Bilmez: De vill ta ifrån oss rätten att försvara Öcalan

0
127


Det turkiska rättsväsendet vill ta ifrån den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalans advokater rätten att juridiskt försvara honom. En turkisk domstol dömde en av Öcalans advokater, Ibrahim Bilmez till sex år och fyra månaders fängelse på grund av innehållet i ett samtal som ägde rum i november 2006.

Enligt domstolens beslut har Bilmez upplyst Öcalan om de skeenden som då ägde rum och har därför dömts för” medlemskap inom en illegal organisation ”. Turkiet bryter mot alla sina rättsliga ramar och sin egen konstitution när det kommer till den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan. Avlyssnande och även inspelning av en klients samtal med dennes försvarsadvokater är annars ett brott mot landets konstitution. Men trots detta juridiskt gällande faktum blir alla de samtal som sker mellan Öcalan och hans försvarsadvokater avlyssnade och inspelade av de turkiska myndigheterna. Med anledning av avlyssning och granskning av innehållet i samtalen har straff utdelats och flera åtal inletts mot alla hans försvarsadvokater. Öcalans advokater uttrycker starka protester mot domstolens beslut och anger vidare att alla de rättsliga processer som har inletts mot Öcalan pågår för närvarande.  Bilmez går vidare i ämnet och säger att de turkiska myndigheterna vill ta ifrån dem rätten att juridiskt kunna försvara Öcalan.

”Det är inte vi som är målet för dessa bestraffande åtgärder utan vår klient Abdullah Öcalan. De vill ta ifrån oss rätten att försvara Öcalan. Dessa åtal som inleds mot oss är inte överraskande. De är i grund och botten planerade. Att de turkiska myndigheterna skulle ha laglig rätt att lyssna av de samtal som sker mellan en klient och dennes försvarsadvokater säkerställdes år 2005. Det är inte enbart jag som blir utsatt för dessa ageranden utan många av mina kollegor har också blivit utsatta för samma ageranden. Vår rätt att kunna försvara vår klient hindras. Åtal har inletts mot oss alla. De vill att öcalan inte skall ha några försvarsadvokater som juridiskt försvarar honom. Det är vad vi anser nu. Vår klient omfattas av en politisk identitet. Domstolen ser våra diskussioner kring kurdfrågan med vår klient som konkreta bevisunderlag mot oss. Kurdfrågan diskuteras mycket nu. Den tar också en stor plats inom massmedian. Diskussionerna kring kurdfrågan och Abdullah Öcalan är sammankopplade och sker därför ihop. Att vi diskuterar kurdfrågan tillsammans med vår klient är mer naturligt förefallande än något annat.”

Kurd.se

Dela med dig på Facebook