Öcalan: Den väpnade kampen kan endast få ett slut genom dialog

0
430

öcalan

Föregående vecka mötte den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan sina advokater. Under mötet framförde Öcalan om bland annat hur och från vilka håll ett krig har förts mot PKK och betonade att den enda som inte tagit ställning mot kurder och PKK var Olof Palme.

Under mötet med sina advokater förra veckan framförde Öcalan att kriget mot PKK planerats och drivits av NATO. Öcalan framförde att NATO startade kriget 1985 med hjälp av Tyskland och efter stora påtryckningar även fick åtskilliga stater i Europa i kampanjen mot PKK. Han framförde även viktiga synpunkter om den kommande nationella konferensen, som kommer att hållas i Hewlêr (Erbil) i södra Kurdistan (norra Irak).

”De ser oss som motståndare från alla olika håll. Vår filosofi utgör ett hot mot dem. Ett år efter vår väpnade kamps början, startade Tyskland krig mot oss efter NATO:s kommando. NATO pressade även åtskilliga stater i Europa att arbeta emot oss. Det finns vetskap om att Gladio organiserades och grundades i olika länder efter NATO.s kommando. Gladio är NATO:s formella institution. I Italien finns exempelvis en stor Gladio-organisation. I Europa tog Tyskland på sig denna roll mot oss. De organiserade åtskilliga stater i Europa mot oss. Det vara enbart Olof Palme i Sverige som inte accepterade detta. Olof Palme framförde att han inte tänker ta ställning mot kurder. Olof Palme vägrade att ta ställning mot oss, det kan vara en del i förklaringen till Palmemordet.”

Tyskland framställde oss som terrorister
”Jag förstår motståndet bättre nu. De försökte tidigare beskylla oss för Palmemordet. Efter 1985 fick Tyskland i uppgift att framställa oss som terrorister och Storbritannien fick sedan stå för planeringen. Därigenom organiserade NATO åtskilliga stater i Europa mot oss, men Sverige accepterade det inte och av den orsaken mördade de Palme. Detta var motivet för Palmemordet. Han mördades av NATO. Under den tiden tog Palme inte ställning mot oss och gav stöd åt Sydafrika. Han gav även stöd åt Vietnam. Olof Palme gav stöd åt liknande rörelser. Av denna avseende var han skyldig i deras ögon, han var kriminell! ’Jag kommer inte kalla kurder för terrorister’ sade han och av denna anledning mördade de honom. Från 1985 till 1990-talet använde NATO-Glado sig av Tyskland mot oss, under 90-talet höll Storbritannien den rollen. USA – Israel spelade en roll i att få mig till Imrali.”

Talabani kände till Gladio.s beslut
”NATO.s Gladio organisation i Turkiet inleddes med avrättningar. De flesta beslut om avrättning fattades av Amerika. Under den tiden bad Celal Talabani oss att ’stoppa kriget’. Idag förstår jag att Talabani kände till Gladio.s beslut. När vi utlyste vapenvila under 90-talet var Talabani medveten om att Amerika spelade ett spel. Dessa avrättningar fortsatte fram till mötet mellan Erdogan och Bush den 5 november 2007. Den 5 november sa Amerika stopp till Levent Ersöz och Veli Kucuk-anhängare, men när dessa ville fortsätta beslöt USA att eliminera dem. Detta är Ergenekon-händelsen. De som åtalas idag är inte riktiga Ergenekon utan Ergenekons fasad.”

Öcalan framförde även att Storbritannien skapade en ”andra person” under 90-talet och försökte driva strategin via Semdin Sakik.

”När de inte kunde kontrollera mig började de att skapa en ”andra person” i PKK. Jag förstod detta av Semdins ivriga handlingar. Under den tiden mördade de min barndomsvän Hasan Bindal. Jag förstod att det var ett planerat attentat, han hade mördats med en kula. Jag reflekterade länge och förstod att han ansågs vara den person som kunde ta efter mig. Hasan Bindal mördades för att han var den enda i min krets som skulle kunna vara ögonvittne och avslöja den attentat som skulle vara mot mig. När de insåg att de inte kunde kontrollera mig utfördes mordet. Några av dessa mord vet jag personligen om. Att de försökte skapa en ”andra person” i PKK och avrättningsplanerna, hade under den tiden kommit ut i media. De försökte förhindra mig och ta över PKK inifrån. De skulle mörda min far och röva bort min mor. Det är tradition under forna krigstiden. Segraren mördar andra sidans huvudman i familjen och tillfångatar kvinnorna och barnen samt tar rikedomarna. De försökte att göra samma sak mot mig.”

Gladio är Ergenekon
”De outredda morden som kom på agendan under 90-talet iscensattes via Turkiet av Gladio. Gladio är Ergenekon. Ergenekon är inte enbart en underrättelsetjänst utan även en inre organisation. Denna organisation får lön av USA. Jag förstår nu, NATO har bedrivit ett krig riktad mot oss och vi har för vårt krig mot NATO. Efter 90-talet träffade Dogan Gures Storbritannien och framförde sedan ’Storbritannien har tänt grönt ljus för oss’. USA gav stöd åt dem och avrättningar utan rättegång inleddes. Av denna anledning anförtroddes Gures och Ciller en uppgift. Tansu Ciller fick fullmakt och direktorder från USA att mörda Behcet Canturk, Savas Buldan och andra kurdiska affärsmän. Tansu Cillers tidigare uttalande om att ’jag har listan i fickan’. Den listan fick hon av Amerika. Amerika organiserade detta personligen. Abdulkadir Aygan offentliggjorde det under sin bekännelse. Han sa ’vi tillfångatog och sköt, tillfångatog och sköt’. Özal stred också mot oss, men förde en annan krigsform. Han var emot dråp på civilbefolkningen. 5 november 2007 fick avrättningarna och andra frågor nya beslut. Detta beslut kan tolkas från ett av Veli Kucuk’s uttalanden. Veli Kucuk berättar att ’den 5 november beslutades vår likvidation’. Dessa är besluten som togs den 5 november 2007 under mötet mellan Erdogan och Bush. Den 5.te november sa Erdogan till USA ’vi kan stoppa dessa avrättningar utan rättegång, om ni eliminerar PKK. Från det datumet har dessa avrättningar avstannat. AKP-regeringen var medansvarig för dessa avrättningar under sina första fem år och är skyldig för dessa avrättningar. Vad fick USA i gengäld? Kurdistans regionala regering. Denna Ergenekon som offentliggörs är inte den riktiga Ergenekon. Den här Ergenekon-gruppen är den grupp som kämpade mot besluten den 5 november. De upphävdes för att de inte godkände besluten som togs den 5 november. Under den tiden planerades även dagens milda Islam-projekt. Även Hizbollah är skapad av Amerika. Dessa har fått utföra åtskilliga outredda attentat.”

Öcalan föreslår att en utredning påbörjas för att klargöra dråpen och att planeringarna inför detta görs inom kort. Den som står skyldig för detta, om även jag är skyldig till detta, bör ställas inför rätta. EU:s och Amerikas roll borde vara att undersöka vad Gladio gjort och offentligöra det. Endast då kan Turkiets befolkning reda på sanningen.

Nationella konferensen
Öcalan framförde även sin mening angående den nationella konferensen som kommer att äga rum och framförde åter sitt ”fem distrikts” krav [Red.anm: fritt översatt av begreppet ”bes ilce”]. Han framförde även att konferensens syfte och dagplan inte kan döljas och om konferensen organiseras utifrån att eliminera rörelsen kan den inte heta ”konferens”. Öcalan framförde även att media ger stor plats åt Talabanis uttalande om att han ska ”lämna PKK.s vapen till USA”, men att något sådant inte är möjligt. Öcalan vädjade till Barzani och Talabani och uttryckte följande; ”Herr Barzani och Herr Talabani, om ni accepterar att lämna över era vapen till USA, gör vi också det. Det deras styrkor står som symbol för, det utgör symbol för vår styrka med. Konferensen bör behandla diskussion om hur konflikten ska ta slut och inte om att överlämna vapen. En konferens som har i syfte att eliminera kan inte nå ett resultat.”

Vidar framförde Öcalan att det inte är acceptabelt att vika sig för USA.s politik och att USA vill ta över PKK som dem har tagit över Taliban och El Fetih.

”Om staten utvecklar dialog med kurder kan vapenfrågan diskuteras. De väpnade styrkorna kan inte upplösas förrän vårt folks rättigheter är säkrade. Varken rörelserna i söder, USA, Europa eller Turkiet som de tar plats i denna lek, kan göra det. Om de blir enade om att utföra en elimineringsplan, kommer hela rörelsen och folket att kämpa mot dessa in i slutändan. Vi är inte emot några, men vi kommer aldrig att acceptera en kapitulation. Om USA.s politik ska framhärdas under konferensen, är vi inte med på konferensen, delta inte på den. Om de ändå ska delta, kan de delta under ”fem distrikt”-projektet som jag har nämnt tidigare.”

Öcalans vädjan
För att en konfliktlös stämning ska skapas vädjade Öcalan till turkiska presidenten, premiärministern och motståndspartierna att utelämna Europa och USA, och hitta en fredlig lösning i Turkiet. Att göra motsatsen innebär att provocera PKK och det kurdiska folket, menar Öcalan och framför att både PKK och det kurdiska folket då kommer att inta en självförsvarsposition.

”Vårt folk bör absolut inte ge sina röster till AKP eller övriga partier. DTP [Demokratiska samhällspartiet], kurder och alla demokratiska rörelser måste arbeta hårt. De måste utvidga sina arbeten. De [Red.anm: AKP] kunde inte ta över Diyarbakir, och kommer aldrig att kunna göra det heller. De kunde inte ta det ifrån mig. Om jag hade organiserat ett särskilt, felfritt rörelse samt arbetat och propagerat hade jag aldrig krönts i folkets hjärtan. Folkets lojalitet till mig är djup, den kommer från deras innersta väsen. Jag gratulerar hela folkets, speciellt barnens och ungdomarnas Newroz. Jag gratulerar även Turkiets befolkning. Vi är två stora folkgrupper med djupa historiska rötter. Vi kan lösa den kurdiska frågan tillsammans, vi kan överskrida den. Det behövs inga ingripanden utifrån, vi måste lita på oss själva. Jag vill inte ha en stat, utan främjar huvudsakligen för demokratisk nation. Vi kan ge hela världen en Newroz-hälsning inom demokratiska nationens och demokratiska konfederalismens ramar. Jag finner detta viktig för folkslagens skull och folkslagens frihet och gratulerar hela vårt folks och folkslagen i Mellanösterns Newroz.”

Kurd.se