36 nya rekryter till gerillan avslutade sin utbildning

0
113

gerilla

Trots AKP:s och den turkiska arméns strävanden att tillintetgöra den kurdiska gerillans kamp ökar antalet rekryter till gerillan.

I Medyas försvarszoner, områden som gerillan kontrollerar, hölls en tillställning för 36 nya rekryter till gerillan som avslutat sin utbildning.

Närvarande vid tillställningen var ledaren för försvarsrådet i KCK (Kurdistans samhällsunion) Duran Kalkan och Riza Altun, som är medlem i försvarsrådet.

Kalkan och Altun höll varsitt tal och berörde bland annat vikten av rekrytering till gerillan och önskade de nya rekryterna framgång.

Avslutningsvis, efter att de nya gerillorna svor den traditionella eden, firades det vidare med dans och musik.

Kurd.se