Öcalan uppmanar två fredsgrupper att förhandla med Turkiet

0
93


Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan uppmärksammade under sitt förgående möte med sina advokater att vägarna för förande av en demokratisk politik är blockerade i Turkiet. För att återigen öppna vägarna för inledande av förhandlingsprocesser redogör Öcalan därför för nya förslag. Öcalan uppmanar nu till att skicka två fredsgrupper till Turkiet.

Under sitt senaste möte som ägde rum i onsdags klargör Öcalan för följande ståndpunkter kring inledandet av förhandlingsprocesser: 

”För att de politiska blockeringarna skall kunna undanröjas, vägarna för förande av en demokratisk politik och inledande av förhandlingar skall banas föreslår jag att två fredsgrupper kommer till Turkiet för att inleda öppna diskussioner och förhandlingar med det turkiska samhället och den turkiska staten. Fredsgruppen skall dels bestå av en grupp från flyktingförläggningen Mexmûr i södra Kurdistan (norra Irak) och dels av en grupp politiskt aktiva kurder som är kopplade till den kurdiska befrielserörelsen och är bosatta i Europa.”

Enligt Öcalan skall fredsgruppens mål utgöras av att gruppen tar sig an uppgiften och ansvaret att sprida det kurdiska folkets politiska budskap och vilja bland det turkiska samhällets och den turkiska statens olika instanser. I sin uppmaning klargör den kurdiske folkledaren för följande ståndpunkter:

”Dessa två fredsgrupper bör komma till Turkiet och inleda förhandlingar om hur kurder skall kunna leva i det här landet, diskutera hur villkoren för ett gemensamt liv ser ut i nuläget och redogöra för kurdernas vilja gällande sina mänskliga fri- och rättigheter. Gruppen skall diskutera de gällande principerna för ett gemensamt liv i enighet och redogöra för det kurdiska folkets politiska vilja.”

Öcalan ber vidare alla intellektuella, författare, representanter för civila och samhälleliga organisationer samt folket som helhet att bistå med sitt stöd gällande förande av en demokratisk politik och vara delaktiga i de försök som görs för att frambringa en lösning av konflikten.

Kurd.se

Dela med dig på Facebook