Du föddes som en vanlig kvinna

0
585


En dikt tillägnad kvinnan som blev frihetens hjältinna. Till minne av Beritan (Gulnaz Karatas).

Du föddes som en vanlig kvinna
En helt vanlig kvinna
Under förtryck och förnedring föddes du
Under det slaveri som ditt folk tvingades leva under i sekler föddes du
I mörkrets skugga tillkännagav sig livet för dig
Då stjärnornas ljus nådde ej dina ögon
Då frihetens sånger nådde ej dina öron
Då den mänskliga värdighetens sol
Hade dolts för dig
Av grymhetens
Och assimileringens svarta moln
Då föddes du Beritan
Som en dotter av ett folks bottenlösa törst
Efter frihet
Efter mänsklig värdighet
Och efter livet växte du upp
Dina drömmar om frihet
Fyllde det stora svarta gap av tomhet
Och fångenskap
Som hittills
Hade skapat vårt medvetandes nattsvarta himmel
Dina drömmars stjärnor Fyllde och lyste upp den lilla himmeln
Som ditt eget inre universum vilade på

Du blev ljuset
som jagade bort fångenskapens grymma skugga av mörker
Du blev frihetens hjältinna
Du offrade dig själv för kvinnans
Och ditt folks frigörelse ur slaveri och fångenskap
Vem kunde tro allt detta om dig? 
Dina ögon
Eldade upp
Den förrädiska hymnen i den kurdiska själen med sina lågor och
Sina flammor av frihetens eld
Denna hymn som i sekler tvingat in ditt folk i ett bottenlöst mörker,
en djup sorg och obarmhärtiga tragedier
Döden lyckades inte sätta skräck i dig
Och övervinna ditt bottenlösa mod
Du offrade din kropp i kampen mot fienden och förrädarna
Du tvättade bort varenda fläck av förräderi med ditt blod
Du fick förrädarnas samveten att brinna av ånger och ångest
Och satte ett bottenlöst djupt skräck i fienden

Detta kan ingen beskriva
En sådan ärbar uppoffring
Vilka ord kan prisa den?
Vilka ageranden kan besvara den?
Vem lyckas ta sin penna i handen
Och ära din själ
Ditt hjärta
Din ärbarhet
Och ditt bottenlösa mod
Med orden
Orden förlorar sin betydelse
De förlorar också sin makt
Ordens makt utgörs av styrka
De är kampens viktigaste del
Men här förlorar orden greppet
För att du Beritan är för ärbar
För att låta dig mönstras och prisas av några enstaka ord
Vem kan i så fall beskriva dig
Många har försökt göra det
Men Inte jag
Inte jag
Jag är ordlös
Ordlös inför din ärbarhet

Jag vill bara yttra en sak
Inför hela den värld som skådar dessa ord
De kurdiska bergen som du bestigit
Minns fortfarande dina fotspår
De minns också dina ord
Dina ord ekar fortfarande i deras dalar och grottor
Det berg som blev platsen för ditt offrande
Som bevittnade ditt agerande
Som stod och såg på
När du kastade dig ner från dess axlar
I dödens famn med ett glädjerop
Och band ett vänskapsband med den
berget beskådade din aktion
Du vann din ära
Genom att betala med ditt ovärderliga liv
För att inte kapitulera
För att inte din heder skulle hamna i fiendens och förrädarnas händer
Det berget minns dig fortfarande
Det har till och med låtit sig själv döpas efter dig
Den elit av förrädare som omgav dig tillsammans med fiendens stridande förband
Sträckte ut sina händer för dig
De bad dig komma
De bad dig ge upp
De sa klart och tydligt till dig att du inte hade något annat val
Att du var ensam isolerat där du var
En av de vädjade och vädjade till dig att komma
Gång på gång vädjade han till dig
Men dina öron var döva inför hans vädjan
Din själ hade för länge sedan bestämt sig för att knyta vänskapsband med döden
För att genom den uppnå
Den bottenlösa ärbarheten
Och den gränslösa friheten

Du är vår symbol
Vår symbol för friheten
Och den fria kurdiska ärbara kvinnan
Du är den kurdiska stolta kvinnans sånger om friheten
Du är hennes värdighet och hennes heder
Du är det rena kurdiska samvetets symbol
Du är vår seger över fångenskapen
Över förräderi
Över ärelösheten
Över assimileringen
Över det patriarkala dominerande manskulturen
Över det femtusen år långa slaveri
Som med tvång gjort kvinnan till mannens egendom och gjort henne livegen

Kurd.se – Xosi

Dela med dig på Facebook