Öcalan: Staten är ansvarig för massakern

0
102

öcalan

Under sitt möte med sina advokater den sjätte maj, gjorde den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan ett uttalande där han fokuserade på de händelser som har ägt rum under de senaste veckorna. Öcalan utvärderade bland annat massakern i byn Semrex (Bilge) tillhörande Mêrdîn (Mardin) provinsen och framförde att våldet i Semrex är alstrat av byväktaresystemet och underströk vikten av att systemet omedelbart skall ses över.

”Genom detta system och med statens vapen förvandlade de dessa stackars bybor till våldsmaskiner och gjorde de vilda. De skapade hundratusentals mördare, som för närvarande finns utspridda över hela samhället. Varken de personer som dödades eller de personer som mördade bär ansvaret för dåden. Jag vill härifrån redogöra för faktumet att de som bär ansvaret för den här händelsen är de myndigheter och instanser som utrustat dessa personer med vapen, och dessa myndigheter och instanser utgörs av staten med dess vapenmakt. Om en okunnig person utrustas med vapen och får befogenheter, kommer den okunnige personen att antingen mörda eller röva bort kvinnor. Om en okunnig person inte utrustas med vapen, kommer personen i fråga inte ha kunskap om hur ett mord utförs. Personen i fråga kommer inte ens kunna döda en fluga. Jag besitter kunskap om beskaffenheterna i byarna i de områdena. Om de inte har stöd av militärposteringen i området är de inte ens kapabla till att döda en fluga. Jag hörde nyheten via radion. Deras planer var tydligen att mörda alla avkomlingar och sedan beskylla PKK för dåden. De skulle lika gärna ha kunnat infiltrera två av dessa personer i PKK för att utföra massakern. Skulle det då ha varit PKK som utfört den här massakern!”

Den kurdiske folkledaren framförde vidare i sitt uttalande att det även tidigare har utförts massakrer på barn och kvinnor i Mêrdînprovinsen och att PKK beskyllts samt fått ta skulden för dessa dåd och framförde följande:

”Cemil Isik, med kodnamn Hogir, som hade infiltrerats i PKK utförde liknande dåd. Idag har det offentliggjorts att Cemil Isik var en läcka från Ergenekon. På liknande sätt fanns ett fyrspels förbrytargäng som blinde Cemal, Metin från Sirnak och Semdin Sakik. Dessa personer försökte att även mörda mig. De ville först ta mina befogenheter ifrån mig för att sedan ta livet av mig. Jag kom undan med en hårsmån. Dessa personer mördade dessutom de bybor som erbjöd de bröd. Det som är klart och tydligt efter denna händelse är att det är Ergenekon som är skyldig till dessa dåd och inte vi. Vi har även fallen med dödandet av de 33 soldaterna, mordet på Bahtiyar Aydin och Ridvan Özden. Jag har också tidigare belyst det skeende som upplevts i Mus-Lice-Kulp triangeln. De beskyllde även dessa geschäften på oss. Idag är det bevisat att dessa händelser inte hade något med oss att göra. Enligt uppgifter jag har hört från pressen har Erdogan framfört att ”de som har utfört detta har inget samvete”. Om ni hade något samvete hade ni inte givit vapen till dessa personer. Med Hurriyet tidningen i spetsen förtalade Ertugrul Özkök mig. Han utlyste mig som barnmördare! De upplevda situationerna är framträdande, idag offentliggörs de var och en för sig. Alla dessa utförda massakrer på kvinnor och barn är statens egna kreationer.”

Kvinnor kan skydda sig själva genom att utveckla sitt eget jagmedvetande och stärka sin viljestyrka
Vidare framförde Öcalan i sitt uttalande att händelsen i Mêrdîn även är en tendens som påvisar de övergrepp som kvinnor blir utsatta för. Han vädjade därför till kvinnorna att skydda sig själva genom att utveckla sitt eget jagmedvetande och stärka sin viljestyrka. Öcalan framförde även att han diskuterat och belyst de befintliga svårigheterna med de kvinnor som deltagit i kampen och gått med i PKK och framförde följande:

”Jag framförde ständigt för kvinnorna att det inte kommer att vara lätt att bryta den femtusen år gamla mansdominerade kulturen och att det krävs en genomgripande kamp för att bryta mönstret. Jag försvarade och skyddade de till en punkt, men i slutändan är det upp till kvinnorna själva att både försvara sig och skydda sig. Heder har definitivt inget med sexualitet att göra. Heder innebär självmedvetenhet och kraftfull viljestyrka. Kvinnorna bör värna om sig själva, sina själar och sina kroppar. I den kapitalistiska kärleksrelationen finns inget kämpande, det finns ingen genuin tillgivenhet eller kärlek. Tillgivenhet och kärlek kräver arbete. Ferhat och Sirin utgör symbol för den sanna och genuina kärleken. Denna händelse inträffade i Qandil området och är en historisk händelse. Ferhat genomborrar bergen för att kunna nå Sirin. Han kämpar sig genom tusentals hinder och upplever smärtor för sin kärlek. I själva verket behöver han störta den iranska Schahens dominans och herravälde för sin kärlek. När han misslyckas i sin kamp att störta det iranska herraväldet, kastar han sig ner från bergen. Detta är genuin kärlek. En tillgivenhet och kärlek som inte inrymmer bemödande och kämpande för sitt folk och sitt land, är helt betydelselös. Jag hade vecklat ut den femtusen åriga mansdominerade kulturen väldigt brett i mina försvar. Om en jagmedvetenhet inte utvecklas och en stark viljestyrka inte finns, kommer kvinnorna inte att kunna undkomma övergreppen som de blir utsatta för av den mansdominerade kulturen. Jag vädjar till kvinnorna. Arbeta för att utveckla er jagmedvetenhet och kämpa för er egen frihet. Vi har delvis lyckats förstöra och störta den mansdominerade kulturen. Jag har tidigare framfört verkställandet av demokratiska kommunalismen [fritt översatt av turkiskans ”demokratik belediyecilik”, red. anm.] i detta avseende. Förhoppningsvis kommer de att lyckas.”

Regeringen måste öppna väg för dialog och lösning
Öcalan uppmärksammade även i sitt uttalande den turkiska presidenten Abdullah Guls uttalande där han framförde att ”alla parter bör uppfylla kraven och ansvaret som faller på en”. Folkledaren framförde att detta uttalande var riktat till honom och framförde att han utrönat budskapet rätt och att han agerat ansvarsfullt i frågan. Öcalan framförde vidare att detta närmande dock enbart varit ensidigt och underströk att politik inte kan föras enbart av en enda part. ”Politik består av ett handlande som bör inrymma minst två parter”, underströk Öcalan och framförde följande:

”Politik innebär förhandling. Men jag lämnades ensam på den fronten. Tidigare har personer som påstått sig vara representanter för Ecevit varit här. Under den tiden hade jag accepterat en demokratisk lösning. Men jag hade varnat dem. Jag hade meddelat de att demokrati utgörs av en seriös politisk handling och framförde att om de inte uppfyller de krav som detta politiska handlande bär med sig kommer deras politik att upplösas. Demokratin i sig kan inte komma på spel. Demokrati utgörs av en handling som kräver båda parters handlanden och initiativtaganden. Den kräver mödosamt arbete och utgörs av en seriös politisk handling. Ni kan inte bedra mig. Om ni inte fullföljer de krav som följer kommer ni att vara den förlorande parten. Detta samtal har avbrutits sedan 2002. Den här regeringen har inte inrättat någonting. Sedan 2002 har jag drivit frågan på egen hand. Samtliga parter från både staten, PKK och kurdiska kretsar vill indirekt äga visshet om vilken lösningspaket som vi anser skall inbegripas i en lösning av frågan. Som ansvarig, berörande denna sakfråga, har jag en lösningspaket. Jag arbetar kring den. Det finns individer som inser betydelsen av att vi löser kurdfrågan i Turkiet inom våra egna ramar och inte överlämnar den till yttre krafter. Det är av stor vikt att vi löser kurdfrågan tillsammans. Detta är det enda rätta.”

AKP-regeringen har till den första juni på sig
Den kurdiske folkledaren Öcalan framförde vidare att AKP inte gjort någonting i syfte att lösa kurdfrågan och vädjade en sista gång till regeringen genom att uttrycka följande:

”CHP och MHP är Ergenekons politiska representanter. AKP har inte vidtagit några åtgärder för att lösa frågan. De har inte gjort någonting, utan drivit tiden med att rädda sig själva i nuläget. I mina ögon är AKP, ett ingenting. De för en daglig politik och denna politik har fastnat i sitt första utvecklingsstadium och kommer därför inte vidare i sina politiska utvecklingsfaser. Kurdfrågan är inte en fråga som kan lösas med en daglig politik. Om AKP inte kan öppna vägen för dialog och fred fram till den första juni, kommer jag att framföra följande budskap: ”sök inte efter Ergenekon någon annanstans. AKP är själva Ergenekon”. Sedan 2002 lyckas AKP med att plocka på sig kurdiska röster genom att partiet säger sig föra en rättvis politik gällande kurdfrågan, men vidtar inga åtgärder för att lösa den. Jag vädjar ännu en gång härifrån till regeringen. De bör vidta åtgärder för att öppna vägen för dialog och fred.”

PKK kan inte avvecklas genom insatser av likvidationsoperationer
Den kurdiske folkledaren fokuserade i sitt uttalande även på den turkiska militärens insatser av likvidationsoperationer. Öcalan framförde att de utökade likvidationsoperationerna som planeras av den turkiska militären som utsträcker sig från områdena Dersim [Tunceli] till Amanos, inte kommer att kunna få några fruktbara resultat och att PKK inte kan likvideras genom dessa operationer. Han underströk vikten av att denna angelägenhet borde inrymma en insikt som påvisar det ovannämnda faktumet. Den kurdiske folkledaren vitaliserade även sina synpunkter gällande den kurdiska konferensen och framförde att det kan göras en utvärdering kring partiets givna förslag. Öcalan framförde vidare att även parter från Iran, Syrien, Turkiet och Irak kan delta i konferensen och framförde att en lösning kan frambringas på detta sätt. Öcalan framförde att ett brett deltagande i konferensen kan inneha stora fördelar och framförde följande:

”Iran gagnar sig av Turkiet och dess militärmakt och utför operationer mot PKK med 20 000 män. De två staterna vill även gagna sig av Syrien och vill ha Besar Esat med sig i spelet. Jag tror dock inte att Besar Esat kommer att ge ett alltför stort stöd. Eventuellt kan han delvis stödja Turkiets och Irans militära och politiska insatser, men han kommer dock inte att bidra med ett heltäckande stöd. Genom att föra en samverkansövning med Syrien, föra hit Sadr, samtala med Putin, med stöd av EU och med Obama bakom sig, samt genom att pressa mig här, framför Turkiet att ”vi har utfört operationer och har gjort framgångar”. Är det så enkelt? Det är inte möjligt att uppnå något genom en sådan här politik. De kan inte lösa kurdfrågan genom brukandet av dessa metoder.”

KCK är en verksamhet för demokratins utveckling
Den kurdiske folkledaren Öcalan utvärderade även arresteringarna som utförts mot DTP [Demokratiska samhällspartiet] och uppmärksammade motivet till arresteringarna. Öcalan framförde att de arresterade DTP-medlemmarna hålls ansvariga för att ha samverkat med KCK [Kurdistans samhällsunion] och belyste att KCK är en verksamhet vars syfte är att verka för demokratins utveckling. ”Den här verksamheten bryter inte mot lagarna och mot författningen. Det här systemet är en demokratisk juridisk organisering och konstruktion. KCK är kurdernas demokratiska organisering. KCK utgör symbolen för demokratins etablissemang i Kurdistan”. Öcalan underströk vidare att KCK inte är en organisation eller en biprodukt eller en variant av en organisation och framförde att de konstitutionella och rättsliga ramarna bör undersökas noggrant. Folkledaren framförde vidare att politik kräver en teori och underströk att politiken endast efter genomförandet av en stark teoretisk bildning kan praktiseras med en stark vilja.

”Utan teori finns ingen praktik. Om detta inte förvaltas kommer man enbart halvvägs i utvecklingen. Det gäller att ha en kraftfull politisk teori för att denna stickade socka inte ska lossna. I politiken bidrar teorin med kunskap och kunskapen i sin tur bidrar med makt. Politik kan aldrig förekomma utan kunskap och teori. Dess grund kommer att vara grundlös. De personer som utför ett politiskt arbete bör ha en politisk utbildning. Jag hade föreslagit ”Demokratisk politisk akademi” [fritt översatt av turkiskans ” Demokratik Siyaset Akademi”, red. anm.] i detta avseende. Detta har man inte lyckats åstadkomma hos DTP än. Detta beror på avsaknad av högre utbildning. AKP förstod innebörden i min vädjan i praktiken men DTP lyckades inte med detta. Demokratin bör uppfattas i dess hela fullkomlighet. Demokrati är en medvetenhet, det är en kultur. Jag bedömer därför ”Demokratisk politisk akademi” ” [fritt översatt av turkiskans ” Demokratik Siyaset Akademi”, red. anm.] avsevärt i detta avseende. USA och Storbritannien är framskridna för att de lyckats tillämpa detta i praktiken väldigt bra.  Deras framgångar gällande politiskt inflytande och makt kommer från deras tillämpningar av demokratin i praktiken.”

Kurd.se