Öcalan får inte träffa sina advokater

0
140

imrali

Den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan hindras från att träffa sina advokater under ett skede då hela Turkiet förväntningsfullt väntar på den politiska vägledningskarta han ämnar presentera den 15 augusti. Kommandot för gendarmeriet framlägger återigen ”vädret” som skäl.

Öcalans veckomöte som skall inträffa varje onsdag förhindrades under dagen. Kommandot för gendarmeriet framlade ”vädret” som skäl och tillät inte advokaterna Ömer Güneş, Aydın Oruç, Asya Ülker ve Serkan Akbaş från Asrin advokatfirma att få träffa sin klient. Att Öcalan inte får träffa sina advokater under ett kritiskt skede som denna, där en debatt om hur en fredlig och demokratisk lösning av kurdfrågan skall komma till stånd är het på agendan i landet, väcker misstankar hos det kurdiska folket.

Under tisdagen framförde Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan under regeringspartiets gruppmöte att man vill lösa den kurdiska frågan med dialog och att man av den anledningen inleder möten med folkvalda partier samt civila organisationer i landet. Erdogan upprepade dock att AK-partiet inte kommer att förhandla med ett illegalt parti och framförde att man av den anledningen inte kommer att ta hänsyn till Öcalans politiska vägledningskarta.

Det kurdiska folket, Demokratiska samhällspartiet, civila rörelser och organisationer, samt kurdiska och turkiska intellektuella och högprofilerade krönikörer betonar dock att regeringen måste ta hänsyn till Öcalans lösningspaket, då det kurdiska folket hänvisar till honom som sin representant och förhandlande part i sakfrågan.

Öcalan själv framför under sitt veckomöte med sina advokater den sjunde augusti att han inte förespråkar separatism och splittring och skickar en vädjan till president Gul och premiärminister Erdogan om att lösa kurdfrågan gemensamt med demokratiska och fredliga medel. Öcalan framhåller vidare att kurdfrågan är under ett allvarligt skede, som kräver en lösning genom dialog och understryker att tidigare klassiska närmanden inte kommer att ge resultat. Han framför även att Turkiets grundare Mustafa Kemal avsåg autonomi för kurderna i Turkiet under sin tid och uppmanar Erdogan att ta rätt steg i fredlig riktning för att en lösning av kurdfrågan skall komma till stånd.

Kurd.se