Serhados barndomsdröm gick i uppfyllelse bland Kurdistans berg

0
163

serhado-chiya

Den välkände kurdiske rapartisten Serhado höll en konsert för gerillan bland de kurdiska bergen. Serhado beskriver konseren som den stora dröm han haft sedan barnsben som nu gått i uppfyllelse.

Serhado framhåller att bergen och gerillan är en inspirationskälla och att han framöver ska låta den inspirationen skina genom hans musikaliska arbete. Serhado som för första gången håller en konsert bland de kurdiska bergen säger följande:

”Jag är uppväxt bland patrioter. Redan under ett tidigt stadium under min barndom fick jag lära mig om gerillan och kampen. Efter att jag började med att jobba med musik blev min dröm om att besöka bergen och gerillan viktigare. För ett par år sedan träffade jag min dagislärare, han berättade för mig att jag vid fyra års ålder hade sagt att ”jag ska till gerillan” och undrade om jag hade gjort den resan, vilket jag svarade nej på. Men drömmen om att besöka gerillan och att få uppleva gerillans vardag existerade ständigt hos mig. Bland kamraterna i Europa var gerillan och gerillans levnadssätt ständigt på tal. Att inte få leva ut min dröm var en stor belastning för mig. Nu har jag levt en längre tid tillsammans med gerillan. Den varma gemenskapskänslan med gerillan väcker många känslor hos mig och är totalt obeskrivlig.”

Serhado beskrev den verklighet som han upplevt bland gerillan genom att uttrycka följande:

”De saker jag fått höra om gerillan är precis vad jag har upplevt. Kamraterna i Europa talade ofta om svårigheter och gerillans tuffa verklighet. Ett liv där fienden konstant är en på hälarna för att tillintetgöra en innebär enorma svårigheter, vilket förefaller helt naturligt, då även gerillan består av människor. Men gerillan är nobel, det fick jag bekräftat när jag kom hit. Gerillans vilja styrs av en moralisk ädelhet och en mänsklig tillgivenhet som är väldigt sällsynt i Europa. I Europa finns de bästa förutsättningarna, men en avsaknad av samma moral. Jag vill ge ett litet exempel. För att gerillan ska unna sig lite te, tar det dem ungefär 1 timme att ordna det. Den person som ordnar teet dricker inte den första koppen, förrän han/hon ser att alla kamrater har blivit tilldelade först. Det här är viktigt och bevittnar om en god moral, kamratskap och medmänsklighet. Kamratskap förekommer säkerligen i de flesta arméerna, men i gerillan är den mer tydlig och genomsyrar alla delar i livet. En gerilla delar sin mat med alla sina kamrater innan det är dags att äta. Att se detta gjorde en stor påverkan på mig. Alla mina upplevelser här gör att jag blir väldigt ledsen när jag tänker på den okamratliga avundsjukan som finns i Europa, samtidigt som när jag tänker på den kamratliga andan som jag fått uppleva här känner jag att det kommer bli svårt att lämna bergen.

Serhado uttrycker även sina tankar och åsikter om det kulturella arbetet bland gerillan i bergen genom att framföra följande:

”Jag har haft många diskussioner med gerillan. Det här området är väldigt organiserat och det kulturella arbetet är väldigt framgångsrikt. Trots fiendens systematiska attacker är moralen orubblig. I diskussionerna har det framkommit att gerillan har en bra koll på kurdisk musik och kurdiska artister. Gerillans önskan är att kurdiska artister skapar sitt verk i enlighet med kampen. Kulturellt arbete som inte präglas av kampen är inte uppskattat bland gerillan.”

Serhado avger ett löfte till gerillan om att inte skapa musik för ekonomisk vinning och sänka sitt huvud för någon. När han återvänder tillbaka till Europa kommer hans nya album att lanseras.

 

Kurd.se