den statistik som HPG fört har den turkiska militären genomfört 35 militära operationer mot HPG. Vilket har resulterat i att 13 gerillamedlemmar mist sina liv. Operationerna har inte enbart bidragit till att gerillan mist sina liv, utan den har även bidragit till att civila mist sina liv. Under en gemensam operation som genomfördes av den iranska och den turkiska militären vid gränstrakterna länderna emellan dödades två civila kurder. De militära operationerna mot HPG-gerillan fortsätter än idag, trots att gerillan fortfarande befinner sig i ett vapenstillestånd och därav inte genomför egna militära räder.

Det faktum hindrar dock inte den turkiska militärmakten. Enligt uppgifterna har militären artilleribeskjutit gerillans baser vid Colemêrg (Hakkari), Cewlik (Bingöl) och Dersim (Tunceli) och har genomfört sammanlagt 27 artilleribeskjutningar vid bergsområdena Colemêrg, Sirnex (Sirnak), Zap, Heftanin och Zagrosbergen. Utöver alla de artilleribeskjutningar har sju flygräder ägt rum mot gerillans baser på olika ställen i Kurdistan. Artilleribeskjutningarna och flygräderna har orsakat stor skadegörelse på den kurdiska naturen och det kurdiska civilsamhället. De har orsakat flera skogsbränder på många ställen och lett till att tiotals boskap har antingen skadats eller dödats. 

Kurd.se

Dela med dig på Facebook