KCK: Turkiet får ytterligare två månader på sig

0
152

KCK

Under måndagen rapporterade ledningen för KCK (Kurdistans samhällsunion) att den kurdiska HPG-gerillan kommer att erbjuda Turkiet och den turkiska militären ytterligare två månaders vapenstillestånd.

 

KCK:s verkställande råd framförde vidare att gerillan inte kommer att ta några militära initiativ och genomföra några aktiva militära anfall mot den turkiska militären.

 

”Vi vill med detta visa det internationella samfundet, vårt folk och även det turkiska folket att KCK är villig att lösa den kurdiska frågan med fredliga medel. Detta är ett nytt led i vår strävan att kunna nå ut till det internationella samfundet. Vi vill med detta agerande bana vägen för lösningar baserade på dialog, samförstånd och samarbete. Vi har erbjudit Turkiet många möjligheter att med fredliga medel lösa konflikten vid flera tillfällen, men Turkiet och dess militär har alltid gett oss kalla händer. Valresultaten i Kurdistan har fastslagit en viktig ståndpunkt och det är att det kurdiska folket med full majoritet valt den kurdiska frihetsrörelsen som sin representerande part vid förhandlingsbordet.”

 

KCK menar att med anledning av ovannämnda faktorer finns utrymme för en positiv utveckling som kan möjliggöra en fredlig lösning, men för detta ändamål måste båda parterna vara delaktiga i de åtgärdsplaner som skapas för att uppnå målen.

 

”Det finns härav en god grogrund för en utveckling i positiv riktning och valresultaten har lett till stor optimism bland det kurdiska folket. Valresultaten är ett stort historiskt skeende som innebär att det kurdiska folkets vilja och styrka nu fått ett internationellt erkännande. Vi baserar därför vårt beslut om att upphöra med våra militära aktioner mot den turkiska militären fram till den första juni 2009 på faktumet att kunna ta vara på denna positiva utveckling och erbjuda Turkiet en ny chans att komma till förhandlingsbordet.”

 

KCK fastslog även att de inom kort kommer att officiellt lägga fram en åtgärdsplan som inrymmer det kurdiska folkets och den kurdiska frihetsrörelsens krav och mål.

 

”Om inte den turkiska militären genomför några anfall mot våra militära fästen i syfte att utplåna och utrota den kurdiska frihetsrörelsen, kommer gerillan inte att genomföra några militära aktioner mot den turkiska militären under denna tidsperiod.”

 

Den kurdiska HPG-gerillan har sedan i december inte genomfört några militära räder mot den turkiska militären. Den turkiska militären däremot har fortsatt med sina militära räder mot den kurdiska HPG-gerillan i syfte att förgöra och förinta det kurdiska folkets mål och vilja som inryms i dess befrielserörelse. Under den senaste tiden har stridigheterna mellan den turkiska militären och den kurdiska HPG-gerillan ökat och det har rapporterats om sårade och döda från båda sidor. KCK beklagar dessa skeenden och uttrycker sina farhågor inför faktumet att den turkiska militären fortsätter med sin krigsföring i tron att en gång för alla kunna krossa den kurdiska frihetsrörelsen.

 

”Det är beklagligt att man från Turkiets sida aldrig lär av sina egna misstag. Konflikten har aldrig kunnat och kommer aldrig att kunna lösas med militära medel. Den kurdiska befrielserörelsen har ett stort folkligt stöd och det är omöjligt att krossa och förgöra den. En lösning utan vår rörelse är inte möjlig, då det kurdiska folkets vilja är att bli representerade av vår rörelse, den kurdiske folkledaren Abdullah Öcalan och DTP. Om konflikten någonsin skall få en fredlig lösning bör alla parter komma till förhandlingsbordet”, klargör KCK.

Kurd.se