Tio år under total isolering

0
88

imrali

Sedan den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan kidnappades i Kenya 1999 och fängslades i Turkiets mest extremt säkerhetsbevakade fängelse på ön Imrali, har fokus på fängelseön aldrig avtagit.  Öcalan hålls fången i Imralifängelset under total isolering och fokuset har skärpts ytterligare på inväntandet av den politiska vägledningskarta som Öcalan ämnar presentera inom kort.

 

Detta fängelse med dess ovannämnda egenskap har också en annan sida som drar alla parters uppmärksamhet. För sex månader sedan ändrades Imralifängelset status. Imralifängelsets status ändrades från att ha varit ett fängelse för ”mycket speciella fångar” till det så kallade ”f-cellsfängelset”. De rättigheter som andra politiska fångar i Turkiet har inom den här typen av fängelser har dock fortfarande inte tilldelats den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan. Det har framkommit att de tidigare gällande livsvillkoren för Abdullah Öcalan fortfarande är ett faktum och inga förändringar har genomförts på fängelset. Lagstadgade rättigheter såsom rätten att tala, rätten att ringa telefonsamtal, rätten att kunna lämna cellen för att vistas i dess yttre miljöer och få inandas frisk luft och rätten till en egen tv i cellen har inte tilldelats Öcalan. Statusändringen av fängelset har således varit en falsk formalitet, som enbart blivit kvar på pappret och inte praktiserats i verkligheten.

 

I ett möte med sina advokater har Öcalan påpekat att de villkor som han lever under i själva verket inte går att leva under. Att inga synliga förbättrande ändringar har skett, gällande villkoren för Öcalan på fängelseön, bekräftas även av en av hans advokater Ömer Gunes. Detta dilemma bekräftas även av Turkiets justitieminister. Turkiets justitieminister hade i ett pressmeddelande yttrat följande om fängelseön där Öcalan har hållits fången i tio års tid:

 

”Fängelseön Imralis bedrivande och styrande mekanismer är olik de andra f-cellsfängelsernas styrande och bedrivande mekanismer.”

 

Trots faktumet att den turkiska regeringen har tvingats till en viss insikt om kurdfrågan och dess lösning framkommer det att Öcalans rättigheter att få tala kurdiska med sina närmast anhöriga inskränks. Enligt fängelsets direktiv får Öcalan inte tala kurdiska under mötena med sina advokater och sin närmaste familj. Detta faktum omöjliggör kommunikationen mellan Öcalan och hans syster, Fatma Öcalan som inte kan tala turkiska och hamnar i en svår och pressande psykologisk situation.

Kurd.se