Den 15 augusti – det kurdiska folkets nationella väckelse!

0
323

frihetDen 15 augusti var en helt vanlig dag inom kalendern, fram tills den kom att bli det kurdiska folkets nationella väckelsedag 1984. Det kurdiska folket bröt då den 44 år långa tystnaden och klargjorde sin existens för hela världssamfundet.

Den 15 augusti 1984 inleddes det 29:e kurdiska upproret. Det var den 15 augusti 1984, som det kurdiska folket inledde sin väpnade kamp för frigörelse från assimilation, förtryck, förföljelse och andra omintetgörande faktorer. Det historiska steget, var ett historiskt motstånd, mot de omständigheter som avsåg att få den kurdiska individen att helt skära av sina band till det kurdiska samhället och avstå från sin kurdiska identitet. Det var startskottet för en väpnad kamp för det kurdiska folkets frihet och oberoende. Fyra år tidigare hade tiotusentals kurder och progressiva turkar torterats och mördats när juntan, den 12 september 1980 genomförde en coup d’état.

Det var under sådana förhållanden som befälhavaren Agit (Mahsum Korkmaz), avfyrade de första skotten mot en militärförläggning i Dihê (Eruh) i Şemzinan (Şemdinli). Det var startskottet som tillkännagav den väpnade kampen för det kurdiska folkets frihet i alla delar av Kurdistan.

Kurdistans arbetarparti, PKK beskriver denna dag genom att peka på följande faktorer:

”Det kurdiska folket och dess frihetsrörelse valde den väpnade kampen som sin enda möjliga väg eftersom alla politiska och demokratiska vägar hade slutits för dess politiska budskap, vilja och arbete. Den 15 augusti blev därför ett svar på den turkiska statens förnekelse och förintelsepolitik mot det kurdiska folket. Kriget och kampen har nu fortlöpt i 28 år. Genom den här frihetskampen har många vidgade politiska möjligheter och vägar skapats för det kurdiska folkets räkning.”

Det kurdiska kvinnopartiet PAJK, beskriver denna dag med följande ord:

”PKK:s utgång och i synnerhet 15 augusti-språnget, utgör ett historiskt steg för Kurdistans folk för att undkomma massaker. Med 15 augusti-språnget har det kurdiska folket vunnit vilja. De har stigit in i en fri levnadsväg genom att förnya hjärna och själ. Mot bakgrund av detta utgör det första skottet mot fienden i Dihê och Şemzinan, inte bara ett militärt krig, utan ett krig för ett nytt och fritt liv. Namnet på pånyttfödelsen, är den historiska början på den kurdiska renässansen.”

Kurd.se